Když nevěříš, uvěříš!

Děkuji Jani za báseň PJK

KDYŽ NEVĚŘÍŠ, UVĚŘÍŠ !

Je otevřená cesta dále, jen vstoupit na ni stačí.
Otevřes-li zrak svůj, tu cestu najít musíš.
Tvoje nitro ví už své, jen se poddej jemu.
Neotálej člověče a už uvěř přece tomu.
Stále jenom pochybuješ, ze Bůh žádný není?
Podívej se vzhůru k nebi, rozsviť srdce svoje.
Ano, já jsem tady, Tvůj Bůh, otec všeho.
Ta krása hvězd, slunce, měsíc i to je moje dílo.
Pozastav se na chvíli a promluv s duší svojí.
Odpoví ti, že ses chtěl podívat sem na tuto Zemi.
Tys přišel s láskou ode Mne, od svého Boha.
Žil jsi se mnou v lásce jen, to duše tvoje chtěla.
Dnes tápeš, nevíš, zapomněls, to abys poznal nové
a poučil se ze všeho a opět hledal nebe.
Nabízím ti Novou zem a k tomu také sebe.
Já Pán Ježíš Kristus jsem a nabízím ti Nebe.
Jen v srdci svém Mě chovat s láskou máš,
já Otcem vás všech jsem a miluji vás.
Jen se dívej dítě moje, otevři své oči.
Vše, co vidíš na nebi, o tom, že Jsem, svědčí.
Že já Pán Ježíš Kristus jsem, Bohem všeho a všech.
Až uvěříš, pak uvidíš, že v srdci tvém jsem.
S láskou Pán Ježíš Kristus.

Děkuji Pane Ježíši Kriste. S láskou Amitel.

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email