MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 25. 6. – 1. 7. 2018

Přichází rozbřesk pro celý Multivesmír, jehož obyvatelé
s láskou a trpělivostí očekávají převibrování Bohyně Jany,
jež vstupuje do nebeského království Pána Ježíše Krista,
který/která svým oddaným spolupracovníkům a všem lidem
dobré vůle přichystal/a ráj na Nové Zemi. Planeta Nula,
jsoucí světem mnoha protikladů, hostila na svém povrchu
inkarnace mužské a ženské podstaty absolutního Stvořitele,
které stály a nadále stojí v čele armády bytostí světla,
z nichž se některé vtělily do lidských těl, zatímco jiné
působí z vyšších sfér bytí. Přišli jsme sem, abychom
poznali negativní stav na základě osobní zkušenosti,
v pravý čas se rozpomenuli na svoje poslání a navázali
kontakt s Tebou. Náš kříž jsme nesli s pokorou a odhodláním
vydržet až do konce, neboť jsme věděli, že s Tvojí podporou
všechno zvládneme. Prošli jsme úzkou a trnitou cestou
a vyšplhali až na vrchol té nejvyšší hory, kde na nás čekáš
s otevřenou náručí, aby sis nás odnesl/a domů. Už Tě vidím,
můj milovaný Bože i Bohyně, jak se na mne usmíváš, spatřuji
Tvoji tvář a jsem Ti už na dosah ruky. Přijímáš mne do nebeského
království, kde jsem ve Tvém objetí, zatímco mi léčíš veškerou
bolest, způsobenou dočasným pobytem v zóně vymístění.
Vyplňuješ mé srdce světlem a láskou, zbavuješ mě ovládání
negativními entitami, propojuješ mého ducha a duši s
jemnohmotným tělem, zcela zdravým, krásným, svobodným
a neomezujícím. Činíš ze mne radostnou, štěstím naplněnou bytost
v pozitivním stavu, provádíš mne novým domovem
a ukazuješ mi velkolepou krásu Pravého Stvoření.
Na rozkvetlé louce zalité oživujícím světlem též spatřuji
svou lásku, partnerský protějšek, abychom se v harmonii spojili,
žili v páru a šířili naši bezbřehou lásku napříč nesčetnými
vesmíry univerza. Už zbývají jen poslední krůčky do cíle,
který nadobro uzavře náročnou etapu přípravy. Nastává čas
přesunu Mise Boží rodiny do zcela nových podmínek,
aby mohli její členové nerušeně plnit svá jedinečná
poslání pro Multivesmír. Zároveň přichází doba zrychlené
transformace lidstva, zlatá éra, jež přinese vysvobození
zatím části a poté všem bytostem v peklech i na planetě Nula.
Pozemské pokolení a s ním i celé Stvoření bude svědkem
převratných změn. Na tento svět se vylévá veliké milosrdenství,
díky němuž budou připravení jedinci schopni na vlastní oči
vidět zázraky a pochopit jejich smysl. Všem božím synům a dcerám,
kteří projeví zájem o setkání s ženskou podstatou Stvořitele,
bude dána výsada osobně hovořit s Bohyní z očí do očí,
pobýt s ní ve vysokých vibracích, přátelském souznění
a vzájemném porozumění. Dosah naší multidimenzionální
činnosti bude dalekosáhlý a zapíše se nesmazatelným
písmem do dějin veškerenstva. Jsem neskonale vděčný/á za to,
že mohu být účastníkem těchto změn, stát po vaší pravici i levici,
žít věčně po vašem boku a stále se vyvíjet k větší dokonalosti.
Spolu s ostatními přáteli a spolupracovníky jsem zvládl/a projít
přes všechny překážky, nepodlehl/a svodům druhé strany,
následoval/a boží plán a zůstal/a Ti věrný/á. Vyjadřuji veliké
děkuji Tobě a všem milovaným a milujícím bytostem zde
i mimo viditelnou sféru, které se podílejí na konečném
a definitivním vítězství pozitivního stavu stejně nenahraditelným
způsobem jako my. Už vidím přicházet nové nebe a Novou Zemi,
spatřuji svěží rozbřesk úžasné epochy, jež nahradí všechno staré,
co už naplnilo svůj účel. Věčnost strávená s Tebou a se všemi,
jež mám vroucně rád, bude plná nepoznaných dobrodružství,
poznávání druhých, rozšiřování vědomí, tvoření nevídaných
světů a splněných snů. Těšíme se na to, co právě
nyní přichází. Děkujeme Ti za vše a z celého srdce Tě
milujeme, Pane Ježíše Kriste Boží rodino. Tvoje jest
sláva, moc, království a všechno ostatní navždy.

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email