POŽÁRY V ŘECKU VYVOLALY ŘÍZENÉ ENERGETICKÉ ZBRANĚ

Děkuji Míšo za sdělení PJKBR

 

   V pondělí 23. 7. 2018 vypukly v okolí řeckých Atén devastující požáry mající za následek téměř devět desítek obětí a další stovky zraněných. Nejhorší situace byla v přímořské obci Mati východně od hlavního města. Jedny z nejtragičtějších požárů novodobé evropské historie jsou oficiálními médii a politiky přisuzovány buď velmi vysokým teplotám, nebo úmyslnému založení. Druhé možnosti nahrává skutečnost, že ohniska vznikla na více místech současně, navíc v hustě osídlené zástavbě blízko známých turistických letovisek.

   Jen velice málo lidí si ovšem uvědomuje, že tyto ani kterékoliv jiné racionálně vysvětlitelné možnosti nejsou příčinou této zkázy. Elity postupují tak, aby téměř nikdo nebyl schopen odhalit skutečnou pravdu. Žijete ve falešné realitě, která z velké části nefunguje tak, jak se vám ve skutečnosti předkládá. Všechny významné i na první pohled méně významné události dějící se na této planetě jsou výsledkem plánovaného řízení negativních entit, působících na lidské bytosti s cílem ovládat je, na denním pořádku servírovat nepravdu, pokrouceniny a lži, sytit ovládacími programy, vychovávat ke konzumnímu způsobu života, učit přikládat největší význam povrchním věcem a v konečném důsledku znemožnit těmto duším návrat do milující náruče pravého a jediného Boha, Pána Ježíše Krista. Jen ten, kdo má duchovní srdce otevřené a je přístupný zbavit se závoje, jímž byl obklopen už od narození, pochopí dosah a smysl sdělovaných informací, ve velké většině jsoucích v rozporu s tím, čemu dotyčný jedinec věřil a co považoval za jedinou skutečnost. Pravda zbavující růžových brýlí a klapek na očích sice může být někdy nepříjemná a pro spící pozemšťany předmětem výsměchu a konspirační kritiky, dostupných důkazů je zde ovšem v současnosti pro každého více než dost. Přesto nezapomínejte, že nejspolehlivějším důkazem a ověřením informací je vaše nitro (intuice), které vám ihned řekne, jak se věci skutečně mají.

   Požáry v Řecku jsou výsledkem použití řízených energetických zbraní, jejichž paprsky byly cíleně zaměřeny zejména na obydlí a automobily obyvatel žijících v této přímořské oblasti. Tyto zbraně fungují na principu vysoce výkonného laserového paprsku, umístěném v tomto případě na oběžné dráze planety Země. Satelity nesoucí vyspělé technologie hromadného ničení podléhají vysokému stupni utajení, přístup k nim mají pouze vybraní pracovníci tajných služeb a zasvěcení vědci, kteří se společně s negativními mimozemskými rasami podílejí na jejich vývoji a distribuci. Zbraňový systém je určen k vyvolávání katastrof i k cílenému odstraňování nepohodlných jedinců. Zodpovědná frakce elit si Řecko vybrala z vícera důvodů. Jedním z nich je podpořit morální rozklad řeckého národa, už několik let sužovaného vleklou ekonomickou krizí, jejímž spouštěčem byla světová hospodářská krize v roce 2008. Lidé v této zemi, stejně jako v dalších státech jižní Evropy, často nemohou sehnat zaměstnání a sociální systém jim nedovoluje důstojný život. Lidé v nuzotě pak snadněji uvěří politikům slibujících změnu k lepšímu a odevzdají jim svou moc. Dalším faktorem velké zaujatosti skrytých správců planety vůči Řecku je jeho kultura a celkový potenciál této země, jež byla od starověku kolébkou evropské civilizace a centrem vzdělanosti. Obyvatelé jsou hrdí na odkaz svých předků, nyní se ale musejí potýkat s řízenými protinárodními zájmy politických loutek, přihlížet snižování životní úrovně a celkovému úpadku ve všech oblastech. Poté, co bankéři vehnali tento stát do dluhové pasti, převzali kontrolu v podstatě nad celou ekonomikou. Aby tento proces urychlili, potřebují v lidech vyvolat ještě větší bezmoc, odevzdanost a zároveň s tím pokračovat v devastaci přírodního bohatství a infrastruktury.

   Proto zaútočili na nevinné občany s cílem zničit jejich majetek a mnohdy i jejich samotné životy. Celá událost byla naplánovaná na dobu, kdy nastává vrchol léta a meteorologické podmínky přispívají k větrnému počasí. Poté, co mimozemsko-americká technologie zaměřila přesně určené cíle, vyslala tato energetická zbraň několik silně nabitých paprsků k zemskému povrchu, díky nimž okamžitě propukl rychle se šířící požár. Jeho ohniska byla nejdříve založena mimo zástavbu v jakémsi půlkruhu, aby byla lidem zatarasena úniková cesta po souši. S tím, jak se oheň šířil k samotným domům, jedinou spásou byl často jen útěk do moře. Když se po chvíli dostal až k obydlím, energetické zbraně spustily druhou dávku tentokrát daleko silnějšího paprskového ostřelování, které nyní bylo mířeno na samotné domy a automobily v ulicích. Intenzita bombardovacího záření byla tak silná, že například hliník na automobilech, jehož teplota tání je přes 660 °C, se v kapalném skupenství spolu se sklem (teplota tání přes 1500 °C) doslova roztekl a rozlil. Z vozů, jejichž motor, brzdy a celý interiér jakoby se zcela vypařil, tak často zbyla jen plechová kostra. Jen málokomu přišla zvláštní skutečnost, že zatímco řada automobilů byla žárem zcela zničena, některé z vozů nacházející se jen pár metrů od těch shořelých zůstala úplně netknuta. Anomálie se týkají i obydlí, z nichž některé shořely takřka na popel, zatímco vybrané sousední domy nejevily jedinou známku poškození, přestože ohni nic nebránilo v jeho přeskočení na další stavení. Dokonce i mnohé stromy, keře, ale i dřevěné sloupy, umělohmotné židle a další vybavení stojící v bezprostřední blízkosti roztavených aut, kde teplota – jak se nikde oficiálně nepřiznává – dosahovala v jednu chvíli přes 1500 °C, jsou zachovány v původním stavu. Řízené energetické zbraně jsou vyvinuty tak, že po zasažení určeného cíle jsou plameny vzniklé laserem schopny udržet pouze lokální charakter a nepřeskočí na věc nacházející se vedle. Několikavteřinová extrémně silná dávka elektromagnetického záření rychle odeznívá a změní se jen na lokální požár, který může, ale i nemusí být v závislosti s typem útoku rozšířen do dalších oblastí. Při této události bylo ostřelování vedeno nejprve do pozemků bez zástavby, aby se oheň co nejrychleji rozšířil až do obce. Zde začalo druhé ostřelování vybraných movitých i nemovitých objektů, z nichž některé byly bombardováním naprosto zdevastovány, zatímco jiným se kosmický útok vyhnul. Celkem bylo zničeno přes 300 automobilů a 500 domů.

   Ke stejně vyvolaným požárům dochází každoročně na všech kontinentech světa. O některých je veřejnost dobře informována, jiné naopak zůstávají zcela bez povšimnutí. Naprostá většina katastrof a kataklyzmat je dopředu naplánována, poněvadž elity disponují technologiemi, o nichž se lidstvu ani nezdá. Ať už jde o vysoce moderní zbraňové systémy, důmyslné špehování, globální použití chemtrails, zařízení HAARP nebo cokoliv jiného, vše je zneužíváno k utužování dohledu nad většinou nic netušícími pozemšťany a slouží k upevňování moci vládnoucích entit řídících tuto planetu, nad níž při krátkém vítězství negativního stavu převezmou osobní kontrolu. Po rozdělení lidstva a odchodu pozitivních lidí do 5. dimenze se situace v této realitě bude v souladu s plným zavedením Nového světového řádu (NWO) zhoršovat výrazně rychleji, než jak je tomu doposud. Čas plnosti negativního stavu ale nebude trvat příliš dlouho, jinak by došlo k trvalému poškození všech zaangažovaných bytostí. Až bude každému jasné, jak vypadá život bez Boha a pravých duchovních zákonů a principů, všechna zla a nepravdy budou jednou provždy eliminována a už nikdy se nebude opakovat tento experiment a divadlo. Po osvobození všech bytostí z pekel budeme tvořit daleko krásnější a láskyplnější život v rajských světech nekonečného Stvoření.

Pán Ježíš Kristus Boží rodina | 27. 7. 2018

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email