Já Matka Země

Děkuji Jani Amitel a Gaio Země

 

JÁ MATKA ZEMĚ…💚

Hovořím s tebou, dítě Země.
To, co lidé špatného dělají,
já vidím denně zde.
Že slyším a vidím uplakané děti,
které hladoví a jsou špinavé,
že toulají se bez lásky rodičů svých.

Hladovějí a umírají na této Zemi mé.
Srdce moje puká a už to nevydrží.
Já smutná jsem, co lidé dělají,
jsem přece živá a moc mě to bolí.

Dospělí hýří nadbytkem a neznají pohlazení
a místo toho jen mamon uznávají.
Srdce jejich nad smutkem toho se ani
nepozastaví.

Já, Země jsem a říci jim nemohu,
jak škodí sobě i mně,
kdy jejich škodlivé myšlenky
Sil temna – Sil zla…ničí mne i je.

Buďte lidi na sebe hodní a netužte po
majetku,
vždyť k Bohu půjdete bez něj,
pak necháte ho tu.

Mamon je zkáza a není ho třeba,
myslete na zítřek, tam je vás třeba.
Bez zdravé a krásné Země vaší se přece
nedá dobře žít.

Já s láskou na vás myslím stále,
prosím mějte i lásku vy ke mně již !

S láskou, vaše Matka Země💖

 Děkuji ti Matko Země💖 S láskou předám💖

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email