O UKŘIŽOVÁNÍ JEŽÍŠE KRISTA

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY

 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé,

dnes 7. dubna 2023 se po dlouhé době, přesněji od roku 1950, shoduje datum připomenutí ukřižování mého hmotného Já Ježíše Krista s pravdivou událostí multivesmírného významu, k níž došlo 7. 4. 27, tedy přesně před 1996 lety. Není třeba podrobně rozebírat průběh celého aktu, protože je popsán ve všech 4 evangeliích Nového zákona Bible svaté a aktuální doplnění najdete v obou dávkách Nového zjevení (Nové Zjevení Pána Ježíše Krista a Nové Zjevení Pána Ježíše Krista Boží Rodiny). Až v novodobém pokračování Bible se souhrnným názvem Nové zjevení jsou vysvětleny duchovní důvody nezbytnosti mojí první inkarnace do mužského těla Ježíše Krista, podstoupení kruté smrti ukřižováním, odchodu do pekel (zóny vymístění), kde jsem omezil schopnosti Pseudotvůrců a oddělil je od přímého vlivu na obyvatele zóny vymístění a planety Země/Nula na dlouhou dobu, a zmrtvýchvstání 9. 4. 27.

Pro ty, kdo zatím nečetli knihy Nového zjevení, které jsou klíčem k ukončení negativního stavu, stručně zopakuji nejdůležitější důvody mého vtělení, smrti těla, zmrtvýchvstání a nanebevstoupení:

  1. zastavení expanze negativního stavu do pravého stvoření Multivesmíru
  2. umožnění svobody volby opustit zónu vymístění (do té doby nebylo možné konvertovat z pekel do pozitivního stavu = nebe)
  3. představit bytostem zóny vymístění a Země/Nuly pravého Boha lásky, odpouštění, milosrdenství, pravdy, moudrosti…
  4. definovat nejdůležitější duchovní principy lásky k Bohu, bližním a sobě
  5. poznat z první ruky pseudoživot v negativním stavu a očistit jeho jednotlivé aspekty
  6. podstoupit smrt ukřižováním, abych mohl vstoupit do zóny vymístění, aniž bych ji zničil
  7. zajetí Pseudotvůrců, odebrání části jejich schopností, zejména cestování v čase, umístění na Nibiru
  8. zmrtvýchvstání 9. 4. = objevení se v novém těle (duplikátu), abych ukázal, že život je věčný
  9. nanebevstoupení = proces zbožštění těla Ježíše Krista, fúze s absolutní/m Nejvyšším a vznik nové přirozenosti Pán Ježíš Kristus

Více životně důležitých informací najdete zde:

 

Děkuji vám všem, kdo nám pomáháte šířit novodobé Boží slovo, abychom mohli co nejdříve ukončit utrpení všech bytostí v zóně vymístění, tedy eliminovat negativní stav a začít nový cyklus času, který poprvé umožní tvoření života v plnosti pozitivního stavu.

Velmi vás miluji

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina7. 4. 2023

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email