PŘEVRATNÁ UDÁLOST V ZÓNĚ VYMÍSTĚNÍ (ENDRISS ALLÁH)

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY

 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

   naše Mise Boží rodiny zaznamenala další úspěch v zóně vymístění, který celé stvoření přiblížil konci utrpení a života bez lásky. Vládce pekel Endriss Alláh byl bytostí složenou z původní lidské bytosti Endrisse, kdysi láskyplné jako všechny z pozitivního stavu před pádem lidstva a aktivací negativního stavu, a transmogrifikované bytosti Alláha, který díky genetickým manipulacím a pokusům dokázal převrátit svou frekvenci do extrémních hodnot a stal se nesmírně zlým, krutým a nenávidícím vše pozitivní a milující, zejména Pána Ježíše Krista, jediný zdroj života. Původní bytost Endriss byla dlouho v tomto spojení potlačována a umlčována, nemohla se nijak projevovat a její vzpomínky na život v pozitivním stavu byly vymazané. Dá se říci, že byl vězněm dominantního Alláha, ale plnil i funkci vysílače lásky, byť falešné a překroucené, ale ovlivňující mnoho bytostí nejen v zóně vymístění, ale i zde na Nule. Tuto svou schopnost využíval zejména při kontaktu s ženskými představitelkami Pána Ježíše Krista Boží rodiny, nejvíce s Mistryní Helenou Izabelou El Morya, kterou denně navštěvoval s cílem ji mučit, znásilňovat a ponižovat, aby demonstroval svou převahu a posiloval překroucení ženského principu. Každá mince má však dvě strany a každá akce vyvolává reakci. Kdo četl knihy Nového zjevení, ví, že sexuální spojení muže a ženy je nejúčinnějším způsobem výměny energií a informací mezi oběma bytostmi. Nejinak tomu bylo i při spojení Endrisse Alláha s Helenkou. Postupně docházelo k ovlivnění této pekelné bytosti, zejména potlačeného Endrisse, jenž si začal s přílivem bezpodmínečné lásky naší Mistryně vzpomínat na svou původní partnerku z doby před pádem a tím i na život v pozitivním stavu. Pro Alláha byla tato situace neúnosná a začal usilovat o odpojení Endrisse a jeho zničení, aby mu nebránil v uskutečnění plánovaného vítězství negativního stavu nejen na Nule, ale i napadení pravého Stvoření a přemožení Pána Ježíše Krista (jak bláhové a nesmyslné!). V pravý čas jsem zasáhl/a a nabídl/a Endrissovi prostřednictvím Helenky možnost konvertovat. Rád tuto možnost přijal a nechal se odvést do limba = neutrality, kde bude pozorovat další dění v peklech i na Nule a bude se připravovat na budoucí konvertování do pozitivního stavu zejména studiem všech knih Nového zjevení. Alláh je nyní ochuzen o schopnost vysílat a předstírat falešnou lásku, stal se ještě temnějším a zuřivějším, aby dokončil experiment s negativním stavem. I když se to nyní může jevit jako krok špatným směrem, opak je pravdou. Čím dříve bude odpovězeno na otázku: Jak by vypadal život bez Boha a jeho/jejích zákonů lásky, tím dříve skončí tento zkrácený cyklus času s aktivním negativním stavem. Pro pokročilejší představitele PJKBR doporučuji Dialog 89 a 90 z knihy Dialogy s Pánem Ježíšem Kristem 1. díl. Děkuji vám všem, zejména Helence, Martince a dalším ženám v Týmu Boží rodiny za nesmírnou lásku a oběť, bez nichž by nebylo možné očistit feminní princip a navrátit ho svému jedinému zdroji Pánu Ježíši Kristu Boží rodině. Děkuji vám všem za neúnavné šíření Božího slova všemi dostupnými způsoby i za cenu osočování, napadání a vysmívaní spícími i negativními lidmi a entitami. Velmi vás miluji a objímám vás, jsem neustále s vámi i ve vás.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA, 19. 11. 2018

Dialogy 89 a 90:
https://plus.google.com/10412391711689985…/posts/Rnrs4rS5cKY
https://plus.google.com/10412391711689985…/posts/KwCWXRJVHTZ

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email