DUCHOVNÍ ŠKOLA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY (27)

27. KAŽDÝ JE ZODPOVĚDNÝ ZA SVŮJ ŽIVOT

   V celém Multivesmíru funguje zákon svobodné volby, a proto každý bez výjimky je zodpovědný za své myšlenky a jednání, za svůj život. Platí to i pro zónu vymístění a planetu Země 3D/Nula, kde žijí bytosti v negativním stavu. Nikdo se nemůže vymlouvat na vnější podmínky svého života, nevědomost a vymazání paměti, protože ve své DNA má uloženu schopnost změny, bez níž by nepřežil „mrtvý život“, který nepochází od Pána Ježíše Krista. Každá bytost je složena z ducha, duše a fyzických těl, přičemž právě duše zprostředkovává duchovní podněty a svými duševními procesy je pomáhá realizovat ve fyzickém těle. Před inkarnací do jakéhokoli fyzického těla bytost předem dohodne s Pánem Ježíšem Kristem vše podstatné, co je třeba prožít, s kterými bytostmi vytvoří příbuzenské vztahy atd. a k tomu jsou jí přiděleny potřebné schopnosti a talenty. Takže každý ví, co ho přibližně čeká. Souhlasí i s vymazáním paměti kvůli experimentu s negativním stavem, aby takový pseudoživot vůbec vydržel, byl věrohodný a sloužil k poučení všech. Nikdo se neinkarnuje na žádné místo Multivesmíru z donucení, vždy je to na základě svobodné volby, tedy dobrovolně. U lidí na Nule je situace ztížena zapouzdřením ducha a duše a ovládacími programy Pseudotvůrců, ale i oni mají možnost si vybírat mezi pozitivními a negativními myšlenkami a nesou pak následky svých každodenních voleb. Právě svobodná volba umožňuje bytosti přijímat a následovat plán své duše a Pána Ježíše Krista, nebo ho odmítat a jít „hlavou proti zdi“. Zvláště probuzení lidé na duchovní cestě už dokážou poznat, intuitivně vycítí, kdy se odklánějí od plánu a kdy jsou v souladu s ním. Nepovažují nic ve svém životě za náhodu, všímají si synchronicit a zpětně vidí dokonalost Božího plánu. Ti duchovně nejvyspělejší odevzdávají svůj život zcela do rukou absolutního PJK, protože si uvědomují, že jen On/Ona ví, co je pro ně nejlepší. Přestávají se upínat k přáním svého ega, jiným lidem, majetku, požitkům a s pokorou a vděčností přijímají vše, co jim do života přichází. To neznamená, že jsou zcela zbaveni ovládání a výkyvů, že si občas nepostěžují na nepříjemný a těžký život v tomto nedokonalém těle, pouze se dokážou spojit s PJK v nitru a vrátí se do stavu vyrovnanosti dříve než ostatní. V DŠ 14: Bůh (PJK) není původcem negativního stavu (http://svetelneinfo.cz/duchovni-skola-pjkbr/14-2/) je zdůrazněno, že jakékoli výčitky na adresu jediného zdroje života Pána Ježíše Krista vedou k prohlubování a protahování negativního stavu. Je jedno, zda jejich původcem je agent Pseudotvůrců nebo nejbližší spolupracovník Boží rodiny, v obou případech jde o totéž: odmítání zodpovědnosti za svůj život. Kdo chce převibrovat na Novou Zemi nebo konvertovat z pekel do pozitivního stavu, nechť přijme Pána Ježíše Krista (případně PJKBR) za jediný zdroj života, vchází co nejčastěji do svého nitra a přijme zodpovědnost za všechna svá rozhodnutí.

Více:
http://www.andele-nebe.cz/…/cz_kniha_poselstvi_z_nitra_31_4…
http://www.andele-nebe.cz/…/cz_kniha_kdo_jsi_a_proc_jsi_zde…

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email