DUCHOVNÍ ŠKOLA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY (4)

4. POMOC BLIŽNÍM

   Nejvyšší v těle Ježíše ukazoval nejen svým učedníkům, jak mají žít v souladu s duchovními zákony lásky. Kvůli lepšímu pochopení používal podobenství, např. (Matouš 25): Tehdy řekne král těm po pravici: „Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. Neboť jsem hladověl a dali jste mi jíst, žíznil jsem a dali jste mi pít, byl jsem na cestách a ujali jste se mne, byl jsem nahý a oblékli jste mě, byl jsem nemocen a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou.“ Tu mu ti spravedliví odpovědí: “ Pane, kdy jsme tě viděli hladového a nasytili jsme tě, nebo žíznivého a dali jsme ti pít?…….Král odpoví a řekne jim: Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.“ Po odhalení původu negativního stavu v knihách Nového zjevení je třeba rozlišovat, co je nebo není pomoc bližnímu, abychom sami nespadli do duchovní pasti a nestali se obětí Pseudotvůrců a jejich přisluhovačů z pekel. Nadarmo se neříká: čiň čertu dobře, peklem se ti odmění, cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly, neházejte perly sviním, neházejte hrách na stěnu. Příkladem je pomoc lidem, kteří přicházejí s úmyslem ničit, zabíjet a zotročovat. Je třeba dodržovat zákon svobodné volby a pomoc jiným, ať materiální či duchovní, nikomu nevnucovat. Výhodu mají ti, kdo jsou vědomě spojeni s Pánem Ježíšem Kristem ve svém nitru a nechají se vést intuicí, protože vždy vědí, co mají nebo nemají dělat, komu a jak pomáhat. Drtivá většina obyvatel planety Země ve 3D / Nula takové spojení nemá, je ovládána až na 95% negativními entitami a podle toho vypadá i jejich život. Duchovní je původcem hmotného, ne naopak, jak si ještě mnozí lidé myslí, a proto duchovní pomoc je důležitější než materiální. Čím dříve bude ukončena existence negativního stavu, tím dříve také skončí jakékoli utrpení bytostí: hlad, nemoci, války, násilná smrt těla, nedostatek čehokoli, co dělá život životem. Podáte-li hladovému chléb, neodstraníte tím příčinu jeho hladovění. Je to samozřejmě dobrý skutek a z duchovního hlediska pomůžete sami sobě, ale mnohem více pomůžete celému stvoření tím, že budete na sobě duchovně pracovat a stanete se majákem, který svítí na cestu bloudícím ve tmě. Není všechno zlato, co se třpytí, není pomoc jako pomoc. Vždy záleží na úmyslu, s jakým kdo pomáhá. Někteří pomáhají proto, aby se v očích veřejnosti jevili jako láskyplní, štědří, nebo aby získali nějaký prospěch. Z duchovního hlediska je taková pomoc zcela bezcenná. Kdo pomáhá z lásky, neočekává žádnou odměnu, dělá to kvůli principu, že činit tak je dobré, je příkladem pro všechny a posouvá duchovní úroveň svou i jiných.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email