DŮVĚRA V PÁNA JEŽÍŠE KRISTA

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.

 

Důvěřuj Mi, neboť jen Já vím, co je pro tebe nejlepší a jak tě nejrychleji vyvést ze všech problémů, abys ve správný čas dospěl do pozitivního stavu Mého Stvoření. Odhoď všechna očekávání, veškeré předsudky a pýchu, staň se pokorným následovatelem a vykonavatelem Mojí vůle a nechej se vést na své životní pouti, aniž by ses strachoval o své přežití, o životy bližních, o majetek, budoucnost i všechno ostatní, co ti přijde na mysl. Celý tvůj život i vše, co se ve světě i kdekoli v Multivesmíru odehrává, mám pevně ve svých rukou, i když to mnohdy nevnímáš a domníváš se, že okolo tebe panuje anarchie a chaos. Ten se ovšem zklidní, jakmile své srdce otevřeš Mojí lásce, která z rozbouřených vln ve tvém nitru vykřesá pokoj, jenž tě povznese do co největšího nadhledu. Buď si vědom toho, že Moje absolutně svatá a pozitivní Přirozenost tě nikdy za nic nepotrestá, vždy pro tebe bude mít maximální pochopení, s ochotou tě vyslechne a dodá potřebných sil. Dovol Mojí lásce a moudrosti, ať zahalí tvé srdce i tvé tělo od hlavy až k patě, nechej Mé moudrosti, ať tě provází při každodenním rozhodování, inspiruj se Mým dobrem a jednej vždy v jeho zájmu, šiř Mou pravdu do temných zákoutí tohoto světa i zóny vymístění, umožni Mému pozitivnímu konání působit prostřednictvím tebe a Mou víru ukotvi ve všech aspektech svého života. Dovol Mé vůli, aby prostoupila celé tvé „Já jsem“, a řiď se pocity svého srdce, čímž se nikdy nemůže stát, že bys jednal proti dokonalému Božímu plánu i plánu své duše. Tak ti dám vše potřebné pro tvůj denní život, jenž se dostane do co největšího souladu s povahou pozitivního stavu. Odpusť si své problémy a nedostatky, protože u Mě máš už odpuštěno, a nezapomínej odpouštět problémy a nedostatky jiných, neboť i oni čelí podobným přešlapům jako ty. Chyby jsou ovšem součástí zdejšího života, a i jimi dosahuji svého záměru. Důvěrou a vírou ke Mně se vyhneš jakémukoliv pokušení negativního stavu, které se tě snaží svést na scestí. Se Mnou budou všechny lákavé snahy zel a nepravd marné. Využívej svobodu, kterou jsem ti daroval, k dobrému životu v souladu s pravými duchovními principy, buď co nejvíce sám/sama sebou a nepřestávej věřit v to nejlepší. Nebraň se vyjadřovat své přirozené emoce, které jsou velkolepými barvami tvé duše, prostřednictvím nichž ukazuješ svou jedinečnost, jakož i to, že jsi jemná a hluboce cítící Boží bytost. Bez emocí se svět stává mdlým a bezbarvým. Raduj se, když chceš, plakej, když to tak cítíš, a nikdy nesnižuj cenu svých slz, protože pláčeš-li z bolesti, slzy jsou hojivou vodou a pramínkem nové radosti. Někdy není vhodnějších slov vycházejících ze srdce než právě slz, které mají očistný charakter, poněvadž jejich prostřednictvím se rozpouštějí nánosy ukryté v hloubi tvého nitra. Děkuji ti za tvou práci, jakou pro celý Multivesmír odvádíš, za světlo, jehož jsi ztělesněním, za lásku, kterou dáváš Mně i svým bližním, a za vše ostatní, co se k tobě pojí.

Miluji tě a objímám, Můj milý čtenáři či čtenářko.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 1. 4. 2021

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr

Print Friendly, PDF & Email