Princip bezpodmínečného odpuštění všem bytostem negativního stavu

Děkuji Michal Rafael

   Klíčovým slovem je zde slovo ‚bezpodmínečný.‘ Proč klademe tak velký důraz na to slovo? Z pozice vaší typické lidské povahy se na věci díváte úplně jinak, než jak se na ně dívám Já a členové Mého pozitivního stavu. Z vašeho lidského pohledu, z pozice bytí uprostřed negativního stavu – vaše předešlá pozice – jste zvyklí hodnotit vše v lidském životě a v negativním stavu ve všeobecnosti jako velmi zlé, chybné, shnilé, neodpustitelné, opovrženíhodné a netolerovatelné. Proto tedy vaše potřeba soudit ho a odmítat ho. Nicméně, je vhodné odmítat ho, ale není vhodné ho odsuzovat. Nikdy nezapomeň, za jakým účelem bylo negativnímu stavu dovoleno, aby dospěl do své škodlivé plodnosti. Nikdy neber na lehkou váhu služby, které všem prokazuje v procesu poučování se o jeho povaze. Neodmítej fakt, že povaha jeho pseudo-života všem umožní vykonat správnou volbu pro plnost a kompletnost života pozitivního stavu. A hlavně bys pak neměl zapomenout, že všichni účastníci negativního stavu na Moji prosbu dobrovolně souhlasili s tím, že budou ilustrovat a zobrazovat takový shnilý, zlý, negativní, opovrženíhodný, nebo jakýkoliv pseudo-život.

   Co ti toto vše říká? Jak bylo uvedeno v Mém Novém Zjevení a jeho Doplněních, souhlasili s tím, že se budou podílet na ilustrování takového života jen pod jednou podmínkou, kterou jsem jim osobně nabídl: Že jim bude BEZPODMÍNEČNĚ odpuštěno vše, co by učinili, ať už by to bylo jakkoliv strašné, nepředstavitelné, zlé, negativní, odporné, hrozné nebo šílené – po ilustrování a demonstrování všech následků, důsledků a výsledků takových činů. Pro pseudo-bytí a pseudo-existenci Pekel existuje jediný důvod – ilustrovat takové důsledky, následky a výsledky. Z této logiky můžeš vidět, že až bude tato ilustrace a demonstrace završena, nebude existovat žádná potřeba dalšího trvání Pekel a jejich negativního stavu. V momentě uzavření této ilustrace a demonstrace začne působit Moje bezpodmínečné milosrdenství a odpuštění a vyjme všechny z Pekel a ze všech ostatních míst po celé Zóně Vymístění a planetě Nula.

   Takže jako Moji praví představitelé se potřebujete naučit přestat hledět na negativní stav z nitra jeho pseudo-bytí a pseudo-existence – což vás dostává do pozice jeho odsuzování a zavrhování, a začít na něj hledět z Mojí pozice a z pozice Mého pozitivního stavu – což vás dostává do pozice prokazování mu milosrdenství a do pozice bezpodmínečného odpuštění všem, kteří se na něm zúčastňují. Pohlížejte na něj jako na experiment, a ne jako na něco, co má nějaký další smysl nebo význam.

| Citát z knihy Dialogy s Pánem Ježíšem Kristem – 1. díl
| 42. dialog
| 15. února 1999

https://www.dropbox.com/
https://www.dropbox.com/s/7k8cgc2djsy83pu/Dial%C3%B3gy%20s%20P%C3%A1nom%20Je%C5%BEi%C5%A1om%20Kristom%20-%201.%20Diel.pdf?dl=0

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email