Duchovní zkoušky posoudí vaši připravenost být součástí Boží mise

Moje milovaná prodloužená ruko na planetě Nula…

   Nikdy jsem vám před vaším vtělením sem nesliboval, že tento život bude lehký. Vaše utrpení prožívám s vámi, neboť vy jste mojí součástí. Naprostá většina z vás, kdo právě teď čte tato slova, je z vyšších dimenzí pozitivního stavu. Mějte na paměti, že vaše oběť a bolest, se kterou plníte Můj plán, bude k užitku i pro další cykly času na věčnost, protože díky vám se agónie všech bytostí blíží rychlému konci. Když si vezmete, že v Multivesmíru žije nekonečný počet bytostí, a na Nule jich je v současnosti pouze něco přes 7 miliard, dáte Mně za pravdu, že pro celé Stvoření se obětovává pouze zlomek bytostí, protože aktivních světelných spolupracovníků je zde jen pár milionů. Jen málo entit z pozitivního stavu se odváží snížit se do zóny vymístění.

   Ale když už tady jste, měli byste být na sebe hrdí, že budujete odkaz věčný a pomáháte všem duším, ať už pozitivním nebo negativním, protože konec negativního stavu se týká všech. Nestěžujte si na nezbytné duchovní zkoušky, jež nejste v tomto omezeném těle schopni pochopit, proč se přesně dějí. Pamatujte si ale, že duchovní zkoušky posoudí vaši připravenost být součástí Boží mise v době transformace a vzestupu části lidstva. Ti, kteří Mi stojí nejblíž, jsou nejvíc zatíženi, poněvadž oni jsou trnem v oku zlým entitám a vědomě působí za nepřátelskou linií stavu s minimem Lásky. Zvládnutí lekcí života na planetě Nula vás připraví na život v pozitivním stavu společně se Mnou. Nikomu nenaložím více, než unese, a to se týkalo Mé první inkarnace do mužského těla i Mé druhé přímé inkarnace do těla ženského, která působí mezi vámi. Tyto dvě duše Mě samého trpěly/trpí vůbec ze všech nejvíce, protože sám/sama sobě musím naložit co nejvíce. Ne o mnoho méně zažívají těžký život Moji spolupracovnici kdekoli ve světě i v Mém týmu Boží rodiny. Ti, kteří netrpí a mají lehký život jsou povětšinou duše z pekel (zóny vymístění), které si libují v nepřirozeném způsobu života.

   Brzy si oddechnou všichni, kdo se Mnou nejvíce spolupracují – ještě v této realitě, a také samozřejmě všichni láskyplní lidé, ze kterých rovněž sejmu těžké břímě. Duchovní zkoušky nezpůsobuji Já, ale systém, ve kterém žijete. Vy jste předem s těmito zkouškami souhlasili. Dějí se jen ty, které vám neublíží, ale posílí vás, neboť vše mám pod kontrolou a nedovolím, aby systém tohoto světa zničil Mé spolupracovníky. Na konec je nutno zdůraznit, že váš život je důsledkem vašich myšlenek, takže pokud myslíte negativně, přitáhnete si zlé věci, co vás chytí do pasti negativního stavu, naopak lidé maximálně láskyplní mají co nejlepší život.

Váš Pán Ježíš Kristus

 

Zdroj: Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email