Odkaz od Boha pre prítomnosť bytia nám všetkým

   Deti moje. Je Mi to jedno ako ma voláte, ako ma oslovujete, akou rečou sa ku Mne prihovárate. Dnes sa prihováram k vám všetkým takouto formou aby ste cítili, počuli môj hlas.

   Všetko to, čo bude napísané, je Moje SLOVO. Žiadne varovanie, žiadny súd, žiadne karhanie. Pokiaľ to tak budeš moje milované dieťa cítiť, že som ťa zasiahol do tvojho srdca mojim slovom, ver že je to najväčšie požehnanie pre teba a otvor sa svojej bolesti ak ťa to bude bolieť. Ak pocítiš radosť, tak to vieš, že čo to znamená a pokiaľ chaos ťa opantá, tak sa zastav a žiadaj o múdrosť.

   Prečo vám posielam tento odkaz. Je načase skontrolovať vaše bytie. Skontrolovať, kde sa nachádzate, kam smerujete. To nie Ja mám kontrolovať, ale vy moje milovane dieťatká. Ja Som len pozorovateľom všetkého čo robíte, konáte, myslíte, cítite.

   Vidím koľko času venujete druhým, svojim deťom, rodičom, priateľom, robote, sebe. Vidíš dieťa moje? Koľko času venuješ sebe? Potom koľko času máš na mňa? Opäť opakujem, že ani jedného z vás nesúdim. Buďte len k sebe prosím úprimný.

   Všimnite si prosím, koľko času venujete duchovným knihám, kurzom, prednáškam, meditáciám a atď.  Koľko času ale venuješ dieťa moje Mne? Kedy sa rozprávaš so mnou? Kedy spolu komunikujeme? Povieš možno, že ma nepočuješ a preto nevieš, že ako to máš robiť. Je to ale veľmi jednoduché. Zamysli sa, precíť to, čo bude teraz sem napísané.

   Vráť sa do času kedy si niekoho naozaj miloval. Precíť tú lásku. Nemuseli ste otvoriť svoje ústa a predsa ste spolu komunikovali, cítili jeden druhého. No a to isté platí tu a teraz medzi nami. Aký vzťah máš ku Mne? Pre Mňa si mojim synom, dcérou, ktorého bezpodmienečne milujem. Si v mojom srdci neustále. Vieš veľmi dobre, že na skutočnú lásku musia byť dvaja. Tak to hovoríte vo vašom svete. Sme naozaj ty a ja v našej láske? Obaja sa staráme o tú lásku? Alebo očakávaš, že je to len Moja starosť? Si svetlo, si láska? Naozaj? Naozaj cítiš to prepojenie medzi nami? Cítiš to neustále, alebo len občas?

   Prečo vám to deti moje pripomínam? Neustále chcete vedieť, či idete správne, či ste na správnej ceste? Žiadate ma, prosíte, no nepočujete ma. Česť výnimkám.  Zbytočne chodíte na sväté miesta, čítate sväté knihy, písma z rôznych dôb, ak vaše srdiečka sú ranené a tak od strachu z bolesti buď ich máte zavreté, alebo len pootvorené.

   Niektorý pomáhate druhým a si myslíte, že sa vykúpite z niečoho. Je to zbytočnosť, nakoľko je to len ilúzia, ktorú ste si vytvorili cez svoje duchovné ego. Ak Som naozaj LÁSKA, tak niet čo riešiť. LÁSKA nikdy nesúdi. To len tvoj strach tvorí túto potrebu, nakoľko niečo chceš schovať pred sebou. Ver mi, že to neschováš  pred sebou ani svojou láskou a ani svojim svetlom, lebo ak to tak chceš urobiť, alebo veriť tomu, že sa to dá, tak je to veľký omyl.  Práve preto buď k sebe úprimný, otvorený a prestaň tvoriť falošné ilúzie, buď skutočnou LÁSKOU.

   Rád by som vám tak tiež pripomenul, že SVETLO, LÁSKA nikdy nebojuje. To znamená, že nebojuje ani proti tme. Viete aký je rozdiel medzi tmou a TMOU? Zároveň sa tak tiež zamyslite srdiečkom, že aký je rozdiel medzi láskou a LÁSKOU. Verte mi prosím, že v dualite je to rozdiel, tak ako sa vysvetľujete nižšie ja a vyššie Ja a predsa neustále je to o tej istej bytosti.

   Dnes som vám len toľko chcel povedať, čo je tu napísané. Obnovte vašu komunikáciu so mnou, aby sme sa navzájom lepšie spoznali, počuli, spolupracovali.

   Milujem vás.  Váš TATA, MAMA, alebo ako ma len voláte. (láskaví smiech)

S láskou, úctou a vďakou za možnosť napísania tohto odkazu. Ďakujem Bože.

Janko

Pre http://gaia2010.sk/ 6.8.2017 napísal  Ján Bálint. Táto správa môže byť ďalej šírená v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely, pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnymi odkazmi. Ďakujem za pochopenie.

Zdroj:  http://inner-light.ning.com/profiles/blogs/odkaz-od-boha-pre-pr-tomnos-bytia-n-m-v-etk-m?xg_source=activity

Print Friendly, PDF & Email