MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 4. 6. – 10. 6. 2018

Děkuji AA Michale Rafaeli

 

Jsem prapůvodně věčná idea, která od věků byla nedělitelnou součástí
Tvého nitra, nekonečného božího srdce Pána Ježíše Krista, načež se
v jednom bodě stala samostatnou myslící a cítí bytostí. Přeji si
přijímat lásku ze všech směrů, abych zvýšil/a vibrace své i celku,
naplnil/a účel svého bytí a projevil/a potenciál, jenž v sobě ukrývám.
Můj pravý život je a existuje díky nejdůležitější a nejvzácnější energii
pocházející z absolutního ducha Pána Ježíše Krista, na níž závisí
vše ostatní. Jelikož je náš Stvořitel zcela všudypřítomný a všeprostupující,
jeho živoucí stav a proces produkuje nesmírné množství životní síly,
ze které se ustanovují veškeré prvky Multivesmíru. Tyto základní bloky
fungující na věčném zachování života jsou klíčové pro nás všechny,
neboť bez jejich přijímání bychom nemohli tvořit, radovat se, prožívat
lásku, krásu a harmonii ve všech podobách. Slaďuji svého ducha,
který je stavem, duši, jež je procesem, a v neposlední řadě také tělo,
které je projevením ve hmotě, do propojenosti a neoddělenosti.
Přeji si a s pokorou Tě, drahý Otče i Matko v jedné osobě, žádám,
abys prosvítil/a všechny tři části Tvého odlesku, mého Já jsem,
a otevřel/a mi tak cestu do nebe, vyšších dimenzí rajských světů
všehomíra. Proč však toto všechno tvoříš? Jaký metafyzický smysl
mají Tvoje i naše snahy? Hledám odpovědi ve svém srdci a vím,
že tvým nejzazším účelem je sdílet s námi všechno, co máš.
Pokud bys neměl/a zpětnou vazbu vlastního sebevyjádření,
Tvůj stav, láska, moudrost a všechny ostatní atributy by neměly
žádné opodstatnění. Proto je primárním účelem všech Tvých
tvůrčích snah ustanovit jedinečný vztah s námi, abychom jej rozvíjeli,
budovali a společně se radovali z výsledků našeho spirituálního
vývoje. Naše snahy, konané vždy s dobrým úmyslem a dle dokonalého
božího plánu, mají vždy ten nejvyšší smysl a přinášejí ten nejkrásnější
užitek celému milovanému Multivesmíru. Jsem členem Mise Boží rodiny,
stojím po Tvé pravici i levici a jsem vždy připraven býti Tvým nástrojem
pro vykonání toho, co je právě třeba. Světlo stále sílí a pozitivní stav
v nás i okolo nás už brzy vyhraje. Nechť se na duhový most, spojující
všechny dimenze dohromady, nalodí co největší množství Tvých dětí.
Budeme je čekat v pravém a jediném Domově, kam se nyní vydáváme.

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email