DUCHOVNÍ ŠKOLA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY (30)

30. VESMÍRNÍ LIDÉ

   Multivesmír je plný života; na planetách a sluncích (hvězdách) žije obrovské množství rozmanitých civilizací, které sdružují sentientní = sebeuvědomělé bytosti na podobném stupni duchovního vývoje. Pouze planeta Země 3D/Nula je jedinou výjimkou, kde se setkávají bytosti z pozitivního (menšina) a negativního (většina) stavu a rozdíly ve vibracích a duchovní úrovni jsou obrovské, protože zde probíhá experiment se zobrazením života bez Boha. Zvláště v posledních desetiletích se díky transformaci lidstva a Země nůžky ještě více rozvírají a láskyplní lidé stoupají na spirále duchovní cesty, zatímco u negativních lidí se více odkrývá jejich agresivita a zlé vlastnosti. Aby mohl být experiment zdárně dokončen, je třeba rozdělit lidstvo. Pozitivní lidé budou vytrženi z této 3D reality a budou pokračovat v nových tělech v 5D, nejčastěji na Nové Zemi, negativní a materialističtí lidé zůstanou, aby ukázali celému Stvoření, jak vypadá život bez lásky. Celou operaci řídí Pán Ježíš Kristus a pomáhají Mu/Jí vesmírní lidé z různých dimenzí Pravého stvoření. K nejznámějším patří Plejáďané a Andromeďané, jejichž vesmírné lodě různých tvarů (od diskových po doutníkové) jsou připraveny k evakuaci části obyvatelstva Země. Nejvyšším velitelem mnohamilionové flotily je Aštar Šeran, nesmírně zodpovědná láskyplná bytost stvořená Pánem Ježíšem Kristem pro toto náročné poslání. Jeho lodě hlídají tento sektor během zimních měsíců a na jaře jsou vystřídány flotilou velitele Ptaaha. Vesmírní lidé pomáhají udržovat život na povrchu Nuly čištěním ovzduší, zejména od chemtrails, mají pod kontrolou veškeré atomové zbraně i elektrárny, už několikrát zabránili rozpoutání jaderného konfliktu, který by zničil celou planetu a tím předčasně ukončil experiment. To neznamená, že zasahují v každém případě. Kvůli poučení a volbám pozemského lidstva ovládaného Pseudotvůrci je třeba dovolit menší jaderné výbuchy a havárie, pokračující znečišťování plasty a toxickými odpady, zamořování ovzduší, vod a půdy, používání geneticky modifikovaných plodin atd. Od roku 2012 přibývá lidí, kteří jsou vyzdviženi na lodě vesmírných lidí z různých důvodů:

záchrana života v oblasti válečného konfliktu nebo přírodní katastrofy
předem domluvená exkurze kontaktérů na lodi i jiné planety, nejčastěji v 5D
vytržení připravených láskyplných lidí v souvislosti s převibrováním, kdy je tělo od Pseudotvůrců vyměněno za duplikát od PJK a bytost pokračuje ve svém životě na Nové Zemi nebo jiné planetě 5D. Tato varianta se týká drtivé většiny těch, kdo jsou připraveni na život v pozitivním stavu, aniž by museli prožít klasickou smrt a přechod do intermediálního světa, kde se duše připravuje na další inkarnaci.

   Mezi obyvatelstvem Země 3D je mnoho inkarnovaných bytostí z Plejád i jiných hvězdných systémů, aby pomohly zvyšovat vibrace lidstva a byly příkladem pozitivního života. Mnozí navazují telepatický kontakt s členy své duchovní rodiny a přinášejí cenné informace o životě mimo tuto planetu. Mezi nejznámější kontaktéry patří Ivo Aštar Benda, který vede www.vesmirni-lide.cz, kde mimo jiné zveřejnil knihy Nového Zjevení. Po zahájení Mise Boží rodiny dojde k propojení týmu BR s vesmírnými lidmi nejen na Nové Zemi, ale ve všech úrovních a dimenzích Multivesmíru.

Více:
http://bozirodina.cz/NZ-17.htm

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email