Montague Keen – 18. února, 2018

   Veroniko, má drahá, teď najisto víš, jak dalece je Kabal schopna zajít, aby chránila a zachovala svoji vládu nad lidstvem. To, co se tento týden stalo, tebou otřáslo až do morku kostí. Označit to jako zlo je příliš slabé slovo. Ti, s nimiž jsi se o tuto informaci podělila, jsou zděšeni, že se něco takového mohlo v Anglii stát. Člen sněmovny lordů, kterého jsi v této záležitosti požádala o pomoc, je z toho úplně mimo. Neměl tušení, že se taková situace stala normou.

   Kabala útočí na každého na světě, kdo se odváží odhalovat její plány. Že mohou být takové zlovolné akce podniknuty proti každému, by mělo být varováním pro každého z vás. Já vím, má drahá, že děláš vše co je v tvých silách, abys´ tyto zločiny odhalila. Nepochybuj o tom, je to zločin. Ale je to jenom špička ledovce. Děje se to každodenně, ale jenom málo lidí se o to zajímá, protože se to netýká přímo jich. Neuvědomují si, že se to stane každému, dokud nenajdete odvahu vzbouřit se proti tomu. Kdyby se každý zasadil za spravedlnost, pak by se mu spravedlnosti dostalo. Kabala funguje dle svého přání, protože většina z vás zavírá oči před tím, co Kabala dělá. Když vidíte nespravedlnost, měli byste to vykřičet do všech koutů světa, protože jednoho dne můžete pomoc potřebovat vy.

   Veronika zkoumala práci jedné úžasné ženy z Ameriky, s jejíž prací byste se měli seznámit a jednat podle ní.

DEBORAH TAVARES ze StoptheCrime.net

   Její práce vám otevře oči ohledně toho, v čem žijete. Její výzkumy jsou prvotřídní. Prosím, najděte si chvilku, abyste se dověděli něco o tom, co vám bylo provedeno a také Zemi, kterou byste měli chránit. Zapomeňte na všechny malichernosti; zjistěte, jak můžete přežít a chránit lidstvo. Vaši nepřátelé získali nadvládu tím, že si ji tajně vzali. Vás je 99% a vaše síla Kabalu přemůže, pokud přestanete být nanicovatými loutkami a otevřete svou mysl a uvědomíte si, co vám Kabala provádí. Dívejte se na širší obraz. Jde o vaše přežití.

   Já vím, má drahá, že jsi byla v šoku, když jsi zjistila, že právnická profese v Británii je zkorumpovaná, stejně jako v Americe. Ve vašem světě neexistuje spravedlnost. Vzdali jste se všech svých práv. Všechny země vzaly lidem jejich práva. Opravdu si myslíte, že při volbách o něčem rozhodujete? Ve vašem světě není ani jeden vůdce, který by měl moc něco udělat. Jsou to všechno loutky, poslouchající své pány. Dokonce i p.Trump (i když dělá víc, než kterýkoli jiný prezident) nemá moc udělat vše, co je zapotřebí udělat. Trump teď nad Amerikou nepovoluje chemtrails. Také odstranil sledovací kamery. Nicméně, pokud by příliš překročil čáru, zavraždí ho a on to ví. Musí postupovat opatrně.

Udělali to Kennedymu a postarali se o to, aby to sledoval celý svět; bylo to varování pro všechny budoucí prezidenty, který vybočí z lajny. To je to, s čím máte tu čest. Čím dříve si tuto skutečnost uvědomíte, tím lépe pro vás. Každý den jsou zavíráni nevinní lidé kvůli fiktivním „zločinům“ a Kabala zahodí klíče. Někdy je použita medicínská mafie, aby něco prohlásila, a Kabala mohla lidi zavřít. To je ve vašem světě norma. Jednoho dne to můžete být vy. Kdo se vás zastane?

   Lidstvo se nachází na hranici vyhubení. Co jste ochotni udělat, abyste ho zachránili? Přestaňte brát od Kabaly léky, které vás pomalu zabíjejí. Odmítněte její geneticky modifikované potraviny.

   Žádejte, aby vaše vláda podnikla akce na vaši ochranu anebo takovou vládu odstraňte. Proč byste měli platiti daně za chemtrails, které způsobují rakovinu a další smrtelné nemoci? Jste opravdu natolik bezmocní, že jim dovolujete, aby vás zabíjeli? Kabal si zahrává s vašimi životy. Co by vám to udělalo, abyste si tuto skutečnost uvědomili?

   Minulý týden Veronika viděla na vlastní oči, čeho jsou schopni. Byl to pro ni skutečný šok, ale podniká kroky, aby to odhalila a chránila ty, koho se to týká. Chraňte si svou svobodu. Neuvědomujete si, jak je cenná, dokud ji neztratíte, Jednoho dne vám ji možná vezmou. Nebuďte tak bláhoví a nemyslete si, že vám se to nemůže stát. Dva lidé, které Veronika zná, si mysleli, že jim se to stát nemůže. Ale teď již vědí, že je to jinak.

   Znalosti znamenají moc. Zkoumejte plány Kabaly. Své plány neskrývá, protože si myslí, že jste příliš hloupí, než abyste se na ně dívali. Vezměte si zpátky svou moc od náboženství. Vatikán se otřásá v základech, jak jsou odhalována jeho temná tajemství. Nepřežije. Je založen na lžích.

   Z mikrovln se staly zbraně. Jsou používány na zabíjení a ničení majetku. Mohou být namířeny kamkoli si Kabala zamane. Také jsou používány na zacílení lidí a na umístění zpráv do jejich hlav. Tito nešťastní lidé mohou dostat instrukce, aby zabíjeli anebo cokoli jiného, co Kabala chce. Děje se to pořád. Lidé jsou na přechodnou dobu ovládnutí a poslouchají instrukce, které jsou jim předány. TAKÉ JSOU TO OBĚTI. S lidstvem si zahrávají a pro nás to není nic hezkého vidět, jak se to děje. My pozorujeme, co se na Zemi děje a vidíme to jasněji, než vy, kteří jste momentálně tam. Protože vy jste zaslepeni tím, co vám bylo provedeno.

   Je NALÉHAVÉ, abyste si zjistili, co vše bylo uděláno pro vaše zničení. JEDNEJTE na základě svých zjištění. Meditujte kdykoli je to možné, abyste se pozvedli z temnoty, jež vás obklopuje. Útočí na vás ze všech možných úhlů. Lidstvo ještě nikdy nebylo tak zranitelné, proto je teď zapotřebí akce.

   Kabala se postarala, abyste se cítili bezmocní a beznadějně. Máte odvahu stát se tím, kým skutečně jste – bytostmi světla, prožívající zkušenost na Zemi, které byly polapeny Kabalou. Vezměte si svou moc zpátky a společně SI VEZMĚTE ZPÁTKY SVŮJ SVĚT.

   Řekněte jim, že hra je u konce a že musí ze Země odejít. Nejsou tu vítáni. To vše lze udělat, aniž by bylo nutno zabíjet. Když dostatečný počet z vás odmítne pro ně pracovat a podporovat je, odejdou. Musíte najít odvahu a tuto strašlivou situaci ukončit. Zeptejte se sami sebe, co jste ochotni udělat na ochranu svých životů a pro Zemi, na níž žijete. Když Veronika, která již není žádné mladé poupátko, je připravena vykročit a chránit ty zranitelné a lidstvo, co jste připraveni udělat vy? Společně vytrváte, když se rozdělíte, padnete.

   Má drahá, mé srdce tě provázelo, když jsi se minulý týden snažila vyrovnat s mnoha šoky. Každá buňka tvé bytosti křičela a chtěla chránit tvou přítelkyni, když ji ovládla Kabala. Ještě tomu není konec. Pamatuj si slova Martina Luthera Kinga Jr. „NAKONEC SI NEBUDEME PAMATOVAT SLOVA NAŠICH NEPŘÁTEL, ALE MLČENÍ NAŠICH PŘÁTEL.“

   Bitva ještě neskončila. Odvahu, má drahá.

Tvůj navždy oddaný Monty.

Website: The Montague Keen Foundation
Překlad: Mirka

Zdroj:  http://galacticchannelings.com/cesky/montague18-02-18.html

Print Friendly, PDF & Email