MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 30. 4. – 6. 5. 2018

Děkuji AA Michale Rafaeli za týdenní modlitbu PJK

 

Můj drahý příteli, Pane Ježíši Kriste, děkuji, že v mojí niternou
pozornost uvádíš takové aspekty zkušeností a zážitků, které je
třeba pochopit a přijmout, aby se mohlo dojít náležitého
ponaučení, za jehož pomoci stoupám na své individuální cestě.
Také si zachovávám vibrační rovnováhu, nacházím ve svém srdci
klidný střed, který mi pomáhá mít stálý nadhled a co nejvyšší
vibrace. Jsme zde nejen proto, abychom pomáhali celku, ale i kvůli
důležitému sebeučení a osobnímu vývoji. Ukazujeme, jaké to je
následovat Tebe, Pána Ježíše Krista v tak těžkých podmínkách,
kdy se Pseudotvůrci a jejich poskoci zoufale snaží stáhnout
na dno ty, kteří v sobě nosí světlo a lásku. Vím, že nic mě nemůže
vyvést z míry, protože na anděly nebes tvořících náš světelný
tým si temná strana nijak nepřijde. Každý den s Tebou upevňuji
vztah, abych vydržel/a všechny otřesy a útoky negativních entit,
jimž je v této fázi dovoleno téměř vše, aby Stvoření došlo důležitého
poučení, jaký destruktivní způsob života nikdy nevolit. My, hrdí
nositelé božího praporu otevíráme brány do ráje, a bereme s sebou
všechny, kdo přijímají a šíří vůli Stvořitele do všech směrů všehomíra,
z nichž každý překročí práh pozitivního stavu v pravý okamžik.
Multivesmír již očekává tu velkolepou oslavu, až se Pán Ježíš Kristus
Boží rodina osobně a zkušenostně propojí s každou milovanou
bytostí vyšlou z Jeho/Jejího lůna. V uplynulém čase vyplulo na povrch
dosud nejvíce skryté pravdy a všichni ukázali, kým ve skutečnosti
jsou a kam směřují v tomto čase změn. V tento jarní čas, kdy teplo
a světlo milovaného slunce probouzí k životu přírodu a její obyvatele,
stejně jako nás samotné, se soustřeďuji na to, abych se naladil/a
na tu správnou vlnu, díky níž dopluji na nádhernou pláž, kde nás
již s otevřenou náručí očekává náš Otec i Matka v jedné osobě.
Otevírám svou srdeční čakru, nechávám do svého srdce volně plynout
čistou lásku, následuji intuici a nechávám se vést na jedinečné
životní stezce zážitků, jež mám poznat v tomto i dalších životech.

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email