Montague Keen – 3. prosince, 2017

   Má drahá, již je to 13 dlouhých let, co kráčíš touto cestou pod mým vedením. Připojili se k tobě mnozí, a přestože se zdáli být pevní a čestní, viděla jsi, jak jeden za druhým odpadávají. Někteří se snažili jít po cestě pravdy směrem k osvícení po mnoho životů, ale nebyli dost silní, aby to dokončili. Infiltrátoři přicházejí v mnoha přestrojeních, používají lichotky a sílu přesvědčování, aby je svedli z cesty, na kterou je zavedla jejich duše a na níž měli zůstat. Jakmile jednou Temnota vloží nohu do dveří, přesvědčí je, aby se vydali jiným směrem, a to je svede z jejich správné cesty. Děje se to stále a znovu. Vyžaduje si to velkou sílu charakteru, aby člověk vytrval na cestě osvícení.

   David Icke nikdy nikomu nedovolil, aby ho svedl z cesty, přestože se o to mnozí snažili. Dnes ho vidíte, jak se objevuje, silnější než kdy jindy. Měl odvahu držet se pravdy. Nikdy nepřipustil, aby ho zlákali z jeho pravé cesty. Kéž by měli i druzí tak silný charakter.

   Na Zemi vládnou pokrevní linie, pocházející z Annunakiů. Tahají za nitky loutek, které jsou zdánlivě u moci. Infiltrovali se do života lidí někdy tak, že vstoupili do plodu v děloze, takže se narodil další hybrid, který poslouchá pouze systém kontroly. Tak zvýšili své počty na Zemi, aby dosáhli svého plánu na převzetí.

   Všude ve vašem světě podporují okultní praktiky a černou magii. Někteří vaši vůdcové jsou reptiliáni v lidské podobě. Tito hybridi se tváří jako lidí a infiltrovali se do všech lidských společností. Instituce, kterým věříte a uznáváte je, byly těmito hybridy infiltrovány a tak jsou pod jejich kontrolou. Amerika je toho dokonalým příkladem: vzdělávací a právní systém jsou zcela pod kontrolou temných sil. Napříč vaším světem jsou každý den a po celý den vysílány frekvence na kontrolu mysli. Zneužívání satanistických rituálů je toho součástí. Jsou odpovědni za všechnu zkaženost ve vašem světe. Vzdělávací systém je zaměřen na špatné nesměřování studentů a udržování jich pod kontrolou.

   Jsou používány elektronické paprsky, aby do vás pronikly a svedly vás z cesty. Také je používají, aby nám ublížily. Veronika to všechno zažila a byla těmi paprsky zraněna. Obětování lidí se děje všude ve vašem světě. Důkazy jsou všude. Proto mizí tolik dětí a nikdo je již neuvidí. Jsou použity jako potrava pro nelidské bytosti, které žijí na Zemi. Je snadné je poznat, protože nejsou schopny lásky ani soucitu, což jsou vlastnosti lidí. Když něco chtějí, tak si to vezmou.

   Ti z vás, kdo jdete ve světle a sdílíte jej se všemi, s nimiž přijdete do kontaktu, máte obrovskou roli při obnově světla ve vašem světě. Když se vaše světlo šíří vaším světem, slouží jako maják pro druhé.

   Kabal používá veškerou svou moc, aby tomu zabránila. Jakmile jednou okusíte světlo a pocítíte, jak vás objímá jeho láska, již se nikdy nebudete chtít vrátit zpátky na temnou stranu. Představte si to, jako byste měli opustit nádherný den, plný slunce a krásy, kdy máte vše, co si přejete a měli byste se vrátit do temné věže, plné zla. Kdo by si něco takového přál? Proto tomu Kabal brání. Vědí, že jakmile jednou uvidíte světlo, nikdy se nevrátíte pod jejich kontrolu a je s nimi konec. Je to boj, do kterého je nutno se pustit teď. Vy, 99% se musíte spojit pro dobro všech.

   Modlete se, spojte se Bohem/Zdrojem a žádejte o vedení pro lidskou rasu, aby mohla na Zemi přežít. Požádejte také své přátele z jiných planet, aby přišli a pomohli a poradili. Země byla vězeňskou planetou po dlouhou dobu. Svoboda, kterou probuzení přinese, vás ohromí. Na Zemi se bude slavit tak, jako nikdy předtím. Pomozte si vzájemně dosáhnout tuto svobodu. Osvoboďte se z toho programu kontroly mysli, kdy vás učili, že jste na Zemi proto, abyste jim sloužili a zabíjeli pro ně, kdykoliv vám řeknou, abyste si oblékli uniformu a zabíjeli a rabovali jejich jménem. To musí přestat. To vše je součástí programu, jak vás ovládat. Každý den vás vraždí. A to, že vás zabíjejí, před vám tají.

   Podívejte se na toto video na YouTube: The Hidden Weapons of Mass Depopulation (Tajné zbraně masové depopulace)

   Dívejte se s láskou a soucitem. Opusťte útočný postoj. Vaši bližní lidé jsou na stejné lodi jako vy. Když budete kráčet společně, život bude pro všechny snadnější.

   Vy všichni, ať černí, bílí, žlutí; společně jste jedna bytost, kterou Kabal ničí, takže je ve vašem zájmu stát proti nepříteli společně jako jeden. Je to tak? Společně představujete mocnou sílu, s níž je nutno počítat. Kabal vždy používala pravidlo “rozděluj a panuj“, aby vás měla pod kontrolou a proto bylo pár jedinců schopno mít pod kontrolou tolik lidí. Prosím, přemýšlejte o tom trochu.

   Má drahá, fyzické útoky jsou pro tvé tělo velmi těžké, když se snažíš přežít, abys´ mohla dokončit své dílo. Ošetření funguje. To je to, co potřebuješ. Je zapotřebí, aby se vrátil David McCann. Prosím, pomozte mu, jak jen můžete. Jednoho dne plně pochopíte, jak je důležitý jeho návrat. Naše práce bude dokončena. V této těžké době jsem v duchu s Tebou.

Tvůj navždy oddaný Monty

Justice for Dave McCann, Irish man framed in California | Legal Expenses Fundraising with GoGetFunding / Spravedlnost pro Davida McCanna, irského občana, zadrženého v Kalifornii, Sbírka na právní výdaje

Website: The Montague Keen Foundation 
Překlad: Zelmira

Zdroj:  http://galacticchannelings.com/cesky/montague03-12-17.html

Print Friendly, PDF & Email