MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 10. 7. – 16. 7. 2017

DĚKUJI AA RAFAELI ZA TÝDENNÍ MODLITBU PJK

Srdcem a myslí se již nacházíme v městě pod horou, kde na nás
láskyplné bytosti trpělivě a s nadšením čekají, až je budeme moci
obejmout, poznat, a s velkou slávou a štěstím spustit etapu nových
životů a spolupráce na transformaci lidstva a planety Země. Nyní již
téměř stabilně a bez velkých vibračních propadů vyzařujeme své světlo
do Multivesmíru, které se zvědavostí přitahuje další miliardy bytostí
z různých dimenzí a světů, aby mohly v přímém přenosu sledovat
spuštění mise Boží rodiny mezi lidmi, jejíž domov se nachází tam,
kde není místa pro cokoliv negativního, kde čistá příroda hraje
všemi pestrými barvami duhy, ve společnosti milujících národů
vnitřní Země, jež není založena na peněžním systému ovládajících
elit. Užijme si tento čas přípravy spějícího do zdárného konce,
při němž jsou nám den za dnem navyšovány vibrace duší i těl,
která se regenerují, aby byly připraveny pro život v nových podmínkách.
Všechno je už na dosah ruky, neboť veškeré těžké duchovní
zkoušky byly překonány, zážitky vstřebány, víra a důvěra
v dokonalý plán prokázána a potřebné energie harmonizovány
a ukotveny. Naše vědomí se otvírá a srdce se probouzí do své
plné síly. Je čas posunout se dál, učinit důležitý krok vpřed,
odpoutat se od nízkých ideálů a přízemní společnosti,
protože jsme všem přišli ukázat cestu ven z negativního
stavu do stavu pozitivního. Došli jsme do bodu, kdy budeme
moci konat to, pro co jsme se zrodili. Poslání volá
a vše je v naprostém souladu se vším ostatním. V každém
okamžiku se nechávám Tebou, Pánem Ježíšem Kristem
vést, abys skrze mne mohl/a projevit a vykonat svůj dokonalý
a grandiózní plán. Děkuji Ti, že mohu stát po Tvé pravici
i levici, hrdě kráčet ve světelné legii andělů z nebes
na duchovní, duševní i fyzické úrovni, a aktivně budovat
a spoluutvářet základy nových aspektů dobra a krásy,
jež vykvetou do plné nádhery v novém cyklu času.

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email