POUŽÍVÁNÍ UNIVERZÁLNÍ MODLITBY PÁNA JEŽÍŠE KRISTA

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé,

dovolte Mi, abych se krátce vyjádřil k náležitému používání univerzální modlitby Pána Ježíše Krista z Nového Zjevení. Někteří můžete mít tendenci snižovat důvěru v sebe samé a potažmo v důvěru ve vnitřní spojení se Mnou kvůli tomu, že při používání modlitby zpaměti některá její slova vlivem nedokonalosti hrubohmotné mysli vynecháváte, nedopatřením je pozměňujete či přehazujete jejich umístění. Kvůli tomu vás provází špatné myšlenky, kdy snižujete hodnotu svých darů a talentů, jaké jsem vám poskytl, nebo se domníváte, že kvůli špatně vyřčené modlitbě (v nitru či nahlas) na Mne ztrácíte napojení. Všechny, kdo tyto pochybnosti mají, mohu ujistit, že tomu tak není. Přestože to na první pohled může vypadat, jako byste chybným vyřčením modlitby vytočili špatné číslo na Boha, skutečnost je taková, že Moje absolutní Prozřetelnost si vás vždy najde a nikdy se nemůže stát, že by tomu bylo jinak a vy byste tím o spojení se Mnou přišli. Pamatujte, že vy, kdo čtete a praktikujete Nové Zjevení, jste se Mnou spojeni neustále, pouze procentuální míra této skutečnosti roste či kolísá v závislosti na vašich každou minutu se proměňujících vibracích. Modlitba toto spojení pouze prohlubuje a stabilizuje, je tedy podpůrným prostředkem, nikoliv činitelem, na kterém by vaše interakce se Mnou stála a padala. Při jejím používání je důležitý vždy záměr, a pokud je tento záměr upřímný a vychází z čistoty vašeho srdce, pak je vše v pořádku. Na závěr bych podotkl, že ony chyby, kterých se při modlitbě i kterékoliv jiné činnosti dopouští každý z vás, jsou něčím, s čím Můj dokonalý plán počítá. Vaše chybovost se proto děje vždy v rámci tohoto plánu, na který jsou všechny prostředky negativního stavu, snažícího se podrýt vaši sebedůvěru v sebe sama, krátké. Vaše chyby jsou chybami pouze z lidského neobjektivního hlediska, ovlivněného negativním stavem. Z mého absolutního hlediska však nikdo z vás nechybuje, ať už učiníte cokoliv. Vše jsou jen cenné lekce, kterými nabíráte potřebné zkušenosti pro váš další duchovní rozvoj a jejichž prostřednictvím skrze vás Stvoření nabývá důležitého poznání a poučení o způsobu života na planetě Nula.

S Láskou

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 30. 9. 2021

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/   

Print Friendly, PDF & Email