Příručka probouzejícího se člověka 4

DÍL 4: ARMÁDA SVĚTLA

 

   Lidstvu bylo z boží milosti přímo od Pána Ježíše Krista posláno na tuto planetu Zemi obrovské množství světelných bytostí ze všech končin nekonečného Stvoření. Nyní jsou zde, aby vědomě i nevědomě plnily svůj úkol, pro který sem přišli. Působí skromně a na nikoho se nesnaží zapůsobit. Dělají svou práci na neopakovatelné transformaci lidstva, aby ho osvobodily z klece a propustili jej na svobodu.

   Nekonečně jsoucí Bůh rozlévá svoji milost přes svoji armádu světla do všech, kteří si přejí pochopit boží lásku a něhu, kterou všichni prožívají v pozitivním stavu Pravého Stvoření. Ó, jak se musí snižovat všichni andělé a archandělé, jimiž mnozí z vás jste, aby se přiblížili černému blátu a spárům negativního stavu. Tím jen dokazujete, že je možné se povznést nad všechnu bídnou a falešnou slávu světa, abyste v sobě zlomili slabou tyčku zla, která se ale tváří býti snad mocnější a silnější, nežli světlo. Skláníte hlavu před nečistotou, přivíráte oči před pískem a jdete pomalu proti silnému poryvu větru s tím účelem, aby boží plamínek, který skrýváte v sobě, byl donesen do cíle. Tehdy ho předáte vašemu nejlepšímu příteli – Bohu, se kterým společně rozfoukáte plamínek do silného plamene, jenž bude společně s dalšími miliardami vzestoupenými bytostmi plápolat v nebi na zemi, zatím v 5. dimenzi.

   Nebudete smutní, že se všechny děti boží hned nevydají na cestu do světla a lásky. Budete chápat, že každý má jiný čas probuzení a vzestupu. Není důležité, zda se někdo z vašeho okolí odvrací od Stvořitele a nepřijímá vaši pomoc. Jednou každý dorazí domů, ač to může trvat rok či tisíc let. Pokud předběhnete většinu dosud spících duší a vydáte se po rozdělení lidstva do 5. dimenze, váš znovu zažehnutý silný plamen bude rozfoukávat uhlíky, které dopadnou na Zemi a na ty, kteří zůstali a nenásledovali světlo.

   Díky vám tyto malé uhlíky od vás pomohou vzkřísit vyhaslou jiskřičku lásky k Pánu Ježíši Kristu v ovládaných lidech. V té době dojde k Jeho/Jejímu Druhému příchodu a k propojení a sloučení všech bytostí, které od té chvíle budou žít v novém cyklu času s plností pozitivního stavu.

AUTOR: Michal R., 16. leden 2016

Zdroj: http://www.bozirodina.cz/Prirucka.htm

Print Friendly, PDF & Email