Nový „meteorologický“ termín „bombogenese“ je zástěrkou pro klimatické zbraně

Od roku 2014, v souvislosti s pravidelnými vánočním obdobím extrémního chladu (i jiných extrémních meteoudálosí), byla média v USA plná termínu „polární vortex“ (psali jsme o něm několikrát i na Orgonetu, např. zde.)

Letos tam média při podobné (větší) povětrnostní kalamitě/kalamitách vtloukají do hlav občanů nové termíny jako „bombogenese“, „bomb cyclone“. 


Geoinženýři totiž výrazně upgradovali svá zařízení… a nové „meteorologické“ termíny slouží pro zakrytí faktu, že se nejedná o jevy přírodní, nýbrž uměle vytvořené klimatickými zbraněmi. To je absolutní falešná vlajka – útoky klimateroristů jsou sváděny na Matku Přírodu…


Wikipedie přidala (=geoinženýři do ní přidali) právě teď, s datem 12. ledna 2018, fungl nové heslo k těmto novým termínům (i předešlým), vysvětlující, že se jedná o jev, při němž klesne náhle atmosférický tlak o 24mbar za 24 hodin a vznikne mimořádně destruktivní jev. Oficiálně je to samozřejmě připisováno klimatické změně či globálnímu oteplování. 


To obojí dohromady sice nepochybně existuje, jenomže ta náhlé drastická snížení tlaku, devastující nejen USA, nevytváří příroda, nýbrž geoinženýři klimateroristé svými povětrnostními zbraněmi.


Podrobnosti v článku níže.

Orgonet

„Bombogenese“: Geoinženýři používají proti Americe meteorologické zbraně masového ničení
BOMBOGENESIS: Geoengineers Using Weather Weapons of Mass Destruction Against America
http://stateofthenation2012.com/?p=92526
Posted on January 11, 2018 by State of the Nation

  • Kalifornské sucho, potopy a sesuvy bahna jsou všechny vytvořeny uměle, a stejně tak „bombcyklón“ roku 2018
  • Meteorologické zbraně vstupují do nové nebezpečné éry
Cui bono? 

   

„Bombcyklón“ není samozřejmě žádná hříčka Matky Přírody, nýbrž je to relativně nová forma meteorologické zbraně, která byla zcela účelově vytasena během hurikánové sezony 2017 a již i v novém roce 2018. „Bombogenese“ není nic jiného nežli ona meteorologická zbraň, která byla použita minulý rok geoinženýry rovněž na vyvolání katastrofických mimosezónních ohnivých bouří v Kalifornii. Tyto požáry vyvolané uměle elektromagneticko-laserovou zbraní (DEW – Direct Elecromagnetic Weapon) připravily dějiště pro neslýchané kalamity sesuvů půdy, které právě probíhají ve stejné oblasti.  “Bombogenesis”: Is this new weather term describing the geoegineering cause of the California firestorms? (Video) („Bombogenese“: Je to nový meteorologický termín na označení kalifornských ohňových bouří geoinženýrského původu?)

Hlubší kontext:

Na světě zuří totální válka o absolutní kontrolu nad biosférou planety. Agenda globalistické kabaly naplňující Nový světový řád má ve své snaze o vytvoření Jediné světové vlády dva hlavní cíle:
1. mít naprostou kontrolu nad přírodním bohatstvím Země.
2. Vlastnit technickou schopnost a zákonnou autoritu ke globálnímu manipulování místních vzorců počasí a regionálních klimatických trendů.
Celosvětová aliance oponentů k tomuto schématu NWO se snaží udržet současný mezinárodní řád vyznačující se státní suverenitou a teritoriální integritou. Reference pro dosud neinformované: NWO Cabal Pursues Total Dominion Over The Earth’s Weather And Natural Resources (Kabala NWO se snaží o totální dominanci nad počasím a přírodními zdroji světa)

   Hlavními zbraněmi v této neúnavné válce proti lidstvu jsou: modifikace počasí, klimatické inženýrství a manipulace atmosféry.

   Ti, kteří v současnosti vlastní geoinženýrské zbraně, vědí, že ten, kdo ovládá místní vzorce počasí a regionální klimatické trendy, v podstatě ovládá planetu. 

Zásadní informace: Agenda Nového světového řádu (NWO) má na planetě mnoho cílů, z nichž některé se, jak se zdá, vzájemně vylučují. Některé, jak se zdá, pracují ve vzájemném rozporu. To proto, že existují různé frakce NWO, které soupeří o moc a vliv na celosvětovou komunitu států.

   Nicméně jsou to právě globalisté NWO, kdo v současné době vlastní a operuje veškerou geoinženýrskou technologií a vybavením, což jim umožňuje efektivně měnit počasí po celé planetě podle své vůle. Jelikož zaměstnávají většinu geoinženýrů, je pro ně docela snadné experimentovat s výrobou nových bouří a s novými manipulačními technikami jako je „bombogenese“.

   Výsledkem jsou lidmi vyrobené přírodní katastrofy, které významně podporují jejich oblíbené projekty jako Agenda 21 OSN, a Agenda 2030 pro udržitelný rozvoj. Rovněž slouží k usnadnění dosažení dalších totalitárních cílů. 

„Bombogenese“ nahradila termín „polární vortex“ pro vysvětlení extrémního chladu.

 

Bombogenese a bombcyklóny

   Kdykoli jsou Spojené státy bombardovány jevy jako hurikán Katrina či superbouře Sandy, hurikán Harvey či hurikán Irma, pro pochopení pravého účelu těchto monstrbouříje podstatné jejich načasování, místo a síla.

   Vzhledem k nedávným meteorologickým jevům označeným jako „bombogenese“ je jasné, že novou  artilerií třetího tisíciletí jsou geoinženýři. Jejich prací je velmi důkladná výroba nových meteorologických zbraně, tak, aby mohly být tajně použity k útokům kdekoli na planetě Zemi. Primární testovací základnou pro tyto geoinženýrské megabouře je hlavní území Spojených států, jak zjistil celý Jih během atlantické hurikánové sezóny 2005. To byl rok, kdy se poprvé objevila „bombogenese“. 

Vzhledem ke stavu umění modifikace počasí, klimatického inženýrství a využití počasí jako zbraně je nyní pro geoinženýry velmi snadné chopit se malé rodící se bouře v Atlantickém oceánu či Mexickém zálivu a metodicky ji zesílit až do stavu obrovské mocné superbouře. Přesně toto udělali geoinženýři v hurikánové sezóně 2005 se hurikány Katrina, Rita a Wilma. Neznamená to, že všechny hurikány jsou tvořeny geoinženýrsky, ale těch, které nenesou výmluvné známky umělé manipulace, je velice málo. Tento link obsahuje obviňující satelitní obrazy, které přesvědčivě demonstrují výrobu superbouře v Texasu roku 2015.  TEXAS FLOODS: A Geoengineered Weather Event Using Chemtrails And HAARP[1] (Záplavy v Texasu: Geoinženýrská událost vytvořená s pomocí chemtrails a HAARPu).


   Nyní k roku 2017: Spojené státy zažily loňského léta bezprecedentní hurikánovou sezónu, která byla využita, aby byl terorizován Jih, Karibské ostrovy a Bahamy. Nejen oblast Houstonu byla zaplavena přívalovými dešti dodanými hurikánem Harvey, ale i Florida zažila všudypřítomnou zkázu od hurikánu Irma. Portoriko se ještě dává dohromady po hurikánech Irma, Maria a José; mnoho lidí ještě nemá ve svých domovech a podnicích elektřinu. „Dominikánská republika zakusila katastrofické škody od hurikánu Maria, kdy téměř všechny stavby na ostrově byly poškozeny či zničeny.“ [2]

   Co je bombogenese? Vysvětlení NOAA: Bombogenese je populární termín, který popisuje cyklón ve středních výškách, rychle zesilující. Během prvních dvou měsíců roku 2014 proběhla bombogenese u 14 z 20 bouří o síle hurikánu v severním Atlantiku.

 Co je z toho plyne jako nejdůležitější bod?

   To, že geoinženýři vytvářejí zbrusu novou meteorologickou terminologii, která by odpovídala jejich zbrusu novým meteorologickým zbraním. Musejí to dělat, protože jinak by státy, města, pobřežní sídla a další lokality pochopily, že jsou zaměřeným cílem destrukce. Předcházející graf a následující link dobře ilustrují, jak vehementně se geoinženýři snaží, aby obstarali zástěrky pro své vysoce destruktivní experimenty s meteorologickými zbraněmi. Jak jinak by 14 z dvaceti hurikánů bylo produktem „bombogenese“ během tak krátkého období dvou měsíců v roce 2014. 

   “Bomb Cyclone”: Geoengineers invent new weather event to cover up their meteorological manipulation („Bombcyklón“: Geoinženýři vynalezli novu meteorologickou událost, aby zakryli své meteorologické manipulace.)

   I když geoinženýrství je prováděno již pod několik desetiletí, málo lidí si dosud uvědomuje, že proti americkému lidu se nyní používá celá nová generace meteorologických zbraní. Superbouře jako zbraně jsou samozřejmě směřovány i na jiné státy, s vysoce ničivými účinky, ale primárním cílem globalistů NWO se staly Spojené státy. Viz  Full-Scale Weather War Being Waged Against America(Proti Americe je vedena totální meteorologická válka)

Meteorologické zbraně jako falešná vlajka 

   Pro americké občany je zásadní, aby pochopili, že všech 50 států žije pod neustávajícími útoky, podobnými, jako teroristické útoky pod falešnou vlajkou 9/11. Globalisté Hlubokého státu provádějí od 11. září 2001 neustále mnoho černých a psychologických operací po celé zemi. Ale jen málokteří lidé iniciovaní v oblasti geoinženýrských tajemství vědí, že mnohé ataky přinášející „šok a úžas“ byly provedeny pomocí počasí použitého jako zbraň. 

   Většině je neznámo, že zbraněmi první volby jsou nyní katastrofické povětrnostní události a kalamity způsobující klimatické inženýrství. Proto globalisté a geoinženýři doufají, že se tímto vyhnou dohledu kriminálních vyšetřovatelů, jelikož pomocí meteorologických zbraní lze velmi snadno provádět různé rozptylující operace pod falešnou vlajkou.
Navíc, atlantická hurikánová sezóna přichází a odchází pravidelně každý rok, a poskytuje perfektní kontext pro geoinženýrské zločince, aby si doslova usurpovali přírodní povětrnostní události. Geoinženýři umějí vysoce zinenzívnit jakýkoli hurikáno pomocí tajného užití chemických aerosolů, satelitů a HAARPových frekvencí ze zařízení umístěných v oceánu, radarů Nexrad a strategicky umístěných elektrárenských zařízení na výrobu obrovského množství vlhkosti. Viz níže:

Speciální poznámka:
Pro mnoho čtenářů je asi těžké pochopit, že superbouře jsou nejprve vyrobeny a pak pečlivě řízeny na své předurčené cíle. Oblast geoinženýrství dnes rutinně používá vysoce pokročilé techniky a aplikované technologie. Chemické geoinženýrství pomocí chemtrails  a chemobomb, haarpových frekvencí, radarů Nexrad, elektrárenských zařízení a zařízení umístěných na satelitech, to vše je užíváno s velkou obratnosti pro výrobu a řízení směru velkých hurikánů. Avšak aby byla zachována věrohodná popiratelnost, geoinženýři nyní berou přirozené bouře rodící se u pobřeží Afriky a rozpoutají je v řádu hodin na bouře 4 a 5 kategorie. (Is purposeful geoengineering causing the ‘rapid intensification’ of the 2017 hurricanes? Je cílené geoinženýrství příčinou „rychlé intenzifikace“ hurikánů v roce 2017?) Geoinženýrské hrůzobouře během hurikánové sezóny poskytují globalistům veškeré krytí, které potřebují, aby jim tyto válečné a teroristické činy prošly zcela beztrestně. 
(Zdroj: HURRICANE MARIA: Another Weaponized Weather Event Geoengineered To Terrorize and Subjugate – Hurikán Maria – další meteorologická událost vytvořená geoinženýrsky jako zbraň k terorizaci a podrobení)

  Uznejme, že není žádný lepší způsob, jak tajně provést invazi na nějaké území, než na něj spustit cyklónbombu či chemobombu. Světová populace vidí na nebi nad sebou tolik chemtrails, že si na tento typ útoku již zvykla. Proto se povětrnostní útoky pod falešnou vlajkou provádějí velice snadno a doslova všude na planetě za plného denního světla. Staly se „nejdokonalejší operací pod falešnou vlajkou“:  Ultimate False Flag Operation: Blaming Mother Nature for Terror Attacks Using Weather Weapons of Mass Destruction – Nejdokonalejší falešná vlajka: teroristické útoky za použití meteorologických zbraní masového ničení svedené na Matku přírodu!)

Sesuvy půdy v Kalifornii

   Jestli vás ani tolik fotek ze sesuvů bahna v Kalifornii (viz link  CALIFORNIA MUDSLIDES: Photos Reveal Awesome Devastation – Sesuvy půdy v Kalifornii: Fotografie odhalující ohromnou devastaci) nepřesvědčí, že s naším počasím je něco špatně, pak je nejvyšší čas, abyste byli informováni o geoterorismu. 

Dům v Glean Oaks Road poškozený sesuvem půdy v Montecito, Kalifornie, USA, 10. ledna 2018. 

 

   Je zásadně důležité si uvědomit, že tyto geoinženýrsky provedené sesuvy proběhly po nejhorší sezóně lesních požárů, jaká kdy byla v Kalifornii. Geoinženýrsky vytvořené ohňové bouře proběhly s tak neústupnou prudkostí, protože předtím tam bylo geoinženýrsky vytvořené silné sucho, které oficiálně začalo s nástupem guvernéra Jerry Browna do funkce v lednu 2011.

   Zde leží kořen problému vážné situace Zlatého státu Kalifornie – geoterorismus. Následující článek přináší hloubkové pojednání o tomto často špatně chápaném tématu: FIREGEDDON: Geoengineered California Firestorms Propagated to Terrorize and Manufacture Consent – (Ohňogeddon: geoinženýrské ohňové bouře v Kalifornii jsou šířeny, aby terorizovaly obyvatele a vynutily souhlas)

   Protože guvernér Brown byl globalisty nastolen proto, aby uvedl mírotvorný stát Kalifornie do Nového světového řádu, a tak prokazuje neobyčejnou ochotu k prosazování jejich agendy. Jde zejména o agendy OSN pro udržitelný rozvoj: Agenda 21 a Agenda 2030. Ve skutečnosti Brown se svým jezuitským vzděláním pracuje pro své pány z NWO, a nikoliv pro lid Kalifornie. 

   A lidi od San Diega po Sacramento už konečně mají povědomost o jeho neustávajících hanebných zradách:   CA Governor Jerry Brown Being Recalled By Furious Grassroots Movement (Lidové hnutí žádá odvolání kalifornského guvernéra Jerry Browna).

   I když předešlé poznámky o guvernérovi se mohou zdát tvrdé, je třeba si uvědomit, co vše udělal a neudělal od doby nástupu do úřadu. Brown nepřetržitě jednal proti bezpečnosti obyvatel a proti zájmům státu. Jeho nezlomné odmítání vzít v úvahu velké množství vědeckých důkazů o tom, že kalamity jedna po druhé postihující stát jsou geoinženýrské, je důkazem jeho naprosté komplicity. 

   Governor Jerry Brown BETRAYS California Residents, Ignores Geoengineering Causes Of Historic California Drought (Guvernér Jerry Brown zradil obyvatele Kalifornie, ignoruje geoinženýrské příčiny historického sucha.)

Důležitý bod: Guvernér Brown dává opět a opět jasně najevo, že je totálně na jedné lodi s globalisty prosazujícími vymyšlený hoax o globálním oteplování způsobeném C02. Je historickým faktem, že v této oblasti udělal více, než kterýkoli jiný guvernér v USA, aby podpořil tuto zjevně falešnou historku. Protože Brown je tak oddán tomuto extrémně nebezpečnému úskoku, otrocky schvaluje každý bod zákonodárství ke změně klimatu, který mu přistane na stole. V důsledku toho nejen tají nepřetržité chemické geoinženýrství na kalifornské oblozbe, ale také skrývá úlohu vlády v každé z toho plynoucí tragédii.  Relentless Chemtrail Spraying and HAARP-manufactured weather events radically alter California’s climate (Neúnavné chemické sprejování a HAARPem vyráběné počasí jsou příčinami radikální změny klimatu v Kalifornii).

Vyschlé jezero v Kalifornii – důsledek uměle udržovaného sucha.
 

Závěrem

   V této prekérní  geoinženýrské situaci může být jen jeden závěr. Podílející se geoinženýři a jejich skrytí globalističtí páni musejí být zatčeni za zločiny proti lidstvu. 

   Nyní, když se „cyklónbomba“ stala „uznávanou“ meteorologickou zbraní v geoinženýrském arsenálu, ti, kteří vědí o tomto zhoršujícím se stavu by se měli podělit o své znalosti. Zločiny tohoto rozsahu si žádají lidovou protisílu (třeba i s pochodněmi a vidlemi).

   Mnozí badatelé napsali nevyvratitelná expozé o detailech chemtrailsových operací probíhajících na obloze Ameriky. I mnozí dokumentaristé vytvořili nepopiratelnou foto- a videodokumentaci důkazů o těchto geoinženýrských programech. Například:
MUST VIEW VIDEO: Chemtrails: The Secret War (Chemtrails: Tajná válka.)

   Nyní, když operace Indigo Skyfold (Operation Indigo Skyfold) byla odhalena vojenským pilotem jako zločinné geoinženýrské spiknutí, kterým vpravdě je, mnoho lidí už pochopilo, že meteorologické zbraně jsou proti nim nasazovány denně. 

   Podobně byla před několika lety odhalena operace Cloverleaf (Operation Cloverleaf), jako směs „aerosolu a elektromagnetických zbraní“, která je používána na světovou populaci po celém světě 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. 

   Možná právě teď přišel čas (zejména pro americký lid), že bude zastavena genocida a všeobecná destrukce našeho planetárního domova. My lidé musíme jednat, než bude příliš pozdě. 

   Když probíhá porůznu na planetě střídavě buď jako globální oteplování i globální ochlazování, má nastat změna vědomí; jinak se projeví skutečná kataklysmická změna, k zklamání všech.

   Protože globální klimatická změna je způsobena geoinženýrstvím a nikoliv lidmi produkovaným CO2, modifikace počasí musí být neprodleně ukončena. Přečtěte si následující nejlepší pojednání pro větší perspektivu: Geoinženýrství je primární příčinou globální klimatické změny, nikoliv CO2 ( Geoengineering Is The Primary Cause Of Global Climate Change, Not CO2)

 

Varování

   Je povinností všech obyvatel planety Země, aby byli odpovědnými správci pro příští generace. Když některý jedinec ovládne vysoce důležité znalosti obsažené v tomto expozé, je zavázán, aby podle nich konal, že?

   Ani zkušení pozorovatelé chemtrails si nejsou vždy vědomi toho, jaké úkladné spiknutí probíhá formou geoinženýrských programů. Jde o systematické sprejování rozsáhlých oblastí, bez rozdílu všude, pomocí aluminia (kysličník hlinitý odvozený z uhelného popela), z něhož se stává chemicky mobilní aluminium v atmosféře. 

   Tato jednoduchá dynamika provádí absolutní katastrofu v každičkém státě, a na každičkém obyvateli této modré planety. Tato závažná látka bude probrána v další části této série pod názvem: Aluminiové spiknutí: Nejničivější, nejvíce oslabující a nejvíce smrtící akční plán.

To learn more about what you can do to stop chemtrails, visit the following website for upcoming initiatives and conferencing events: ChemtrailsMustStop.com

State of the Nation
January 11, 2018

 

Poznámka editora:

   Mainstreamová média makají přesčas, aby co nejvíce rozšířila falešnou historku o „bombogenesi“, vymyšlenou spolkem geoinženýrů. Následující článek je jedním z příkladů, kde i jinak výtečný alternativní web se nechal oklamat oficiální rétorikou o prvním bombcyklónu roku 2018. Čtěte a plačte … smíchy! A “Bomb Cyclone” Is Set To Detonate Off The East Coast  (U Východního pobřeží má vybuchnout „bombcyklón“)

Viz také:
Geoinženýrsky vytvořené extrémní zimní počasí v USA a chemická nukleace ledu.
Geoinženýrská falešná zima. „Záhadné“ ledové útvary. Chemická nukleace ledu.

Zdroj:  http://orgo-net.blogspot.cz/2018/01/novy-meteorologicky-termin-bombogenese.html

Print Friendly, PDF & Email