MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 3. 4. – 9. 4. 2017

Celým svým jsoucnem a bytím pociťuji nádheru vší existence
a každý den vzdávám veliký vděk pro Pána Ježíše Krista,
který/která mne obdaroval/a všemi potřebnými talenty pro úspěšný
a naplněný život na planetě Země, která nás napájí životní
energií jinsei, jež proudí i ze-mě. Gaia se nadále očišťuje
a zbavuje se bloků a zamoření, stejně jako se transformují
i naše vlastní duše a těla. Dochází k mnoha procesům mezi
nebem a zemí, které se mohou pro bytost na úrovni této
třetí dimenze stát nepochopitelnými, ale vše slouží tomu
nejvyššímu dobru a konstruktivnímu účelu. Každá entita
v Pravém Stvoření, zde na tomto světě i v zóně vymístění
hraje svou autentickou životní roli a dělá přesně to,
co dělat v této převratné etapě Multivesmíru má.
Vím, že tato hra může být v celkovém kontextu pochopena
jen z nejvyšší pozice, kde Pán Ježíš Kristus sídlí, proto se
zbytečně nesnažím zaobírat pohnutkami každého jednotlivce,
ale naopak se i přes svou dočasně omezenou pozici snažím
toto všechno vnímat ze stejného bodu, jak to vnímá náš
absolutní Stvořitel. Pak mi dojdou podstatné souvislosti
toho, proč jsem takový/á, jaký/á jsem, dojdu vnitřního smíru
a znovuobjevím své schopnosti, jimiž přispívám celku.
V čistotě svého srdce Tě Pane Ježíši Kriste žádám,
abys omladil/a strukturu mojí duše a její fyzické projekce
– těla, stejně jako je na jaře omlazena příroda, v níž se všechno
právě zelená a v nové svěžesti pokračuje dál.
Dej, abych i já mohl/a v čerstvosti pokračovat dál
a plodit a uskutečňovat ušlechtilé duchovní ideje. Děkuji.

Michal Rafael – https://www.facebook.com/profile.php?id=100010962309357&fref=nf&pnref=story

 

 

Zdroj:  Karel Konečný (AA Michael) – Google+

Print Friendly, PDF & Email