Mayský sněm 11.5.2017

   Mayská rada promlouvá. Na této časové linii se stále ještě bojuje o to, zda nechat bytosti jít tam, kam jsou směřovány. Zda otevřít plně stavidla energií a nechat je, aby si poradily samy podle své úrovně vývoje. Tento směr ale vede i do mnohých dalších úrovní, kde se opakuje a prožívají negativní světy, plné závislostí a manipulací. Mayský sněm ruší působení mnohých energií, směrujících bytosti dolů. Pochopení tohoto procesu není jednoduché, ale může být srovnáváno s cestou plnou kamenů, která nutí stále zastavovat a přemýšlet o tom, jak překážky zdolat, se zpomalováním cesty. Mayský svět se posunul do dalších realit a je záhodno, aby toto proběhlo i zde. Je čas. Blíží se změna. Je však také mnoho nejasností. Otevřený boj probíhá na všech úrovních. Jsou užívány mnohé psychické zbraně, které před očima dokáží měnit realitu, odraz myšlenek, které dokáží ovlivnit mysl jako takovou. Jsou užívány veškeré dostupné prostředky, aby bytosti nebyly vyzdviženy. Je zde ale také silná opozice aliance. I když není povoleno zasahovat, přesto je pomoc velice účinná a sahá do mnohých částí světa. Mayská rada však ve svých řadách také cítí nesoulad, jelikož stále ještě není na cestě vzhůru patřičný počet bytostí. Blokády jsou velice výrazné. Jako jedinci, kterým je blokována srdeční čakra. Hologramy mnohých významných představitelů mění budoucnost Země. Člověk jako bytost je velice omezený v této realitě. Tak dlouho, dokud si neuvědomí, že je bytost tak mocná, která nemá překážek. Až toto pochopí, padne opona, dojde k osvobození. Mayský sněm vyzývá k otevření srdce a k odhození zátěží. Čím rychleji toto bude zvládnuto, tím dříve přijde zlom. Je zde také pociťováno stále častější sbíhání a rozbíhání reality. Na vyšších úrovních se děje mnohé. V této je vše dosud tajeno. I toto je připraveno ke změně. Nátlak bude veliký a Mayové toto vnímají jako výrazný posun v životě zúčastněných bytostí. Na cestě je pád a zmatek. Potom však prozření a osvobození. Je potřeba mít toto na paměti.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz/new_page_4.htm

 

Print Friendly, PDF & Email