Mayský sněm 20.8.2017

   Členové mayského sněmu nacházejí uspokojení v současné situaci na Zemi. Je potřeba pohyb, změnu, která vyvolá posun na mnoha úrovních, ale také v mnoha vládách a státech. Mayské intervence skončily a jsou zde pokusy o pozvednutí kolektivního vědomí, projevení souhlasu, který se promítne v řádech desetitisíců lidí, kteří mohou význačně ovlivnit směr vývoje. Každopádně však je tu možnost, kdy se realita začíná měnit během následujících let tím směrem, aby navedla všechny tam, kam patří. Rozdělení realit je v podstatě výběr všech zúčastněných. Mayové milují Zemi stejně tak, jako všechny bytosti. Vzešli z této dimenze a prošli cestou vývoje jak osobního, tak kolektivního. Mayský sněm podpoří vaše rozhodnutí. Žádoucí je, aby vzestup byl nastartován i přes značnou nepřízeň událostí. Rovnodennost je klíčová v tomto procesu. Odevzdání se do rukou světelných sfér bude řízeno cíleně na bytosti, které již vstupují přímo do páté dimenze. Ti, kteří nastupují cestu karmického vyrovnání, se připojí ke svým skupinám duší. Mnohé nepokoje mohou zavládnout a také složitá doba, kdy procesy odpoutávání jsou velice bolestné. Zároveň však velice osvobozující. Mayský sněm je již poučen, a proto jednotlivci pomáhají všem, kteří bloudí a těm, kteří si zvolili cestu vůdců. Brány se otevírají. Tím však se také uvolňuje výstup pro ty, kteří zde zůstávali uvězněni a naopak. Migrace se týká nejen lidí, ale i dalších bytostí v tomto planetárním systému. Zemská světla se budou propadat do tmy, kolaps však nehrozí. Otupování smyslů je nežádoucí, naopak uzdravení se od nemocí bude podporováno. Hledejte každý svou cestu pokroku a rozvoje, ale nezapomínejte na to, kým jste. Proces už začal, spustilo se odpočítávání. Nalezněte v sobě mír.

Zdroj:  http://zlata.dusicka.sweb.cz/new_page_4.htm

 

Print Friendly, PDF & Email