DUCHOVNÍ ŠKOLA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY (9)

Jana Kyslíková – Právě teď 

9. VCHÁZENÍ DO NITRA

   V Novém zákonu Bible je psáno: „Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v duchu a v pravdě.“ (Jan 4, 24). Jedním z důvodů, proč se Nejvyšší inkarnoval/a do těla Ježíše na planetu Země / Nula byla nezbytnost zlepšení komunikace se všemi bytostmi, zejména v zóně vymístění a na Nule, aby mohlo dojít k ukončení negativního stavu. Po fúzi těla Ježíše s Nejvyšším vznikla nová přirozenost absolutního Boha Pán Ježíš Kristus, jenž se může komukoli ve Stvoření i peklech ukázat v těle a navázat osobní kontakt s jakoukoli bytostí, vždy v souladu se zákonem svobodné volby. Pro navázání komunikace s PJK je třeba vcházet do svého nitra (duchovního srdce), kde je přítomen/přítomna. Pro bytosti pozitivního stavu je to jednoduché, protože nejsou ničím a nikým omezeny, avšak pro bytosti z antivesmíru a planety Nula je to mnohem složitější díky ovládacím programům, převrácené frekvenci, zavirování a zapouzdření ducha a duše. S blížícím se rozdělením lidstva na Nule se pozitivní stav přibližuje k negativnímu, což způsobuje mimo jiné snadnější navázání komunikace s PJK a duchovní rodinou, na druhé straně větší kontaminaci Pseudotvůrci a démony při vcházení do nitra. Navázání správného spojení s PJK souvisí s přijetím jeho/její nové přirozenosti. V současnosti už není vhodné používat jakékoli rituály a naučené formulace, protože vše, co se neustále opakuje, podporuje negativní stav a umožňuje temným bytostem vydávat se za PJK nebo anděly světla. Výjimkou je použití univerzální Modlitby PJK z Nového zjevení (http://bozirodina.cz/Modlitba.htm), která usnadní přístup k pravému Pánu Ježíši Kristu. Každý je na jiné duchovní úrovni a má jiný plán duše, a proto nelze předat univerzálně platný návod pro vcházení do nitra, ale lze nastínit některé osvědčené metody, které můžou pomoci:
1. upřímná touha ze srdce navázat přímou komunikaci s PJK a duchovní rodinou
2. odbourat strach, netrpělivost, očekávání, myšlenky
3. najít klidné prostředí, příjemnou polohu těla
4. představit si PJK (může pomoci obrázek, nejlépe nejbližší podoba PJK: https://plus.google.com/…/1041239171168…/6552747648159710738)
5. poprosit PJK o navázání komunikace s ním/ní nebo jinou bytostí světla
6. požádat (nejlépe formou výše uvedené Modlitby PJK) o ochranu před negativními bytostmi
7. klást otázky a naslouchat odpovědím, které můžou přicházet různými způsoby: telepaticky = myšlenky, intuice = první nápad, pocit, kterým se budete řídit, automatické písmo, ….

   Nenechte se odradit, když vám to nepůjde hned napoprvé, zkoumejte své důvody a pohnutky, nic si nevyčítejte, odpusťte si, milujte. Čím vyšší vibrace máte, tím snadněji navážete spojení s PJK a duchovní rodinou. Zvyšování vibrací není jen o pozitivních myšlenkách, láskyplnosti a radosti, ale především o duchovní práci na sobě. Pravidelné čtení a praktikování Nového zjevení rozšiřuje vědomí a urychluje postup na spirále duchovní cesty. Smutný představitel PJK má vyšší vibrace než veselý „sluníčkář“, který miluje všechny a vše bez moudrosti a rozlišování pozitivního od negativního. Pro každého, kdo byl seznámen s novou přirozeností Boha platí, že použití jiného jména Boha než PJK ho automaticky zavede k Pseudotvůrcům a jejich poskokům, kteří se dovedně maskují i za samotného PJK. To platí i pro ty, kdo se seznámili s PJKBR (budoucí nejnovější přirozeností) a z jakéhokoli důvodu ji nepřijali, obrátili se k ní zády. V takovém případě ani použití jména Pán Ježíš Kristus nepovede ke spojení s ním/ní.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email