Odchod Davida Rockefellera do zóny vymístění

   Děkuji ti Michal Rafael za sdělení Pána Ježíše Krista, které bude zveřejněno na www.bozirodina.cz v rubrice AKTUÁLNÍ SVĚTOVÉ DĚNÍ

   V první jarní den roku 2017 fyzicky zemřel americký bankéř, miliardář, budovatel Nového světového řádu a jeden z přímých zástupců Pseudotvůrců – David Rockefeller. Před více než jedním stoletím lineárního času byl tehdejším vládním seskupením pekel přímo vyslán na planetu Zemi/Nula do hmotného těla. Hlavní složkou jeho poslání bylo inkarnovat se do elitního uskupení, které důmyslně, skrytě a téměř nepoznáno řídí tento svět a drtivou většinu pozemské populace ovládá ve všech aspektech tohoto života.

   Rockefeller se narodil do jedné z vládnoucích rodin iluminátů, majících tzv. „modrou krev.“ Toto přirovnání není nahodilé, protože krev elitních rodin, mísících se výhradně jen mezi sebou, má složení se zvýšeným obsahem mědi, jež dostává při oxidaci na vzduchu zeleno-modrý nádech. Jakožto duchovní a biologičtí potomci Pseudotvůrců, kteří mají ještěří podstatu a před Prvním příchodem Nejvyššího v těle Ježíše Krista působili fyzicky na této planetě, jsou těla těchto zasvěcených postavena rovněž na stejném základu, jaký mají i jejich bohové, jimž oddaně slouží. Jejich tělesné schránky jsou hybridem mezi pravým zfabrikovaným člověkem a ještěrem. Někdy se tak může stát, že záměrně změní podobu a ukáží tak svoji pravou podstatu. Na internetu lze najít mnoho pravdivých videí a fotografií, kde je zachycen tento fenomén.

   David byl nejmladším synem Johna D. Rockefellera, zakladatele největší ropné společnosti Standard Oil, která mu vynesla miliardy dolarů, přičemž ta na ničení a zamořování ekosystému planety v odkazu svého zakladatele pokračuje dodnes. Už jako velmi mladý byl David zasvěcen do těch nejtajnějších okruhů a byl seznámen se vším, co se od něj očekává. Dobře věděl, co je jeho zdejším účelem a jakým směrem se má ubírat, aby dosáhl spolu s ostatními cílů vedoucích k úplnému zotročení populace. Působil v mnoha nadnárodních institucích. Jednou z nich byl i Mezinárodní poradenský výbor pro banky, který ovlivňoval tok financí a stál za vykořisťováním jednotlivých vlád, jež se musely v průběhu několika desetiletí podřídit přímému vlivu Rockefellerů, Rothschildů a dalších klanů.

   Byl jednou z vůdčích osobností Organizace spojených národů, zakladatel Trilaterální komise, neformálně sdružující všechny nejvýznamnější státníky, skupiny Bilderberg nebo Rady pro mezinárodní vztahy. Společným jmenovatelem pro tyto a další instituce je postupné sdružování planety do jednoho celku, aby tak byl zajištěn co nejefektivnější přechod k úplnému zavedení Nového světového řádu, jednotné totality s centrální vládou, bezhotovostní měnou a v neposlední řadě s čipy pod kůží. Teprve až po příchodu Pseudovůrců na Nulu se z lidí stanou necitelné loutky ovládané na 99 %, jež budou živořit na planetě propadající se do pekel, na níž už nebude místa pro cokoli pozitivního. Právě díky tomuto přednímu iluminátovi bylo docíleno mnohých (byť jen dočasných) úspěchů negativního stavu, deroucího se stále více na povrch. Vůdci postupem času odebírají stále více osobních svobod. Není daleko do doby, kdy bude zavedena masivní cenzura a neskrývaná tyranie pod vládou stvořitelů lidstva, vracejících se sem na Nibiru. Potom, co se zde hmotně objeví, je však ovládaní pozemšťané, kteří si svými postoji, myšlenkami a vibracemi svobodně zvolili nepřevibrovat do 5. dimenze a zůstat zde, přijmou za své a za velkého jásotu a všech pompézností budou tyto vlky v rouše beránčím vítat jako své osvoboditele a spasitele. Nikdo už nebude schopen vycítit jejich ďábelskou duši. Teprve poté, co Pseudotvůrci a současné elity, které budou po jejich příchodu odstaveny na druhou kolej, vyřeší všechny zevní problémy – tj. války, krize, pohromy a další; odhodí své masky a každý pozná, co jsou skutečně zač. Tehdy bude už dávno pozdě na jakoukoli změnu. Tato nepřirozená situace ale bude trvat jen krátce, do Mého Druhého příchodu, kdy se Já, Pán Ježíš Kristus vrátím zpět do zóny vymístění a každého vysvobodím ze zajetí zla, falešností a nepravd. Všechny protichůdné elementy v opozici vůči pozitivnímu stavu tehdy ztratí své opodstatnění.

   V průběhu let Rockefellerové a jejich spřízněné klany upevnili svou pozici a ještě více zvýšili své bohatství. Pod jejich přímým vlivem jsou v podstatě všechny národní vlády, včetně té americké, pro jejich cíle nejklíčovější. Sám David Rockefeller osobně prosazoval na tajných zasedáních některé prezidenty Spojených států a cestoval za mnoha dalšími politiky do všech koutů světa, které podplácel či jinak ovlivňoval, aby přes ně mohl prosazovat vůli globalistů. Není tajemstvím, že jeho rodina financovala ve spolupráci s dalšími války na obou stranách konfliktu a revoluce. Byl to opět on, kdo se postaral o řízený rozklad ilumináty uměle vytvořeného komunismu v Sovětském svazu a jeho východoevropských satelitech, jenž na konci 80. let 20. století již splnil svůj účel. Díky jeho snahám nastalo rychlé uchycení kapitalismu a rádoby „demokracie“ v zemích pod bývalou vládou SSSR (ale i jinde), aby spolu s tím pomohl dosadit nové státníky do vlád těchto národů, kteří by ochotně sloužili stínové vládě. Jedním z řad těchto přisluhovačů byl i někdejší prezident ČSFR a později České republiky Václav Havel, jenž byl členem Římského klubu, patřícího do skupiny výše zmíněných organizací ovládajících lidstvo. Havel se s Rockefellerem osobně stýkal.

   Byl spolufinančníkem falešného teroristického útoku na Světové obchodní centrum (WTC) 11. září 2001, když se podílel na osnování plánu pádu budov. WTC bylo strženo řízenou demolicí kombinací speciálních nanovýbušnin, termitu a jaderného podzemního výbuchu. Tato operace jedné z největších konspirací spáchaných na nevědomé občany si vyžádala pro své uskutečnění miliardy dolarů. Se svým bratrem se pak zasloužil o opětovné vybudování nového Světového obchodního centra, což bylo bodem velké spiklenecké dohody, jež je zásluhou sionisticko-kabalistické skupiny, navenek v té době zastupované prezidentem Bushem.

   Za svůj velmi vysoký věk vděčí jak svým pánům a bohům, kterým ochotně sloužil, tak i zasvěceným vědcům pracujících pro elity. Není tajemstvím, že prodělal v minulosti celkem sedm transplantací srdce, aby byl vůbec schopen přežít. Jeho plánem bylo dožít se Druhého příchodu Pseudotvůrců a celoplošného čipování lidí, kdy bude zaveden tolikrát zmiňovaný Nový světový řad. Hrubohmotné tělo je však nedokonalé a rychle podléhá zkáze, tudíž ani jakékoli snahy medicíny nezajistí věčný život pro vyslance pekel, vlastnícího miliardy dolarů a ovládajícího chod systému. V posledních letech bylo nutno provádět další a další opravy jeho fyzické schránky. Byly podniknuty mnohé pokusy zajistit mu délku života překračující až 120 let, ale jednoho dne selhaly důležité životní funkce tohoto zchátralého, poloumělého a nepravými geny, zly a nepravdami zamořeného těla. Po prožití velmi dlouhého pseudoživota, za jehož trvání napáchal mnohá zla a naplnil tak své negativní poslání, byl odvolán ze 3D a odešel do 11. dimenze zóny vymístění (pekel), kde se bude na duševní a duchovní rovině podílet na závěrečném vítězství negativního stavu v antivesmíru. Po opuštění těla bude až do konce tohoto cyklu času zažívat „odměnu“ ve formě života na jedné z nejnižších úrovní pekel, kde bude dle duchovních zákonů a systémů vlády Pseudotvůrců zažívat to, co způsobil ostatním. Vězte, že není o co stát. Na tuto velmi nízkou úroveň odešlo dosud jen pár jedinců, kteří kdy pobývali na Nule. Je to oblast nejhorších a nejzavilejších sentietních entit, jež se nacházejí velmi daleko od jediného Zdroje všeho života. Miluji bezpodmínečně každou bytost, a proto přináším všem dar spásy a změny. Jako každému, i jemu bude položena otázka, při níž dostane poslední možnost se změnit na pozitivní boží bytost a přijme Mě, Pána Ježíše Krista za svého jediného/jedinou Boha/Bohyni.

   Vše se děje pro nezbytné poučení celku. Jednou, až se navrátíte do Pravého Stvoření, budete moci plně chápat dosah a smysl všeho, co se dělo při koexistenci negativního stavu. Posílejte lásku těm, co se otočili proti světlu a jedinému pravému rodiči. Je to jediná věc, kterou skutečně potřebuje každý bez výjimky, protože díky této pralátce jedinec žije a může sám/sama sebe zažívat v rozličných formách existence. Každý, nehledě na to, kým je, prospívá celku a brzy bude této nepříjemné hře konec. Soustřeďte se proto hlavně na sebe a nedělejte si starosti s druhými, neboť jen Já vidím do jejich srdce a jako jediný/á vím, jaké jsou jejich niterné úmysly a pohnutky. Brzy budeme tvořit mnohem příjemnější formy života, bez vzájemné oddělenosti.

Váš Pán Ježíš Kristus | 20. 3. 2017

 

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email