Mayský sněm 11.9.2017

   Země je manipulována tisíce let a bytosti Země jsou zde jako nesvéprávné bytosti. Bariéra kolem Země bude odstraněna. Nyní se projeví velká síla, která pohne zemí i vodou. Mysl člověka se otevře a pohltí vše, co přináší růst. Mayský sněm přináší informaci o propojení dimenzí. Cesty se rozdělují a slučují, dveře jsou otevřeny. Možnost cesty vzhůru mají ti, kteří se dokáží vyrovnat se svou minulostí. Energie Slunce vzrůstá. Plní se odhady, které předpovídají výraznou změnu v oblasti technologií. Čas se opět smrští a otevře se brána, která spojuje minulost, přítomnost a budoucnost. Čas se spojí do jednoho bodu. Na této časové ose se výrazně zobrazí budoucí roky jako klíčové pro směrování kolektivního vědomí lidí. Mayský sněm však předpokládá ještě další posun díky meditativnímu naladění mnohých bytostí. Brzy bude rozhodnuto o osudu Země. Stále jsou ve hře mnohá řešení, avšak je nezbytné zbavit se kontroly mysli, zbavit se manipulace, zbavit se všeho, co přináší bolest a utrpení. Nyní je vše pod kontrolou a není možnost rozmachu. To se však brzy změní a padne kosa na kámen. Nová generace již bude součástí nového světa. Nad Zemí se vznáší světelné koule, které byly povolány otevřít cestu vzhůru. Jakmile budou odvolány, proces se spustí. Odpovědi vám přichází ve snech. Usínejte s požadavkem o napojení a další informace potřebné pro probuzení duše. Jsme zde pro vás a otevřeme vám cestu. Nebraňte se. Mnozí se probudí v jiném světě.

Zdroj:  http://zlata.dusicka.sweb.cz/new_page_4.htm

Print Friendly, PDF & Email