PSEUDOSVOBODA!

   PSEUDOSVOBODA JE STAV UMĚLE ZFABRIKOVANÝ SKRYTĚ TĚMI, KTEŘÍ VÁS OVLÁDAJÍ – PSEUDOTVŮRCI. JSOU V TOM MISTŘI, CVIČILI SE V TOM MILIÓNY LET NA STATISÍCÍCH PLANETÁCH ZÓNY VYMÍSTĚNÍ (černé vesmíry).

   MYŠLENKY, KTERÉ MÁTE, NEJSOU VAŠIMI MYŠLENKAMI (co do vzniku a původu), ALE MYŠLENKAMI SOUSTAVNĚ, SYSTEMATICKY A RAFINOVANĚ VYTVÁŘENÝMI, ŘÍZENÝMI A DODÁVANÝMI DO VAŠÍ PSEUDOMYSLI (uměle vytvořená mysl fyzického těla) NEGATIVNÍMI MIMOZEMŠŤANY, NEVTĚLENÝMI – ZLÝMI DUCHY, ALE PŘEDEVŠÍM VTĚLENÝMI (v jiné dimenzi) – NEJČASTĚJI JEŠTÍRKY (černoocí mimozemšťané s ještěrčí vnitřní strukturou těla živící se vaším strachem – hrubovibrační energií) A DALŠÍMI ENTITAMI – POD TAKTOVKOU PSEUDOTVŮRCŮ – ŠÉFŮ NEGATIVNÍHO STAVU. VÁŠ MOZEK, NERVOVÁ SOUSTAVA A SEXUÁLNÍ OBLAST JE ZCELA „PŘEDRÁTOVÁNA“ BĚHEM STAMILIÓNŮ LET TRVAJÍCÍCH FABRIKACÍ ZVÍŘAT A LIDÍ TĚMITO PSEUDOTVŮRCI. SAMOTNÝ MOZEK POUŽÍVÁTE JEN NA NECELÝCH 5% (většinou zvířecí část), TÉŽ PŘEPŮLENÍ MOZKU A NEOBNOVOVÁNÍ MOZKOVÝCH BUNĚK JE DÍLO PSEUDOTVŮRCŮ (nikoli Stvořitele Prvotního všeho a všech).

   VAŠIMI MYŠLENKAMI SE STÁVAJÍ Z VAŠÍ SVOBODNÉ VŮLE TÍM OKAMŽIKEM, KDY TYTO MYŠLENKY, NÁSILNĚ VLOŽENÉ VSTŘIKY NEGATIVNÍMI ENTITAMI, PŘIJÍMÁTE ZA SVÉ A PRACUJETE S NIMI. FYZICKÉ TĚLO JEDNÁ DLE NICH JAKO LOUTKA!

   TATO SITUACE SE TÝKÁ DRTIVÉ VĚTŠINY LIDSTVA NA PLANETĚ ZEMI. Z TÉTO PASTI NEGATIVNÍHO STAVU SE LZE VYSVOBODIT PO VLASTNÍ VOLBĚ ZE SVÉ SVOBODNÉ VŮLE JEDINĚ LÁSKOU A NÁPOMOCNI JSOU VÁM POZEMŠTÍ PRACOVNÍCI SVĚTLA (nenápadní), VESMÍRNÍ LIDÉ A STVOŘITEL PRVOTNÍ VŠEHO A VŠECH. NEZASAHUJÍ DO VAŠÍ SVOBODNÉ VŮLE! VŠICHNI VÁS MOC MILUJÍ A ČEKAJÍ TISÍCE A MILIÓNY LET NA VÁŠ NÁVRAT DOMŮ, DO PRAVÝCH SVĚTŮ PRAVÉHO STVOŘENÍ – NEBE, KDE JSTE BYLI PŮVODNĚ LÁSKOU STVOŘENI ČISTÝMI STVOŘITELEM PRVOTNÍM! VÁŠ STAV NENÍ TRVALÝ, ALE DOČASNÝ, KVŮLI DŮLEŽITÉMU DUCHOVNÍMU POUČENÍ VŠECH.

   PLANETA ZEMĚ JE DŮLEŽITOU POKUSNOU LABORATOŘÍ PRO CELÉ STVOŘENÍ, KDE LIDŠTÍ TVOROVÉ ZOBRAZUJÍ V BLÁZNIVÉM PODNIKU TY NEJNEMOŽNĚJŠÍ VOLBY A POSKYTUJÍ ŽIVOU ODPOVĚĎ NA ŽIVOTNĚ DŮLEŽITOU OTÁZKU: JAKÉ JE TO BÝT BEZ DUCHOVNOSTI, BEZ SPOLUPRÁCE SE STVOŘITELEM PRVOTNÍM VŠEHO A VŠECH!

 

Duchovní srdce = osobní nulový bod

   V duchovním srdci (které funguje jako černá & bílá díra) je Vědomí a Moudrost Celého Univerza. Bytosti, které tvoří ze svého duchovního srdce, nedělají v ničem žádné chyby. Osobní nulový bod, neboli duchovní srdce, je dimenzionální brána do nekonečna, přes kterou se můžete protáhnout kamkoliv si jen přejete a stát se tak opět svobodnými.

   V duchovním srdci je možné navázat spojení se mnou, Pánem Ježíšem Kristem. Jsem v duchovním srdci každé bytosti. Proto vám radím, abyste jste se zaměřili více na vcházení do nitra a co nejčastěji komunikovali se mnou, Pánem Ježíšem Kristem, a členy své duchovní rodiny.

   Jste-li přímo spojeni se Mnou, Pánem Ježíšem Kristem, nemusíte se obávat porušování duchovních zákonů, protože vám včas vnuknu myšlenku, jak řešit daný problém, či životní situaci. Spolu se Mnou se postupně zbavíte strachu a stresu z nedostatku, ze smrti, o zdraví, ovládacích programů, získáte větší klid, přestanete se honit, protože poznáte, že za všech okolností máte vše, co potřebujete. V těle Ježíše jsem řekl: Já jsem cesta, pravda a život. NAUČTE SE OBRACET DO SVÉHO ,,NITRA“ A VĚNUJTE POZORNOST TOMU, CO JE TAM!

 

Citát a více, kdo má zájem:

TAJEMSTVÍ O PSEUDOTVŮRCÍCH
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_06.htm

NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_nove_zjeveni_pana_jezise_krista.htm

NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY
www.bozirodina.cz

CO JE S VAŠÍM DUCHEM, DUŠÍ A FYZICKÝM TĚLEM?
http://www.universe-people.cz/texty_vytahy/htm/cz/cz_co_je_s_vasim_duchem_dusi_fyzickym_telem.htm

Zdroj:  Karel Konečný (AA Michael) – Google+

Print Friendly, PDF & Email