MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 3. 7. – 9. 7. 2017

Děkuji AA Rafaeli za týdenní modlitbu PJK

 

Nestarám se o hmotné přežití a neupírám svou pozornost na vnější
svět, protože mám v každém okamžiku vždy vše, co je potřeba.
Dokázal/a jsem se vypracovat v bytost, odvádějící svoji práci
kvalitně, svědomitě a s uvědoměním, že jsem veden/a
Pánem Ježíšem Kristem a nic nemůže být špatně. Začíná léto,
které zalije tuto planetu i světy mimo ni zářivým a pronikavým
světlem božím, na jehož výtryscích radosti budeme plout
a létat do všech směrů univerza, abychom každý pracovali
pod značkou Boží mise v zájmu pozitivního stavu. Budeme
neomezení a volní jako ptáci, protože sundáme veškeré okovy,
jimiž jsme byli připoutáni k systému a typickému lidskému světu.
Ti, kteří se nám vysmívali a a duševně nás zraňovali, na nás
už nebudou mít vliv, neboť vstaneme jako fénix z popela,
abychom mohli jít dál. Nepochopení a útlak, který jsme museli
podstoupit, končí, jelikož byly poznány veškeré aspekty
negativního stavu, s nimiž jsme museli na základě osobního
plánu přijít do styku. Naopak nastává nové, vznešené
a nikdy nekončící období, v němž budeme moci poznávat,
jaké to je žít v pozitivním stavu, okusit lásku ve všech jejích
podobách a podílet se na všem, co dělá existenci krásnou.
Změna přijde nečekaně, jako blesk z čistého nebe,
proto s tímto vědomím v tichosti a vnitřním klidu vyčkávám,
přičemž ale nestagnuji a plním si nadále své duchovní povinnosti.
Je důležité v sobě uklidnit zbývající vlny disharmonie,
abychom byli co nejlépe připraveni na to, co nás čeká.
Nebudeme vědět dne ani hodiny, proto jsem kdykoli připraven/a
na to, až budu povolán/a do služby. Děkuji za vše.

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email