MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 24. 4. – 30. 4. 2017

Děkuji AA Rafaeli, Míšo za týdenní modlitbu PJK a krásnou koláž

Co všechno nám přinese tento život, máme zakódováno v sobě.
Postupně objevujeme dosud ukryté věci, jež jsme si zvolili prožít.
Naše zdejší existence přinášela mnohé překážky, ale to proto,
aby se vystavěla pevná základna ze zvládnutých a překlenutých
životních lekcí, na níž postupně vytvoříme most mezi rájem na zemi
a rájem v nebi, tedy ve vyšších dimenzích. Naše úsilí a vytrvalost
přinese šťavnaté plody ovoce a konečně se projeví na fyzické
úrovni, abychom byli ztělesněným příkladem, jaké to je působit
pod neustálým vedením Pána Ježíše Krista, bez jakéhokoli
strádání, vibračních výkyvů, vzdorům útoků negativních entit
a všeho, co jsme museli my, nejbližší spolupracovníci Boží rodiny
mnohdy podstoupit, nejen kvůli tomu, abychom získali zkušenosti
s negativním stavem z první ruky, ale též proto, abychom si zasloužili
odměnu, neboť bez práce nejsou koláče. Na horizontu se začínají
objevovat paprsky slunce, značícího rychlý rozbřesk. Začínáme
vnímat světlo na nás čekající, cítíme jeho lásku a víme, že proces,
po kterém přichází kvantový skok, se blíží do zdárného naplnění
a následného překročení. Vědomí tohoto cíle nám nedovolí
za žádných okolností vzdát se naší společné cesty za světlem.

 

 

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email