Ježíš – O lásce Stvořitelově a sebelásce lidských bytostí v procesu vývoje lidské společnosti

Sobota, 01 Duben 2017 09:00

   Drahý, rád, velmi rád, opět za tebou přicházím. Přicházím za tebou na vlnách Stvořitelovy lásky, kterou tě zahaluji a naplňuji Vnímej její barvy, její krásu, její lahodnost, harmonii. Jsou to energie tak čisté, jak jen mohou pro člověka vaší skutečnosti být zobrazeny. Jste v určitém stupni vašeho vývoje a jen do úrovně tohoto stupně rozumíte řeči energií, jen do této úrovně jste schopni vnitřně tyto energie pojmout, uchopit, vstřebat a vnímat, vědět, cítit z nich to jejich poselství, a jak vyjadřují aspekty Stvořitele. A vy, když je pak uchopíte, jste schopni ve své realitě, fyzické realitě, přinášet různé obrazy a zhmotnění těchto aspektů Stvořitelovy lásky. A je zcela lhostejno, jakým způsobem tak učiníte. Zda vás to povede k napsání krásné hudby, nebo slov k té hudbě nebo jen nějaké básně nebo namalujete obraz či vytvořit jiné umělecké dílo nebo tuto energii vložíte do myšlenek, které mohou oslovit určité, třeba ii větší množství lidí a následně pak něco ve vaší lidské společnosti změnit.

   Jinak řečeno, na Zemi, k vám, mezi vás, proudí kosmická energie a tato energie se dostává do interakce s energetickými strukturami každého jednoho z vás, včetně i vaší DNA a je tudíž každým z vás, jinak přijímána. V každém z vás se projeví jiný výsledek. Jakkoliv jde o energií zcela jednotnou, o jedné hodnotě, kvalitě. A takto pak vzniká rozmanitost života, jeho pestrost, která je Stvořiteli tak milá. A tato rozdílnost, pestrost, jelikož vyrůstá skrze vás z jednotné Stvořitelovy energie, když vy jste těmi individuálními příjemci, ale i tvůrci-zpracovateli, tak tato rozdílnost, odlišnost, vás nemá rozdělovat, nýbrž by ve vás měla vyvolávat úctu, a respekt ke každému provedení, ke každému jejímu provedení ve hmotě vašeho světa. Skrze skutečnost původu toho všeho, co se vám zobrazuje na paletě vašich životů, vašich dnů, ve vaší realitě, na tomto podkladě máte pochopit také to, čím tato ztvárnění jsou a navíc, kým vlastně vy jste Je to jeden z úhlů pohledu, nástrojů či obrazů, z nichž máte a můžete pochopit svou jednotnou božskou podstatu. A uvidět tu lásku, která vás všechny spojuje a která je větší, než byste si ji kdy dokázali představit.

   Když toto pochopíte, ucítíte v sobě nechuť k jakémukoliv násilí, pocítíte hrůzu z myšlenek a možností, které vás zatím v životě provázejí, z možností zabít jiného člověka, z válek. A velmi zeřetelně se vůči takovému způsobu zacházení s životem budete umět postavit. Dokud v sobě neucítíte lásku Stvořitele, dokud necítíte skrze svá srdce ani lásku k sobě samým, nemůžete správně a plnohodnotně cítit lásku k druhým, či k jiným formám života. A proto také nadále ještě ve své společnosti připouštíte možnosti válek, byť si to ani nechcete připouštět.

   Více se, prosím, zaměřte na vnímání lásky Stvořitele ve svých srdcích. Nástrojem či cestou k tomu je v prvním sledu otevření lásky k sobě samému. Cvičte cvičení, kdy se noříte do svého srdce a učíte se vnímat jeho energii a tuto energii pak vyzařovat do celého svého bytí a vnímat ji všemi svými smysly ve svém fyzickém těle ve svých buňkách. Poznejte pravou lásku k sobě samým, která výrazně ovlivní váš vztah k životu, váš vztah k sobě samým, a následně pak ke všem ostatním lidem, lidstvu, ostatním formám života, jakož i jevům dějům, procesům ve vaší lidské společnosti.Zcela se změní vaše postoje. Na podkladě vnímání lásky k sobě pak dokážete se odpoutat od svého emocionálního ukotvení k určitým různým až i ideologickým směrům a poskytnete si ještě mnohem širší a svobodnější pohlížení na svět kolem vás. Najdete pak také odvahu činit jiná než obvyklá rozhodnutí a umožníte tak, aby změny ve společnosti vstoupily do vašich dnů.Čím vyšší nebo větší lásku k sobě budete vnímat a žít, tím více budete schopni překračovat zábrany zvyků, návyků, schémat ať již osobních, individuálních nebo i těch kolektivních.To, co nazýváme strach ze změny se tím výrazně oslabí.

   Postupně pak, jak se budete stále více ukotvovat v lásce k sobě, budete ji lépe vnímat, se budete stávat klidnějšími a sebevědomějšími a budete schopni začít tuto svou lásku k sobě překračovat do dalšího rozměru, kde si již začnete uvědomovat onu skutečnou lásku Stvořitelovu. To vás pak povede po delší cestě vývoje k dalšímu a vyššímu typu společnosti. Je to dlouhá cesta naplněná mnohými dobrodružstvími, mnohými pátráními, zkoumáními, přemítáními, hledáním odvahy, ale i správné formy a její intenzity pro to či ono zhmotnění, ale nakonec se vše správně uspořádá a zobrazí. A to proto, že postupně v čase sbíráte a navyšuje svou zkušenost a cizelujete kvality svého vědomí a všech svých dalších energií, které tvoří vaši paměť zkušenosti. A tuto zkušenost pak v energetické úrovni vnímáte a jste schopni na ni navazovat při řešení situací přítomnosti. To vše zcela podvědomě, intuitivně, když již jste postoupili do tohoto vyššího stavu svého lidství a žijete více či méně svůj život intuitivně. Což je to, k čemu lidská společnost směřuje, co se nyní uči a je součástí celého procesu vytváření, vzniku nové lidské společnosti, společnosti bez násilí, vykořisťování, nadvlády, zneužívání.

   Drahý bratře, drahé lidské bytosti, došli jste na své cestě vývoje do významného bodu, v němž máte velkou příležitost, možnost, uchopit a projevit své energie tak, že dojde, může dojít, k velkým změnám, se kterými nikdo nepočítá. Vaše energie se posunuly do vysokého potenciálu uskutečnění převratných událostí ve vaší fyzické realitě. Záleží však na Vás jak budete přijímat svou aktuální přítomnost, stavět se ke všem jejím projevům a zda jste schopni vyvinout sílu, energie, k tomu, aby se tyto energie a jimi dané události pohnuly a zobrazily. Vytvořili jste silný potenciál, ale bez dalšího vašeho přičinění bude působit jen jako, jak tomu říkáte, režim stand by, neboli jako přístroj, který je ve vyčkávacím postavení a vaším impulsem se vše uvede do chodu.Vyzařujte proto každodenně světlo a lásku svých srdcí ve prospěch míru a rozkvětu vaší lidské společnosti. Posílejte světlo i lásku celému lidstvu a planetě Zemi. Vyzařujte vaši energii a posílejte ji takovým vůdcům, kteří jsou schopni energie a věc světla v politicko společenské praxi realizovat.Přičemž ani nemusíte mít na mysli nějakou konkrétní osobu, stačí to zcela určitě jen v obecném pojetí, že svou energii posíláte tomu, kdo je schopen ji s lásku k sobě a lidstvu vnést do praxe. A držte v sobě pevně vizi míru a vzájemného respektu na celé planetě.

   Tolik jsem vám, drahý bratře, drahé lidské bytosti, přišel dnes říct, abych vás podpořil, i povzbudil do dalšího láskyplného žití a utváření nové lidské společnosti na vaší planetě Zemi. Věřím, že máte v sobě velké množství odvahy, jakož i touhy po krásnějším životě pro všechny a tento významný krok se vám podaří. Žehnám vám všem láskou svojí jako i láskou Stvořitelovou.

Ježíš.

© Láďa Mlčák

Zdroj:  www.transformace.info

Print Friendly, PDF & Email