Obrana před negativním stavem

Děkuji Evičko Carová za sdělení

 

   Ve svém posledním příspěvku jsem mluvila o zkušenosti s útoky a působením Pseudotvůrců, několik lidí se ptalo, jak konkrétně se bránit. Mohu vám pouze napsat, jak k dané situaci přistupuji já..pokud se mi podaří útok rozpoznat, což není vždy úplně snadné, obecně platí, že u mne se to projevuje snahou o takzvané přepólování, tj. vše co mi bylo milé a drahé a pochází od Boha je mi najednou „odporné“ mám k tomu výtky a výhrady, hledám na tom chyby a i v jiných ohledech začnu schvalovat to, čemu se říká „negativní stav“. Jinak řečeno, náhle z minuty na minutu, často bez jakéhokoliv hmatatelného důvodu se u mne přemnoží negativní myšlenky, ideje, které z Boha nepochází, vydělují se z něj, obrací se a revoltují proti němu. Tak tedy, když takový stav u sebe rozpoznám, žádám o pomoc a podporu Pána Ježíše Krista, aby mi pomohl projít touto zkušeností a vykalibroval mi energii směrem k lásce a světlu. Nečekám, že mne toho beze zbytku zbaví. Lidé často očekávají, že jim Bůh jejich břemeno odebere, a když se to nestane, myslí si, že to není spravedlivé. Tohle nám ale nepřísluší posuzovat. Pokud danou zkušenost potřebujeme pro svůj vlastní vývoj a posun na cestě k poznání a byla by nám odebrána ještě před tím, než se z ní poučíme, nemělo by to valný smysl. Podstupovat duchovní zkoušky patří k životu v této realitě. Stejným způsobem lze rozpoznat, je-li někdo ovládaný ve vašem okolí. Často jsou takoví lidé využívání jako prostředníci, aby snižovali vibrace a útočili na lidi, kteří se pokouší jít cestou lásky a světla. Je důležité najít lásku v srdci i k těmto lidem, nesoudit je, ale zároveň neschvalovat a neomlouvat jejich činy. Pokud vás takové chování ohrožuje, můžete se bránit. Každý nese za svoje chování zodpovědnost a omlouvat negativní činy z vás dělá spolupachatele.

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email