Montague Keen – 2. dubna, 2017

   Za několik týdnů uvidíte pravdu triumfovat nad zlem. Tento boj probíhá na mnoha úrovních, o některých víte, ale mnohé jsou před zvědavými zraky dobře skryty. Udržovat lidstvo v nevědomosti o tom, co mu dělají, bylo snadné, dokud v lidech nenastal proces probouzení. Plná hrůza vašeho zotročení ještě nebyla odkryta. Jsou mnozí, kdo jsou plně probuzeni a vědí, co se musí udělat, aby bylo lidstvo osvobozeno.

   Veronika měla v plánu ukázat vám rozhovor Milese Johnstona se super vojákem.

   Video se jmenovalo DŮVOD PIZZAGATE (The reason for Pizzagate), ale bylo z YouTube odstraněno. Super voják vysvětluje, že Kabal chce, abyste pochopili a přijali, že na vaší Zemi jsou, že musí pít krev a jíst maso vašich dětí. Je to pro ně otázka života. Kdybyste shlédli, jak vám to vysvětluje člověk, kterého oni vycvičili, udělali byste si o tom obrázek.

   Že jsou lidé, kteří tomu chtějí učinit přítrž, je obrovským krokem vpřed. Pokuste se shlédnout ten rozhovor od Miles Johnston-a. Obě strany života spolupracují, aby zastavily tyto ďábelské praktiky. Budoucnost lidstva závisí na tom, aby to přestalo. Samotná Amerika se snaží s tímto problémem vypořádat, ale Kabalou vlastněný tisk a televizní kanály o tom nereferují. Pro ty, kdo chtějí pravdu, jsou důkazy přístupné. Po všechny ty roky vás drželo v otroctví to, že jste věřili propagandě.

   Minulý týden jsem vám řekl, že to, co se stalo v Londýně, byla událost pod falešnou vlajkou. Teď vám ukážeme důkaz.

   Ole Dammegård: Statue of Liberty – NYC is next NWO False Flag. (Socha svobody v New Yorku bude příští událost pod falešnou vlajkou). Předpovězeno 22. března ve Westminsteru (Londýn). Interview s Alfredem Lambremont Webre.

Podívejte se na dva nože, o kterých vám řekli, že nimi byl pobodán policista. NEBYLA NA NICH ŽÁDNÁ KREV. Při operaci pod falešnou vlajkou v Londýně byly udělány velké chyby; některé jsou k smíchu, protože jsou tak jasné. Podívejte se na ně s otevřenou myslí. Událost v Londýně nám říká, že další se stane v New Yorku. Bez stínu pochybností to ukazuje, že na vás byla ušita bouda a že vám lhali. To vše je šaráda, vyrobená vašimi vládami na vytvoření strachu, abyste jim odevzdali svou svobodu (tu trochu svobody, kterou ještě máte).

   Každá událost pod falešnou vlajkou vám napoví, kde bude další. JE TO HRA. Kabal se vám směje, že jste tak hloupí, že jejich hru nevidíte. Říkají vám, co chtějí udělat, a vy jim to dovolíte. Oni věří, že toto je osvobozuje od jakékoliv viny. Vše, co potřebují udělat, je, že ve vás vyvolají strach a vy jim dáte volnou ruku, aby udělali, co se jim zlíbí.

   Je žalostné, že na mou ženu bylo útočeno, když se snažila otevřít vám oči a osvobodit vás z otroctví. Řekl jsem vám, že roky 2017 a 2018 přinesou lidstvu mnoho problémů a zkoušek. Takovým obdobím zkoušek bude i duben. Nedovolte, aby převládl strach. Když budete stát ve svém vlastním světle, nemáte se čeho bát. Strach je největší zbraní Kabal proti vám, ale bez vaší spolupráce nemohou dělat nic. Pokud byste strach odmítli, jsou bezmocní. Aby mohli na Zemi přežít, potřebují vás. Ty, jejichž moci se bojí, zavírají do vězení. Zkorumpovaní právníci jsou placeni za to, aby je tam udrželi. Existuje někdo, kdo čte tuto dnešní zprávu, kdo zná pravdu o jednom mladém muži. Žádám toho člověka, aby se podíval do svého srdce a přinesl důkazy na světlo, aby mohlo lidstvo přežít. Můžete ukončit utrpení našich bližních. Je zapotřebí pouze trochy odvahy.

   Když přijde výzva, abyste společně povstali, buďte připraveni. Konečně, je vás 99%, kdo stojíte proti 1%, které chce zničit váš život a váš svět. Vězte, kdo to je a jaký je jejich záměr a buďte si toho vědomi. Odmítněte jít do tavícího kotle Kabal, který pro vás připravila. Buďte hrdí na své dědictví. Jste na Zemi od začátků časů. Vaše dějiny jsou všude – pro ty, kdo je chtějí vidět. Vetřelci přišli na Zemi náhodou, líbilo se jim, co viděli a chtěli to pro sebe. Tehdy vznikl pro lidstvo problém. Kabal ničí lidskou rasu za pomoci očkování, potravin, vzduchu, chemických léků. Vy dovolujete, aby vás znovu a znovu obelhávali tím, že těm lžím věříte. To musí přestat. Odpovědi na všechny vaše problémy máte ve svých rukou. Vezměte si zpátky vládu na vašimi životy a nad vaším světem. Hledejte, jak můžete, aby se vaše oči otevřely pravdě a stůjte za ní.

   Má drahá, škoda na tvém zaparkovaném autě je hrozná. To byl záměr. Bouchání na okna tvé ložnice v pět hodin dnes ráno bylo mnohem hrozivější. Záměrem bylo vyvolat strach a to se povedlo. Bylo pro tebe traumatické se toho zbavit.

Tvůj navždy oddaný Monty.

Website: The Montague Keen Foundation

Překlad: Zelmira

 

Zdroj:  http://galacticchannelings.com/cesky/montague02-04-17.html

Print Friendly, PDF & Email