O Vánocích

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY

 

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

   Už několikrát jsem oznámil/a, že Ježíš, moje první přímá inkarnace do hrubohmotného těla od Pseudotvůrců se narodil 21. 3. 7 let před naším letopočtem. Nebudu zde rozebírat, proč je zde na Zemi /Nule ve 3D vše překrouceno a zfalšováno, to si může každý přečíst nejen v knihách Nového zjevení. Zaměřím se na význam mého prvního příchodu na tuto klíčovou planetu:

1) ukázal jsem všem bytostem cestu z negativního stavu
2) přinesl jsem duchovní zákony lásky
3) po ukřižování jsem odešel do pekel, kde jsem zajal Pseudotvůrce
4) vstal jsem z mrtvých, abych ukázal, že život je věčný
5) po fúzi těla Ježíše se mnou, absolutním Stvořitelem všeho a všech se můžu ukazovat každé bytosti v Multivesmíru v těle a navázat tak osobní a intimní kontakt bez prostředníků
6) moje nová přirozenost a jediné pravé jméno je Pán Ježíš Kristus
7) položil jsem základní kámen pro budoucí eliminaci negativního stavu.

   Přestože jsou vánoční svátky jako vše na planetě Země / Nula pod vládou Pseudotvůrců a jejich přisluhovačů, není třeba je odsuzovat a zatracovat. Nebudete-li klást hlavní důraz na hmotné věci a požitky, budete-li s láskou vzpomínat na mě, své blízké a ostatní lidi, zvýšíte vibrace sobě, lidstvu i planetě Zemi. Jak se říká: když dva dělají totéž, není to totéž. Vždy záleží na čistotě úmyslu a lásce v srdci. Milujte se, veselte se, odpouštějte, těšte se z dárků, které z lásky dáváte i přijímáte. Jsem šťastný, kdykoli na mě s láskou vzpomenete a poděkujete mi za život, který vám dávám. Přeji vám ty nejkrásnější vánoce se mnou, Pánem Ježíšem Kristem, Boží rodinou.

Velmi vás miluji

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email