DUCHOVNÍ ŠKOLA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY (22)

22. EXISTUJE REINKARNACE?

Vznik sentientní = sebeuvědomělé bytosti probíhá dvěma základními způsoby:

1.  přímým nadělením Pánem Ježíšem Kristem, kdy dojde k oddělení jedinečné ideje, která dle zákona svobodné volby souhlasí se samostatným relativním životem na věčnost. Jde o postup z nitra navenek.

2.  sexuálním spojením dvou bytostí opačného pohlaví, kdy vznikne idea zrození nové bytosti. Pán Ježíš Kristus nadělí tuto ideu duchem, duší a z přírodního prostředí vytvoří fyzické tělo. 

V negativním stavu, tedy v zóně vymístění vznikají nové sentientní bytosti:

1.  fabrikací Pseudotvůrci = klonování, použití vyspělých metod genetického inženýrství. Jde o obrácený postup z vnějšku, kdy je tvořeno fyzické tělo, kterému je přiřazena negativní duše a duch z odvržených a ukradených energií.

2.  sexuálním spojením dvou bytostí pekel, kdy vznikne idea vytvoření negativní bytosti, opět je vytvořeno fyzické tělo různé hustoty (dle dimenze), k němuž je přiřazena duše a duch.

   Na planetu Země 3D/Nula se inkarnují (vtělují) jak bytosti ze zóny vymístění, z Pravého Stvoření, tak pravé lidské bytosti. Všechny 3 typy bytostí se rodí zvířecím způsobem z lůna matky a je jim vymazána paměť kvůli experimentu s životem bez Boha. Pravé lidské bytosti jsou jako jediné bytosti v Multivesmíru směsí pozitivních a negativních idejí a nemají kromě přípravy v intermediálním světě žádné zkušenosti s pozitivním ani negativním stavem, aby se během svého života na Nule přikláněly k jednomu, či druhému stavu, nejčastěji k oběma současně. Teprve po smrti těla odcházejí tyto duše do pekel nebo nebe, vždy v souladu se svými volbami. Žádná duše, která opustí fyzické tělo kdekoli, se nemůže vrátit tam, odkud odešla. Platí to bez výjimky pro celé stvoření i zónu vymístění. Z duchovních důvodů není možné opakovat stejnou zkušenost, přičemž nezáleží na lineárním času, místě, sociálním postavení, rase, politickém zřízení atd. Proto doslovná reinkarnace neexistuje. Proč si někdo může vzpomenout na tzv. minulý život na planetě Nula např. při regresní hypnóze? Každá bytost přebírá životní pásku člena své multidimenzionální rodiny, aby pokračovala v konkrétní životní linii na dané planetě. Po splnění svého úkolu a zhodnocení svého života (posledním soudu) se připravuje na inkarnaci do jiné úrovně a na jinou planetu, vždy po dohodě s Pánem Ježíšem Kristem. V pozitivním stavu si bytosti pamatují všechny své minulé životy a mají spojení se svou duší i duchem. V novém cyklu času už nebude existovat nevědomost, oddělení fyzického těla od duše a ducha, falešná pseudoduchovní učení (např. o reinkarnaci), ani organizovaná náboženství a církve.

Více:
http://bozirodina.cz/NZ-27.htm
http://www.andele-nebe.cz/…/cz_kniha_poselstvi_z_nitra_31_4…

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email