PODLE OVOCE POZNÁTE JE

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY

 

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

   v souvislosti s utvořením aliance Pseudotvůrců a Renegátů, o které jsme informovali 26. 7. 2018 prostřednictvím sdělení PJKBR přes AA Michala Rafaela (http://svetelneinfo.cz/spojenecka-aliance-pseudotvurcu-a-renegatu/) se na náš Tým Boží rodiny vrhli naši odpůrci z antitýmu pod vedením pseudoarchanděla Moniky Novákové (na fb Thora Amira Kaminari). Uvedu do vaší pozornosti rozdíly mezi oběma stranami a vyberte si, kdo slouží pravému Pánu Ježíši Kristu a kdo Pseudotvůrcům:

Jana a Tým BR:
   Šíří knihy Nového zjevení, citují z Nového zákona Bible svaté, odhalují praktiky negativního stavu a připravují lidstvo na rozdělení kvůli odpovědi na otázku, která ho aktivovala (viz NZPJK přes P.D. Francucha). Nejnovější Boží slovo v podobě sdělení, básniček, rozhovorů a knih neodporuje předchozímu Božímu slovu z Nového zákona Bible a NZPJK, ale doplňuje a upřesňuje ho. Zejména knihy Nové Zjevení Pána Ježíše Krista Boží rodiny, Duchovní škola od Jany a Doplnění NZPJKBR, Rozhovory s PJK a aktuální sdělení přes AA Michala Rafaela, jsou kontinuální, přinášejí odpovědi na zásadní duchovní otázky a pomáhají lidem na duchovní cestě do pravého stvoření. Varují před duchovními pastmi, upozorňují na neslučitelnost pozitivního a negativního stavu, ukazují cestu do nitra prostřednictvím přijetí nové a nejnovější přirozenosti Boha.

Monika a Antitým BR:
   Odmítá pravé Boží slovo, zejména knihy Nového zjevení, které jsou podle Moniky zastaralé, plné slátanin a pohledem psychiatra, nikoli PJK. Hájí praktiky Pseudotvůrců a píše, že „Dělící čára mezi dobrem a zlem není vůbec hrubá a jasná. Spíš se dá říct, že vůbec neexistuje.“

   Píše sdělení o zóně vymístění, kterou vykresluje jako ráj, kde se hodní Pseudotvůrci starají o svůj poddaný lid a připravují ho spolu s PJK na přechod do pozitivního stavu bez nutnosti přijetí nové přirozenosti Boha a dodržování duchovních zákonů lásky, pouze na základě automatického odpuštění všech hříchů bez požádání, lítosti a přijetí Nového zjevení. Popírá nezbytnost vítězství negativního stavu na planetě Země/Nula a bagatelizuje dopad vlády Pseudotvůrců nad lidstvem.

   Každý si vybírá, komu slouží a je plně zodpovědný za své volby. Zároveň ukazuje všem bytostem ve Stvoření, jaké to je žít na planetě, kde se setkává pozitivní i negativní stav a je pod vládou Pseudotvůrců až do konečné fáze Druhého příchodu Pána Ježíše Krista, kdy bude negativní stav navždy eliminován. Cesta do ráje na Nové Zemi je připravena a za chvilku bude i otevřena pro ty, kdo přijímají Pána Ježíše Krista (později PJKBR) a jeho/její Boží slovo.

Miluji vás,
Pán Ježíš Kristus Boží rodina

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email