O celoplanetárním zákazu automobilů a věcech budoucích

Pod záminkou řádění přírodních živlů je pozemšťanům ze strany zmanipulovaných vědeckých studií předkládáno, že chceme-li zachránit skomírající planetu, je třeba přijmout rozsáhlá a rychlá opatření. Jedním z nich je snížení emisí oxidu uhličitého (CO2) a s tím spojený postupný zákaz automobilů. V poslední době média stále častěji tlumočí hlas světové elity, která národům ukládá nutnost být do několika desetiletí tzv. uhlíkově neutrální, tzn. uměle nevypouštět žádný oxid uhličitý do atmosféry. Děje se tak pod záminkou drastické změny klimatu, které je však řízeno uměle pomocí elekromagnetického H.A.A.R.P., leteckých chemtrails a dalších utajovaných technologií.

Teprve nedávno se obyvatelé západního světa dozvěděli, že spalovací motory se budou postupně omezovat. Jelikož je ale třeba procesy urychlit, vlády několika ekonomicky nejsilnějších států nedávno přijaly usnesení, pomocí nějž dávají svým poddaným za povinnost být uhlíkově neutrální do určitého, pevně stanoveného data, jako třeba ve Velké Británii, kde má dojít k zákazu spalovacích motorů do roku 2035 a o 15 let později k úplnému zákazu osobního vlastnictví automobilů. Podobnou tezi razí i Evropská unie. Předstupněm k zákazu se mají stát elektromobily, které ale kvůli lithiovým bateriím a potřebě elektřiny (kterou je nutno někde vyrobit) škodí daleko horším způsobem. Rovněž nejsou tak efektivní a mají omezenou životnost. Tato vozidla jsou navíc drahá, tudíž si je bude moci dovolit jen omezená část lidí. Obrovská omezení budou uvalena i na uhelné a jaderné elektrárny, které se krok za krokem začínají odstavovat nejprve v „průkopnických“ státech, odkud se proces rozšíří dál.

Chybějící elektrická energie v rozvodné síti ale nebude nahrazena ani zdaleka, protože většině řadových otroků v pozdějších fázích Nového světového řádu nebude dovoleno žít v blahobytu a využívat výdobytků civilizace, na něž si člověk dnešní doby zvykl. Mnoho doposud běžných komodit pro něj jednoduše nebude dispozici. Dostupné budou jen ty věci, na které nové planetární poměry neuvalí zákaz. Luxus a všechny výhody zde budou jen pro světovou elitu a její věrné vazaly. Ostatní budou otročit v nastavených mantinelech jakožto levná pracovní síla, s čipem pod kůží, neustále ovládáni a monitorováni. Už ani svoboda pohybu na větší vzdálenosti z bodu A do bodu B nebude na pořadu dne. To je ten hlavní důvod, proč se pod záminkou ochrany životního prostředí chystá konec automobilů.

Zatímco západní svět a jeho média volají po drastickém snižování oxidu uhličitého v údajném zájmu zachování planety pro budoucí generace, miliony hektarů lesa Amazonie, Sibiře a mnoha dalších míst sužují požáry vyvolané v mnoha případech řízenými energetickými zbraněmi instalovanými na oběžné dráze. Nejen masivní deforestace pomocí ohně, která v součtu produkuje více zplodin než všechny automobily světa, ale též obyčejná těžba dřeva slouží kromě dalších účelů především k tomu, aby chystaná síť 5G měla absolutní dosah nad celou planetou a nebyla rušena vzrostlými stromy. Právě tato síť usnadní efektivnější ovládání očipovaného lidstva.

A zatímco se konají neustálé politické, ekonomické a enviromentální mezinárodní konference, nadnárodní konglomeráty za účelem stále většího zisku produkují nové a nové spotřební zboží, při jehož výrobě a následném použití vznikají miliony tun odpadu, z něhož velká část zejména v Asii, Africe a Jižní Americe končí v oceánech. Samostatnou kapitolou jsou i mikroplasty, které se nacházejí ve vodě, jídle a kvůli chemtrails i ve vzduchu (nanovlákna).

A zatímco OSN vyzývá k světovému míru a údajně se ho snaží zajistit, vládnoucí iluminátské rodiny skrze tu stejnou OSN a další viditelné i skryté organizace rozdmychávají další a další konflikty a válečné běsnění pod jakoukoliv záminkou, jen aby se urychlil nástup novodobé totality, která centralizuje moc, zruší hranice národních států, zavede celosvětovou digitální měnu a vytvoří novodobé univerzální náboženství nemající s pravým Bohem nic společného.

A tak by se dalo o příkladech tohoto absurdního systému hovořit takřka donekonečna.

Všechny kroky jsou podnikány v zájmu destabilizace a eroze lidského života, takže zatímco vlády svým poddaným slibují růžovou budoucnost, ve skutečnosti dělají přesný opak toho, co prezentují veřejnosti. Jen hluchý a slepý to nevidí. V realitě této planety žádný ráj nebude. Přestože Pseudotvůrci po svém fyzickém příchodu přijdou jako spasitelé a zachránci, přinesou doposud nevídané technologie a nakrátko vyřeší nejpalčivější problémy lidstva, bude to jen zástěrka k tomu, aby jim pozemšťané sedli na lep a plně odevzdali své životy do jejich rukou. Teprve poté, co se Pseudotvůrci a elity plně chopí všech oblastí lidské existence, Nový světový řád bude dobudován a vstoupí do své poslední fáze, která bude totalitou nebývalých rozměrů. Na konci věků této planety pak dojde k přechodnému vítězství negativního stavu, který celému Stvoření poskytne odpověď na otázku, jak vypadá život bez Boha a duchovních zákonů a principů. Pak veškeré zlo ztratí své opodstatnění a bude eliminováno. Všichni účastníci tohoto dějství budou nejpozději na konci současného cyklu času vysvobozeni a spaseni.

Ještě předtím, než k příchodu Pseudotvůrců dojde, Pán Ježíš Kristus odvolá z této reality všechny pozitivní lidi s láskou v srdci, aby ve svém životě mohli pokračovat v 5. dimenzi na Nové Zemi i kdekoliv jinde v Multivesmíru. Vytržená část lidstva bude žít v lásce, radosti, štěstí a dostatku všechno, co dělá život příjemným a naplněným. Těšte se na nový svět, kde příroda je rozmanitá, svěží a hýří pestrými barvami, zatímco pro finanční systém, otrockou práci a ovládací programy zde není místa.

VÍCE INFORMACÍ ZDE

NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY: http://svetelneinfo.cz/nove-zjeveni-pana-jez…/nzpjkbr-jk-cz/

DUCHOVNÍ ŠKOLA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY:  http://svetelneinfo.cz/duchovni-skola-pjkbr/

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email