Pondělí – druhý paprsek

 Zlatožlutý plamen: 

MOUDROST, OSVÍCENÍ, LÁSKA A MÍR

 

   „VE JMÉNU MÉ BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI „JÁ JSEM“ PROSÍM ZLATOŽLUTÝ PLAMEN OSVÍCENOSTI, ABY OBKLOPIL MNE A VŠECHNO, ČEHO SE DNES DOTKNU. JÁ JSEM BOŽÍ OSVÍCENOST A MOUDROST, KTERÁ PROUDÍ DO VŠEHO ČEHO SE DOTKNU.“

   „JSEM SI VĚDOM, ŽE JE VE MNĚ ZAKOTVENA NEKONEČNÁ SÍLA PRO VŠECHNY POŽADAVKY MÉHO ŽIVOTA… JSEM SI VĚDOM, ŽE VE MNĚ ŽIJE BOŽÍ INTELIGENCE, KTERÁ SE SKRZE MNE PROJEVÍ… JSEM SI VĚDOM, ŽE EXISTUJE JEN JEDINÁ SÍLA – „BOŽÍ SÍLA VE MNĚ“ – A ŽE TA SÍLA PŮSOBÍ TAK SILNĚ, JAK SILNÁ JE MÁ VÍRA V NI.„

   „PROJEV SE, TY SÁM KRISTE VE MNĚ, AŤ SE NYNÍ NAPLNÍ BOŽÍ PLÁN SE MNOU !“

   „JÁ JSEM,  JÁ JSEM,  JÁ JSEM.“

 

Nanebevzetý Mistr KONFUCIUS, Chohan Druhého paprsku a vedoucí ohniska (chrám Monte Rocky) – Beennbodu, říká:

   „Centrum světla ve vás vyzařuje stále Božské síly, jimiž budou živena vaše těla. Čím více usměrníte svou pozornost na toto centrum světla a uznáte je pro sebe za jedinou působící sílu, o to zářivější a obsáhlejší to může být, až dosáhnete úplného panství nad svým životem. Toto je znovuzrození Krista, Božího člověka, který řídí všechno vaše konání. Pokud nedosáhnete této jednoty, tohoto splynutí s Kristem, bude váš život stále ještě podřízen lidským reakcím, a Boží plán se stále ještě nemůže uskutečnit v celé své plnosti. Představa, že dokonalost ve vás spočívá a že vy jste dosud tento poklad nevyzvedli jen z neznalosti, měla by být pro vás pobídkou, abyste na to zaměřili svou námahu. Zaměřte svoji pozornost na to, abyste v sobě zachovávali více než dosud rozhodnutí Krista, aby On vaše kroky řídil a Boží plán se uskutečnil.“

 

Nanebevzetý Mistr KUTHUMI, dříve Chohan Druhého paprsku, nyní učitel světa říká:

   „Plníme věrně svůj úkol, abychom lidstvu na Zemi opět ukázali opravdový smysl jejich života. Nyní odchází doba hlubokého materialismu, neboť jiné, vyšší záchvěvy zasahují systém planet a působí na lidi netušeným způsobem. Staletý spánek skončil, začíná doba svobody a vnáší do lidských duší síly, které jsou pro ně nové a vedou je úplně jiným směrem, nezvyklým pro jejich dosud zkalený pohled. Ten tak plně zakořeněný obraz světa, který vyučoval vyšší poznání, a jemuž dodávala rázu náboženská dogmata a omezování, která sem zasahují ještě ze staletí temna, bude rychle vymeten. Volnost ducha, pravé poznání lidského životního cíle, rozvoj vnitřních sil, bratrská láska, to jsou hodnoty, které nová doba přinese a lidstvo se pro ně otevře. Přežitá epocha, které se ještě mnozí drží, protože si chtějí udržet svůj pozemský majetek končí, a s ní končí i nadhodnocování hmotných vymožeností.“

 

 MODLITBA FRANTIŠKA Z ASISI

 

   „PANE MŮJ, UČIŇ MNE NÁSTROJEM TVÉHO MÍRU. KDE PANUJE NENÁVIST, DOVOL, ABYCH ZASÉVAL LÁSKU, KDE PANUJÍ URÁŽKY, AŤ ZASÉVÁM ODPUŠTĚNÍ, KDE PANUJE BEZNADĚJ A HRŮZA, AŤ ZASÉVÁM NADĚJI, KDE PANUJE TMA, AŤ ROZDÁVÁM SVĚTLO, KDE PANUJE SMUTEK, AŤ VZBUZUJI VESELÍ.“

   „Ó BOŽSKÝ MISTŘE, UČIŇ MNE UTĚŠITELEM A NE HLEDAJÍCÍM ÚTĚCHU, CHÁPAJÍCÍM, A NE HLEDAJÍCÍM POCHOPENÍ, MILUJÍCÍM, A NE HLEDAJÍCÍM LÁSKU, NEBOŤ JEN VŽDY DÁVAJÍCÍMU SE DOSTANE, VŽDY ODPOUŠTĚJÍCÍMU JE ODPUŠTĚNO A JEN UMÍRAJÍCE SE ZNOVU RODÍME PRO ŽIVOT VĚČNÝ.“

   „AMEN“.

 

JOPHIEL (Archaii: Konstantia), Archanděl osvícenosti, říká:

   „Uvědomili jste si při mnoha příležitostech svou vnitřní moc a sílu. A potom vždy, když to příležitost vyžadovala, mohli jste používat více, než obvyklé síly. Vyrostou z moci vašeho Božího „Já“, které přebírá ve výjimečných situacích vaše vedení. Když vaše vnější Já Sám je umlčeno, bude tato síla působit jako osvícení nebo zvláštní inspirace do vašeho světa. Vy sami jste těmi, kdo ji vždy znovu omezuje. Zvykněte si na to přenechat vnitřnímu světlu, aby se projevilo. Dosáhnete toho tím, že odsunete do pozadí povrchnost, rozum a city. Můžete se naučit udržovat toto světlo ve stálém pohybu tím, že svůj život proložíte častými okamžiky ticha a svou pozornost na toto udržování zaměříte. Budete cítit, jak se vaše síly zněkolikanásobí. Zůstaňte soustředěni na toto spojení, které stále trvá, které však potřebuje uznání, aby se mohlo uplatnit. Vzývejte mne a Já vám budu pomáhat.“

 

 CASSIOPEIA (Paprsek dvojče: Minerva), Elohim moudrosti říká:

   „Smysl druhého paprsku je vnímání a osvícení, aktivní pozorování Božího plánu. Když jste se rozhodli konat Boží Vůli, můžete její záměry přijmout společně s návodem, jak je možno je uskutečnit.“

   „Proto buďte tiší a nechte  Zlatožlutý plamen se projevit.“

 

   „JÁ JSEM VEDOUCÍ LÁSKA, MOUDROST A OSVÍCENOST, KTERÉ SE PROJEVUJÍ VE VŠEM CO MYSLÍM, MLUVÍM A KONÁM. PŘIKAZUJI TĚMTO SILÁM, ABY DO MĚ STÁLE PROUDILY, ABY SE V MÉM ŽIVOTĚ MOHL USKUTEČNIT BOŽÍ ŘÁD.“

   „VE JMÉNU MÉHO BOŽSKÉHO „JÁ JSEM“ DĚKUJI VÁM, VY VELKÉ BYTOSTI DRUHÉHO PAPRSKU ZA VŠECHNA POUČENÍ A POKYNY, KTERÉ MNĚ NECHALY POZNÁVAT MOU CESTU.“

   „JÁ JSEM,  JÁ JSEM,  JÁ JSEM“

 

Zdroj:  http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_rozhovory_6_sdeleni_1486_1550.htm

Print Friendly, PDF & Email