Klimatické zbraně: Globalisté vydali geoinženýrům rozkaz vyvolat v Americe „absolutní šok a hrůzu“ pomocí umělých hurikánů Harvey a Irma

   Klimatické zbraně: Globalisté vydali geoinženýrům rozkaz vyvolat v Americe „absolutní šok a hrůzu“ pomocí umělých superbouří

   Nejvyšší stupeň operace pod falešnou vlajkou: z teroristických útoků provedených klimatickými zbraněmi hromadného ničení je obviňována matka Příroda

State of the Nation

4. 9. 2017
Překlad: OrgoNet
Odkazy vedou na články v angličtině.

   Vládou financované útoky klimatickými zbraněmi a jiné teroristické činy vůči životnímu prostředí jsou stále stále ničivější a stále více smrtící.

   Škody způsobené hurikánem Harvey jen v Texasu jsou již teď odhadnuty na 180 miliard dolarů. V rozhodovacím procesu, zda použít klimatické zbraně, hrají vždy významnou roli příležitosti pro tzv. katastrofický kapitalismus. A podobně kořistnický kapitalismus často dochází k rozhodnutím o provedení aktů environmentálního terorismu obrovského rozsahu (viz například výlev ropy společnosti BP v Zálivu.)

   (Viz článek anglicky: Škody způsobené hurikánem Harvey by mohly dosáhnout více než 180 miliard dolarů: Hurricane Harvey Damages Could Cost up to $180 Billion)

   Nyní již všichni vědí, že Harvey byl uměle nasměrován na pobřeží Texasu, a lze se domnívat, že podobně bude i Irma navigována na konkrétní cíl … zatím neznámý! To, že se celonárodní diskuse tak rychle přesunuly k umělým superbouřím, je obrovská věc. Neboť pouze když si dostatečný počet Američanů uvědomí, že tyto superbouře jsou vytvořeny geoinženýrsky z podstatně menších bouří, které se přirozeně tvoří v hurikánové sezóně, vytvoří se dostatečné uvědomění, aby bylo možno jim zcela zabránit. 

Jak se režíruje„absolutní šok a hrůza“ (Shock and Awe)

   Klimatické zbraně, které byly použity k vytvoření a navigování hurikánu Harvey do Texasu, jsou ve skutečnosti velmi jednoduché. Stav geoinženýrských technologií je dosti pokročilý, a to mnohem více, než se sděluje daňovým poplatníkům. Chemické geoinženýrství je prováděno již několik desítek let, a po 9/11 dramaticky přibylo chemtrailsových operací . V minulých 10 letech byla rovněž významně vylepšena technologie HAARPu. 
   Co je podstatou: globalisté NWO umějí vyrobit bouři, rozpoutat ji do velikosti kataklysmické superbouře a zasáhnout s ní prakticky jakýkoli cíl. A nejen to, umějí si hrát s jejím směrováním, zrychlovat, řídit intenzitu deště, a to pouhým mačkáním příslušných tlačítek. To provedli právě v případě hurikánu Harvey, jak illustruje následující video (anglicky; This is exactly what a geoengineered hurricane looks like. (Video) „Přesně takto vypadá geoinženýrský hurikán“.)
   Harvey byl manipulován tak, že nejprve putoval sem a tam, načež se usadil v těsné blízkosti Houstonu, a to na dobu, která se zdála věčností. Samozřejmě všichni vědí, jak to dopadlo: v roce 2017 jsme tu měli tisíciletou vodu. Šlo o potopu biblických rozměrů, schválně vytvořenou jako událost pro „strach a hrůzu“, ale je to teprve první z katastrof plánováných pro americký lid na období po zatmění slunce. Zdá se, že v tomto jejich programu klimatických zbraní jako další udeří hurikán Irma. 

   Mnozí sice pochybují o tomto scénáři užívání klimatických zbraní, ale ten je potvrzován i satelitní obrazy a další diagnostické modely. Například režiséři tohoto meteorologického dramatu prováděli osévání mraků den předtím, než Harvey udeřil na pevninu. Viz Official Cloud-Seeding Report Filed On August 24th In Texas County („Oficiální zpráva o osévání mraků 24. 8. v Texas County“).

   V hurikánu Harvey je přítomto tolik geoinženýrských prvků, že se stal zlatým standardem pro rozpoznání budoucích umělých superbouří. I video NASA z jejich vlastního satelitu ukazuje některé znaky geoinženýrských technik. Jak ukazuje následující popis, při tvoření hurikánu byly použity velké vnější síly, aby ho opět regenerovaly na silný hurikán okamžitě poté, co dosedl na poloostrov Yucatan. Dopad na pevninu přitom vždy způsobí zeslábnutí. Podívejte se zde: 

   Satellite Shows Harvey Regenerate into a Hurricane (Video) (Satelit ukazuje, jak se Harvey opět regeneruje na hurikán).

Hurikán Irma
   Právě teď se nám tvoří hurikán Irma, který od počátku ukazuje extrémně agresívní profil. Jde o hurikán, který byl během své cesty nad Atlantikem v jednom bodě intenzifikován na 4. kategorii. Námořní mapa ukazuje různé haarpové anomálie při tvoření Irmy, k nimž může docházet pouze při umělém vytváření vzryvů oblačnosti. Níže uvedené screenshoty zachycuje tyto přenosy radiace zářivou barvou. 

   Major HAARP Frequency Transmissions Showing Up Over Atlantic And Pacific Oceans (Výrazné přenosy haarpových frekvencí nad Atlantikem a Pacifikem)

   Irma se od počátku zdaleka liší od běžných hurikánů vytvořených nad Atlantikem. Její abnormální chování od samého začátku nelze vysvětlit jinak než záměrnou manipulací. Jsou tam jemné i dramatické znaky, které odhalují lidské zásahy do tvoření bouře pomocí HAARPu; některé z nich lze vidět na tomto výmluvném videu: Navy Map Shows Entire Planet Blanketed With HAARP Anomalies(Námořní mapy ukazují, že celá planeta je poseta haarpovými anomáliemi).

   Vždy, když se výrobci počasí rozhodnou terorizovat konkrétní stát Severní Ameriky, můžete se vsadit, že toto místo je velmi významné. Například Harvey udeřil na jižní Texas z mnoha průhledných důvodů (viz odkaz First HARVEY, Then IRMA – Nejprve Harvey, potom Irma). Místo, kam udeří Irma, bude zcela jistě splňovat záměry agendy Nového světového řádu (NWO – New World Order). Zejména ve světle Trumpova vysoce nekooperativního presidentství se globalisté zoufale snaží dostat věci do starých kolejí, a to za každou cenu.

   Zdá se, že ti, co co nám tajně vládnou, jsou odhodláni učinit úplně cokoliv, aby donutili Trumpa podepsat dohodu o souhlasu s opatřeními proti klimatické změně, sepsanou jako Pařížskou dohodu. Celá řada z nich – byrokraté OSN a EU – jsou bez sebe vzteky, že Trump jim na jejich pařížskou parádu nakašlal. Dokonce i papež a patriarcha byli požádáni, aby mu napsali. ( The Pope and the Patriarch Issue a Joint Message in the Wake of Harvey (Directed at President Trump. „Papež a Patriarcha vydali před Harveym společné poselství (namířeno na presidenta Trumpa)“) A celý svět je nyní svědkem pomsty globalistické kabaly za Trumpův odbojný čin nezávislosti: NWO Cabal Uses HARVEY & IRMA to Promote CO2 Global Climate Change Scam („Kabala NWO používá hurikány Harvey a Irma k prosazení scamu o CO2 a globální klimatické změně“.)

Podzim 2017

   Konec léta a podzim 2017 jsou předpovězeny jako významná perioda americké historie. Je celá řada důvodů, jejichž rozsah přesahuje rozsah tohoto článku; snad stačí říci, že do konce října zažijí USA několik mimořádných událostí a velkých výzev. Harvey je toho příkladem, ale je pouze jednou z těchto událostí. 

   Je možné, že vládnoucí kabala má nějaké velké plány s Irmou. Pokud nevyjdou, přijdou další úděsně superbouře vyrobené v jejich geoinženýrské laboratoři. Jak se to jeví nyní, Irma by mohla být použita jako událost na úrovni 9/11, podle toho, kde na pobřeží udeří. Takovéto turbopoháněné hurikány jsou ve skutečnosti klasickými útoky pod falešnou vlajkou, vlastně invaze. Geoinženýři uměle nafouknou malou nevýznamnou bouři do obrovské frankensteinovské bouře a svedou to na matku Přírodu. Pokud je něco falešná vlajka, tak je to zejména tohle. 

   Dnes máme 4. září, a v pondělí 11. září by Irma měla zaklepat na něčí dveře na americké pevnině. Proto radíme, aby každý občan věnoval pozornost pohybu a vývoji Irmy. Jak se již častokrát stalo, „oni“ rozpoutávají tyto megahurikány po trojicích či čtveřicích. V roce 2005 to byly 3 sestry – Katrina, Rita a Vilma, které zasáhly pobřežní státy Mexického zálivu; Florida zažila v roce 2004 4 velké hurikány – Charley, Frances, Ivan a Jeanne. 

   Geoinženýři prostě zahájili velmi „aktivní“ sezónu, přičemž „aktivní“ je eufemismus namísto „silně devastující“. A to proto, že je tu ve hře velmi mnoho. Americký lid je sociálně inženýrován veškerými dostupnými prostředky. Posttraumatická stresová porucha způsobená superbouří je jedním z nástrojů celé sady, kterou globalisté použijí, aby vytvořili konsensus v souladu s požadavky jejich agendy. 

Nejhorší možná falešná vlajka

   Může snad být nějaký nebezpečnější typ útoku pod falešnou vlajkou než ten, kdy je z monstrózní bouře obviněna matka Země? Nejenže tyto superbouře ničí celá města a vyhánějí tisíce lidí ze svých obydlí, ale také zasahují do politické agendy, kdy se mnohé prioritní záležitosti dostávají na konec seznamu. A to se děje i tehdy, když po celé planetě jsou vedeny nevyprovokované agresívní války. Meteorologické války a environmentální terorismus spotřebovávají navíc velkou část rozpočtů. 

   Avšak meč je v tomto konkrétním kontextu dvousečný: každý ví, že „s matkou Přírodou nejsou hračky“. Takže dříve či později zločinci z geoinženýringu dostanou svůj díl. I ti, kteří si hrají na Bohy s počasím, jsou zranitelní. Tento druh karmy často zasáhne tehdy, když je to nejméně očekáváno. 

   Z jakéhosi důvodu tito meteozločinci a geoinženýrští spiklenci se domnívají, že podobná odplata se jich netýká. Myslí si, že jsou nepřemožitelní silami přírody, protože mají podzemní bunkdy, vysokohorské hrady a luxusní jachty. Nicméně nakonec každý dostane to, co si zaslouží. 

   Geoinženýrské operace pod falešnou vlajkou, jako je vytváření superbouří, jsou tak obrovské a tak závažné, že budou brzy odhaleny a ukončeny nadobro. Při podobném sledu meteorologických tragédií se stále více lidí probouzí a uvědomuje si fakt, že jsou oběťmi klimatického inženýrství. 

   Pokud jde o skvělý texaský lid, možná to bude právě on, kdo prorazí tuto globální kampaň a úspěšně převezme naše počasí zpět od těch, kteří je ukradli svým nepřetržitým chemtrailsováním. Protože byl k tomu zvolen skvělý stát Texas, potřebné změny možná začnou právě tam. Viz Will Texas use the Hurricane Harvey attack to shut down geoengineering? („Využije stát Texas hurikánu Harvey k zastavení geoinženýrství?“)

Závěr
   Irma nadále osnuje své pikle, takže všichni, kteří žijí jinde než na Aljašce, by měli být velice obezřetní při veškerých meteorologických událostech po celý zbytek podzimu. Připravit si předem domácnost a plán na odjezd není v tuto (velmi) zajímavou dobu špatný nápad.

   Pokud jde o 11. září 1017: Informujte lidi o všeobecné meteorologické válce, která je právě u našich dveří. Čím více bude informovaných, tím větší je pravděpodobnost, že (celosvětově) fungující klimatické zbraně budou zastaveny, a to jednou provždy. Ti, kteří jsou otevřeni informacím, se mohou obrátit na následující výklad: OPERATION CLOVERLEAF: The Most Dangerous Weapons Testing Program In World History („Operace Čtyřlístek: Nejnebezpečnější program testování zbraní v historii světa.“) Pokud tohle nebude fungovat, následující jistě bude: OPERATION INDIGO SKYFOLD: The Most Secret Covert Black Operation In World History („Operace Indigo Skyfold: Nejtajnější skrytá černá operace v historii světa.“)

   Při současné ošemetné situaci celého lidstva poznání znamená sílu. Možná že hnutí odhalující pravdu o geoinženýrství může být počátkem šíření tohoto základního poznání. I vlastenecké hnutí může učinit mnoho k ochraně své vlasti pomocí šíření tohoto vážného varování. 

BAN Geoengineering And Chemtrails –> Globally — (Photo: ChemtrailsMustStop.com)

State of the Nation
September 4, 2017

Dodatek: Má Irma zasáhnout 11. září New York?
http://stateofthenation2012.com/?p=83092

Print Friendly, PDF & Email