MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 4. 9. – 10. 9. 2017

Nové duchovní ráno přichází a s prvními jeho paprsky přijde
i setkání nejbližších spolupracovníků a přátel Boží rodiny.
Nastal měsíc jménem září, jenž rozzáří srdce a mysli nás všech,
kdo sloužíme světlu a Pánu Ježíši Kristu. Právě v těchto dnech
jsme přešli přes poslední překážky a náročné zkoušky, jež nás
dělily od setkání na fyzické úrovni, které se zanedlouho odehraje.
V pokračujícím třídění bylo odděleno zrno od plev, dokázali
jsme zdolat všechna úskalí agentů a přisluhovačů Pseudotvůrců,
kteří se snažili podkopat naši činnost a poštvat nás proti sobě.
Byla to však z jejich strany marná snaha, protože anděly z nebes,
první linii Pána Ježíše Krista na této planetě Země/Nula
nepřemůže žádná síla. Na své straně máme jediného absolutního
Boha, Stvořitele všeho a všech, tak proč se k nám nepřidat?
Většina důležitých věcí a souvislostí se v tomto čase
již vyjasnila, protože před božskou prozřetelností nikdo
a nic nezůstane skryto. Jiné věci se naopak vyjasní tehdy,
až nastane ta správná chvíle. Nyní se nacházíme v období
velmi krátkého přechodného období, v němž je důležité ještě více
vcházet do svého nitra, kde hledáme a nacházíme odpovědi.
Nezpochybňuji dokonalý plán Pána Ježíše Krista, s nikým
se nesrovnávám, nepociťuji výčitky a zášť, ale naopak jsem
hluboce vděčný/á za to, co ve svém životě mám. Vše v nás
i okolo nás je v naprostém souladu s naší podstatou.
Stačí se proto jen naladit na tu správnou vlnu a očekávat
samé dobré věci a zážitky, jež nás na naší cestě čekají.

Michal Rafael – https://www.facebook.com/profile.php?id=100010962309357&hc_ref=ARRq4fNrCxGabNr6KRlCdZR7_fq7YXT9asFgXy_2w4s8dAUyIXZ1at-DEea6TwTbLos&fref=nf&pnref=story

Zdroj:  Karel Konečný (AA Michael) – Google+

Print Friendly, PDF & Email