Montague Keen – 5. února, 2017

Kolem vás zuří boj o lidské duše. Ovečky, které se snadno nechají vést, kráčí v hněvu, naplněny právě takovou energií, jakou vaši utiskovatelé potřebují, když zápasí o to, aby si udrželi svou mizející moc. Když jim tu energii dáváte, pomáháte zničit vše, co potřebujete k přežití na Zemi. Stali jste se roboty, poslouchajícími své pány aniž byste zvažovali fakta. Ovládají vás média, vlastněna a kontrolována vašimi utiskovateli. Stali jste se loutkami, bláhově poslouchajícími každý jejich pokyn. Sami nebádáte, nehledáte pravdu, ani nezjišťujete, proč vás povzbuzují, abyste dělali takové akce. Je smutné vidět, jak slepě spolupracují s nepřáteli. Kvůli jejich akcím budou mnozí trpět.

Jste na křižovatce. Zrovna teď by se to mohlo točit na každou stranu a protože se toho proti vám spiklo tolik,, měli byste se u každého kroku, který chcete učinit, ptát, zda to ublíží mému bližnímu? Ptejte se sami sebe poctivě: proč to dělám? Pouze slepě následuji stádo, jsem součástí davu, ženoucího se jako ovce na porážku, strhávajíc všechno s sebou?

Vše, co čtete, pozorujete či posloucháte, vlastní a kontrolují vaši utiskovatelé. Pravdu je nutno hledat, zkoumat a přemýšlet o ní. Lidstvo je na pokraji vyhubení. Proč se Kabala stěhuje na Nový Zéland? Chtějí být poblíž Antarktidy, protože mají v plánu se tam přestěhovat (nebude dovoleno-pozn. překl.), pokud bude Země zničena. Je vaší povinností chránit Zemi a lidstvo.

Prosím, opět se spojte se svou duchovní stránkou. Můžete to udělat pouze vy. Nepotřebujete žádné náboženství, které vás odpojilo od kontaktu se Zdrojem všeho co je. Vy sami se potřebujete zkontaktovat se Zdrojem a propojit se s ním. Náboženství byla vytvořena, aby vás odpojila od Zdroje, od Přírody a od starých znalosti, které velmi úspěšně podporovaly lidstvo, dokud nebyla vytvořena náboženství, aby vás bylo možné ovládat a od toho Zdroje odpojit. Nepotřebujete nikoho, aby byl vaším prostředníkem, protože vy všichni máte přímé napojení na Zdroj.

Náboženství vám prostřednictvím křtu ukradla duše. Upsali jste, nebo vaši rodiče upsali vaši duši ve vašem zastoupení. Křest je prvním zločinem náboženství vůči vám. Jeho smyslem je sklizeň duší. Vezměte si zpátky svou suverenitu. Je to vaše božské právo. Žádné náboženství nemá na vás nárok, jenom proto, že jste se narodili do určité rodiny. Vstoupíte do světa svobodné vůle, abyste se stali čímkoli chcete. Proto náboženství kontrolují vaše vzdělávání, jež vás indoktrinuje. Začíná to v raném věku. Jak říkají jezuité: dejte mi dítě v pěti letech a já vám vrátím člověka. V Říme máte jezuitského papeže, který prosazuje agendu, jež by většinu z vás šokovala a vyděsila.

Světlo pravdy se šíří a odhaluje zkaženost. Není to pěkný pohled. V jejich obličejích a v jejich činech poznáváte zlo. Odtahujete se, když slyšíte, jak z nich padají zlovolná slova, jimiž chtějí ovládat. Již nemohou skrývat své ďábelské plány. Stále věří, že si za peníze koupí vše, co chtějí. Nicméně, začínají zjišťovat. že si za peníze nekoupí probuzené lidi, stojící o pravdu a spravedlnost, kteří vidí, jací jsou to zlovolní parazité. Nikdy předtím nezažili odpor, tak stále trvají na tom, aby jim masy poskytly potřebnou podporu. Dav, který se nechá koupit, je vždy připraven a ochoten poslechnout. Modlete se za ně, aby také viděli, že jsou používáni, aby lidstvu zabránili posunout se vpřed do mírového a spravedlivého světa pro všechny.

Starodávné vědění, které podporovalo život na Zemi předtím, než náboženství vystrčilo svou ohavnou hlavu, je stále dostupné a opět vás spojí se zdrojem života a všeho co je. Věda byla využita, aby vás rozptýlila a svedla na cestu ovládání. Stále je dostupná dobrá věda a ta zodpoví všechny vaše otázky. Vědci, prosazující myšlenku globálního oteplování prosazují agendu ovládání, aby pro masy zajistili strádání a utrpení. Pamatujte: vše může být použito jak pro dobro, tak pro zlo. Bill Gates a Henry Kissinger otevřeně hovoří o masovém vyhubení lidstva za pomoci očkování. Proč dávají rodiče očkovat to nejdražší, co mají – svá miminka? Sami se ptejte, PROČ? Jaký je to druh kontroly mysli, že přiměje matku, aby ohrozila zdraví svého dítěte očkováním?

Přemýšlejte, než něco uděláte. Zeptejte se sami sebe: uškodí můj čin mému bližnímu? Ptejte se, zda vaše práce někomu škodí. Pracujete pro Kabalu ve službách, jež ji podporují? Kdyby všichni v armádě odmítli zabíjet a ničit život na Zemi, Kabala by byla přes noc bezmocná. Tak se ptejte, kdo má moc zastavit převzetí Země a zničení života na ní? Podívejte se na lidí, naparující se v uniformách se svými medailemi a frčkami, jak jsou na sebe hrdí. Podívejte se na ně s lítostí. Projevte jim své politování, protože to je možná probudí, a uvědomí si svou pomýlenou cestu. Přimějte je, aby se vnímali jako vrazi lidstva. Odmítněte si s nimi podat ruce, jak to dělá má drahá žena. Říká jim, že je vnímá jako nájemné vrahy, připravené zabíjet pro peníze. Kabala je chválí a odměňuje a velmi si je považuje, protože bez nich by neměla vůbec žádnou moc. Sloužit v armádě není úctyhodné povolání.

Spojte se jako lidské bytosti pod ztečí. Zapomeňte na označení, která vám vnutila Kabala. Jste v tomto dilematu všichni společně. Je vás 99% proti 1% zlovolných pánů. Chtějí vaši Zemi pro sebe. Proto vás dělí dle náboženství a rasových skupin, aby zabránili tomu, že budete mít plnou sílu, jakou by 99% mělo mít. Vezměte si svou sílu a moc zpátky a sviťte svým světlem na vše, co je temné a zlé. Odhalte to, aby to bylo vidět. Nechte se vést pravdou a spravedlností, abyste své poslání na Zemi splnili.

Má drahá, život je pro tebe boj. Tvá vůle uspět tě drží na cestě.

Tvůj navždy oddaný Monty.

Website: The Montague Keen Foundation

Překlad: Zelmira:  http://galacticchannelings.com/cesky/index.html

Print Friendly, PDF & Email