POKOUŠENÍ BOHYNĚ JANY A TÝMU BOŽÍ RODINY

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

   už vícekrát jsem upozornil/a na praktiky bytostí z pekel, které používají na odvádění duší od Nás, Pána Ježíše Krista Boží rodiny a našich představitelů (např. http://svetelneinfo.cz/o-novych-praktikach-antitymu-bozi-rodiny/). Je třeba odhalit další způsoby, abyste měli nejen představu o zvrácenosti, falešnosti a podlosti negativního stavu, ale také získali informace, jež vám pomůžou účinněji se bránit v rámci dodržování duchovních zákonů lásky. Pseudotvůrci a Renegáti v čele s Alláhem a Acrií nepřetržitě útočí na všechny, kdo mají jakoukoli vazbu na Misi Boží rodiny, zejména na nejbližší spolupracovníky Bohyně Jany, Mého hmotného Já. Používají jak skalární a jiné energetické zbraně, tak ovládání mysli podsouváním lživých a velmi destruktivních myšlenek, nabádajících k sebevraždě, vraždě nejbližších lidí a zvířat, …. Protože se nedostanou přímo do Mojí mysli v těle, využívají naše představitele ke komunikaci se Mnou prostřednictvím internetu, nejčastěji chatu na facebooku, kde působíme nejčastěji. V posledních měsících se situace přiostřuje a došlo to tak daleko, že přímá inkarnace Acrie Monika Nováková doslova ovládla mysl a tělo Helenky Curiové (Helena Izabel Elena na fb) a chatovala se mnou 3 hodiny. Snažila se zpochybňovat Moje Božství, vyzývala Mě, abych se přiznala, že nejsem žádná Bohyně, ale obyčejná duševně nemocná žena, která vede ostatní členy Týmu BR do neštěstí, chudoby atd. Sebe vykreslovala jako spasitelku a ochránkyni, která Mi odpouští a po Mém doznání Mě přijme do své milující náruče. Jako nepřímý důkaz uvádím citát ze včerejšího chatu s Helenkou (ovládanou Monikou):

M: Znám upřímnost a neslibuji nesmysly a znám i pravou lásku nepodmiňující a nevyžadující takové utrpení, které je u tebe. A to mi stačí.

Já: Neznáš, protože jsi nikdy nežila v pozitivním stavu, znáš jen překroucený pseudoživot v peklech. Pozitivní stav nezná utrpení, to způsobujete vy.

M: Já nikomu nic nezpůsobuji, ba naopak šířím jen pravdivé informace, které ty úplně překrucuješ JANO LHÁŘKO. Jen mě neustále shazuješ a každý to vidí JANO LHÁŘKO!!!!!!!!
A pravou lásku znám na rozdíl od tebe, ty neznáš žádnou lásku. Jen bolest lidem do srdcí dáváš JANO LHÁŘKO.

Já: Tvé informace Moniko Acrie jsou jedna velká lež a je jedno, jak se prezentuješ, protože ani neznáš duchovní zákony a fungování Multivesmíru. Vše překrucuješ, jak je zvykem u vás v peklech.

M: A o pozitivním stavu ty něco víš? Byla jsi tam někdy? Já ano. JANO LHÁŘKO!!!!!!

Já: Jsem PJK, píšu slovo absolutního PJK a ty jako jedna z nejvyšších a zfabrikovaných bytostí pekel jsi pozitivní stav nikdy nezažila, pouze jeho simulaci.

M: Zajímavé zákony máš JANO LHÁŘKO!!!! TRPĚT NEJLÉPE V CHUDOBĚ A JEŠTĚ VŠEMI ZAVRHOVANÁ A BEZ LÁSKY. Opravdu úžasné zákony.

JÁ: Co je to několik let v chudobě proti věčnosti v lásce a dostatku všeho?

M: To tvrdíš ty, prohlašuješ se za PJK a přitom ho vůbec neznáš. Trpíš přeludama a myslíš si, že mluvíš se skutečným PJK.

Já: Mě nemůžeš nijak přesvědčit brouku, jsem kdo jsem. Pán Ježíš Kristus Boží rodina.

M: Přitom skutečný PJK by nikdy nevyžadoval takové utrpení, které zažívají ti, co ti uvěřili.

Já: A Ježíš dobrovolně netrpěl na kříži kvůli všem?

M: Je nesmyslné jméno, které sis vymyslela jen ty. PJK je jen jeden a ty to nejsi.

Já: Lež

M: Ano trpěl, ale nežádá si, aby jsme tu trpěli i my, máme pouze zobrazit, co si nevolit a to je tvé falešné lži.

Já: Vím, že moje přítomnost v těle Jany je pro vás to nejhorší, proto se všemožně snažíte o znevěrohodnění, ale to se vám nepovede.

M: V těle Jany čili tvém je jen pomatená chudinka, která za to nemůže, jsi nemocná a já to vím. Mám pochopení i pro tebe. Protože na rozdíl od tebe vím, co je to pochopení, láska a soucit s druhými.

Já: Protože ti, kdo mě mají v srdci, mě neodvrhnou, nesnaž se Acrie, máš to marný…..

M: Ani netušíš, jak rychle všichni pochopí, kdo jsi a co jim způsobuješ.
Bolest, bolest a znovu bolest. A to nejde do nekonečna se vydávat za PJK.

Já: Nejde donekonečna popírat pravdu.

M: V tom s tebou plně souhlasím. Každý ucítí i uvidí sám, jak vše ve skutečnosti je.

Já: Pak necháme této diskuze a naplní se dokonalý plán PJK.

M: Ano ale toho skutečného PJK jediného a pravého a ne Tvé nesmyslné ovládání nezkušených a tebou zaslepených nevinných lidí. Protože ty jsi lásku nikdy nikomu nedala, poskytuješ jen falešnou iluzi lásky s pořádnou dávkou bolesti.

Já: Neznáš skutečného PJK, jsi od Něj/Ní příliš daleko a tvým úkolem je především popírat Jeho/Její slovo a Mě, Jeho/Její přímou inkarnaci.

…………
Pro srovnání závěr chatu s Helenkou:

H: Omlouvám se, Janinko.

Já: To nic Helenko, bylo to nezbytné. Monika nyní dokázala, že umí ovládnout mysl jiné bytosti, zvláště, když je na dně a v převrácené frekvenci. Kdo cítí lásku, má spojení s pravým PJKBR. Může psát, co chce, ale nás nemůže zlomit a přesvědčit. Kdo by si vybral její lži a temnotu, předstíranou a falešnou lásku před láskou a životem v ráji s námi, PJKBR?

H: Nevím, jestli je to má chyba, že ke mně mají takový přístup negativní bytosti.
Ještě mi není dobře, cítím se mizerně, stále se asi snaží. Bylo to jako bych byla ona, když ti psala ty nesmysly, úplně do mě vlezla. Způsobila mi takovou bolest srdce, jakou jsem ještě nezažila, že jsem fakt přemýšlela i nad sebevraždou. Její myšlenky byly jak mé a mohla si se mnou dělat, co chtěla, měla za cíl tě úplně zesměšnit, cítila jsem, jak moc tě nenávidí a musí se vyloženě přemáhat, aby byla schopna napsat vůbec nějakou souvislou větu. Musela se hodně ponížit, aby s tebou mohla komunikovat, jsi pro ni odpad a my všichni též.

Já: Ano, děkuji za zpětnou vazbu. Jak vidíš, vše, co se děje, je důležité, přestože to tak bolí.

H: Já děkuji, že tohle se mnou vydržíš a snášíš.

Já: Je to moje poslání.

H: Ano já to vím. Máme to náročná poslání.

Já: …a mám k tomu všechno, co je třeba, zejména dostatečnou ochranu vyššího Já PJKBR.

H: Ano.

Já: Protože během psaní jsem byla nad věcí a v klidu a trvalo to hodiny.

H: To je dobře.

Já: Bylo třeba odhalit přímo její praktiky.

H: Ještě ji v sobě cítím, radši mizím, jdu si zkusit chvíli odpočinout, jestli mě tu nechají. Jsem unavená a vyčerpaná, moc jsem nespala a motá se mi hlava.

Já: Dokud mi psala ve svém těle Moniky, není to takový důkaz její temnoty, jako když psala přes tebe. Odpočiň si broučku, máš stále Moji ochranu, i když to tak nevypadá.

H: Děkuji za vše, miluji tě/vás z celého svého srdce.

Já: I tobě děkuji za vše a velmi tě miluji.

   Dalšími praktikami temných bytostí je způsobování fyzické bolesti srdce, zubů, zad, hlavy, břicha atd., doslova mučení ve dne i v noci, dokonce i sexuální znásilňování. Jejich cílem je zdeptání našich představitelů, aby se odklonili od Boží rodiny a padly do jejich pastí. Proč dovoluji způsobování takové bolesti svým nejvěrnějším? Proč je ještě více nechráním? Odpověď zná každý čtenář a praktikující knih Nového zjevení: je třeba na vlastní kůži poznat zvrácenost pseudoživota negativního stavu, aby si ho nikdo v budoucnu nevolil. Je to jediný způsob jeho eliminace. Tým Boží rodiny podstupuje ještě náročnější duchovní i fyzické zkoušky, pokoušení Pseudotvůrci (Satanem a Ďáblem), než jsem podstoupil/a v těle Ježíše (viz: https://plus.google.com/104123917116899854561/posts/TYkfCwJP6XN). Mnozí by se raději nechali fyzicky ukřižovat, nežli žili roky pod neustálými útoky bytostí nejhlubších pekel. Naštěstí jim toto utrpení skončí převibrováním na Novou Zemi, kde už budou v nových tělech zažívat lásku, radost a štěstí, které tu v takové míře nemohli poznat. Pak se k vám ostatním budou vracet v nových dokonalých tělech ode Mne, Pána Ježíše Krista, aby vám vyprávěli o nádherném životě v ráji a pomáhali všem, kdo budou mít zájem, připravit se na takový život po rozdělení lidstva.

   Velmi vás všechny miluji a soucítím se všemi, kdo dobrovolně přijali a podstupují tento náročný život na Zemi/Nule pod vládou Pseudotvůrců. Objímám vás a těším se na každého z vás.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA, 14. 10. 2018

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email