MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 19. 3. – 25. 3. 2018

Děkuji AA Michale Rafaeli za týdenní modlitbu PJK

 

Všechny předešlé časové cykly, od toho vůbec prvního, kdy bylo
Stvoření ustanoveno, až do toho současného, ve kterém je přítomen
aktivovaný negativní stav, byly pouze přípravným stadiem pro plnost skutečně pravého života pozitivního stavu, který čeká obyvatele Multivesmíru po eliminaci všech zel, nepravd a falešností. Každá bytost, ať se nachází ve jsoucnu a bytí kdekoliv, stojí na prahu velkolepé epochy, protože právě nyní se odehrává velký proces změn, jenž je symbolem konce starého a začátku něčeho úplně nového. Tyto změny se dotýkají všech jednotlivců napříč univerzem, a působí tak rychle či pomalu podle toho, v jaké kondici a rozpoložení se právě nacházejí. V nebi, vyšších dimenzích Pravého Stvoření, tyto kvantové skoky vpřed už započaly a projevují se už i fyzicky. Nyní přichází velmi dobré zprávy i pro planetu Nula, na níž probíhala Mise Boží rodiny zatím jen v přípravné fázi, protože tento boží pluk věrných spolupracovníků jediného Boha se z nynější planetární pozice na hranici mezi zónou umístění a zónou vymístění skokem přesune do pravé reality Matky Gaie. Tato událost bude znamenat urychlení konce trvání negativního stavu, protože Pán Ježíš Kristus, Boží rodina plně převezme iniciativu nad transformací lidstva, aby mohl jeho vzestup do rajských sfér bytí probíhat zcela nerušeně a poklidně. Očekávaná změna dějící se v nebi a zanedlouho na Nule pak jako třpytivý déšť lásky zahalí černý antivesmír, jehož obyvatelé se postupně budou rozpomínat na to, že jsou milovanými božími dětmi, na které Bůh čeká Doma. S radostí je pak v tomto společném Domově přivítáme a budeme s nimi spolutvořit nové projevy existence. Sentientní mysli všech bytostí už nebudou obsahovat ideu práva odmítnout Tě jako jediného pravého Boha a Stvořitele, protože už nikde nebude přítomno nic, co by byť jen nepřímo odkazovalo na to, co bylo, ale už pominulo. Nový život pozitivního stavu bude ještě daleko krásnější a plnější, než cokoliv, co kdy bylo v Multivesmíru přítomno. Vše je ve Tvých rukou, můj milovaný/milovaná Pane Ježíši Kriste, proto Tě prosím, doveď nás tam, odkud pocházíme a kde si přejeme žít.

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email