Rok 2022

Eva Carová

 

Pozor, jste na Nule. Tento svět je v úpadku. Nepodléhejte slibům mocných. Potřebují nemocný svět a budou dál nabízet patentované jedy jako východisko z nouze. Covid je novou normou. Vše nepřirozené a zvrácené bude dál prezentováno jako dobré a pozitivní. Pokud vložíte ďáblovi svou duši do péče, bohatě se vám odmění výhodami. V střednědobém a dlouhodobém horizontu utrpíte ztráty na všem. Lidstvo žije v tělech od Pseudotvůrců a je celé věky zotročováno a omezováno. Pravý svět čeká na ty, kdo si uvědomí, že Bůh je láska a láska je nade vším. Negativní stav může zvítězit pouze dočasně a v novém cyklu času už po něm nikdo truchlit nebude. Plnosti pozitivního stavu lze docílit jen tímto experimentem, kdy je dočasně dovoleno manifestovat a zažít život bez Boha jen s náhražkami. Bůh vám pomůže překonat všechny překážky a nástrahy negativního stavu. Zůstat s ním/ní a plně mu/jí důvěřovat je jediná cesta jak ven z této pasti. V době konce je tu inkarnovaný ženský aspekt Boha, jmenuje se Jana Kyslíková. Už po druhé se Bůh snížil na tu nejnižší možnou úroveň a stal se člověkem. A protože se nic neopakuje dvakrát, je tu v ženském těle. Vyvede připravené lidi ven. Kdo v něj/ni věří, nezahyne, ale bude mít život věčný. I přes všechny hrůzy a teror, kterého jsme tu svědky, je zcela nezbytné, aby se vše odehrálo přesně takto, jinak by se plně nevyjevila ohavnost a zrůdnost života bez Boha a neživotaschopnost a pomíjivost negativního stavu. K dispozici je novodobé boží slovo, pokračování Bible svaté, tam je popsán důvod aktivace negativního stavu. Bez znalostí knih Nového Zjevení je velmi obtížné pochopit co se tu děje a proč to bylo dovoleno. Bůh není jen nezúčastněný pozorovatel, ale na vlastní kůži poznává negativní praktiky a hluboce soucítí se všemi účastníky experimentu. Až se naplní toto dějství, bude negativní stav ukončen. V novém cyklu času už nebude ani nářku ani bolesti. Zatím svět umírá bez útěchy a zotročení se nevyhne ani Čechám. Peklo se urputně snaží, protože lpí na mrtvém neživotě a na tečku si svět snadno navykne. Strašení novým morem je účinné. DNA se kroutí jako had a celé tělo je produktem plazích dobyvatelů, vše od Boha chtějí useknout a hodit do koše. Takže stačí prý vyčkat jen příští tečky a udělat ze sebe zdroj energie pro zónu vymístění. Tělo se vám jistě zahojí. Zkuste se své duše zeptat, jestli stojí o vlastní zkázu. Lidé nevědí co činí a šlapou a dupou nejen po vlastní duši ale i po duších svých bližních. Pozdě se pak budou ptát, proč jsi to, Bože, dovolil a říkat..my nevěděli. Pokud lpí na svých příbytcích v této pseudorealitě a nejsou ochotni se vzdát všeho pozemského, nemohou očekávat že je Bůh zachrání. Bůh dává všem svobodu volby.

http://www.triangulum.cz/nzpjkbr.html
http://www.triangulum.cz/nzpjk.html
http://www.triangulum.cz/duchovni_skola.html

Zdroj:  https://www.facebook.com/eva.carova.9

Print Friendly, PDF & Email