DUCHOVNÍ ŠKOLA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY (20)

20. DIMENZE

   Pojem dimenze má několik významů. Nebudeme se zde zabývat tzv. vědeckým pojetím z planety Země 3D/Nula, které se vztahuje k rozměrům (délka, šířka, výška, čas), protože vědci zkoumají především hmotný antivesmír a považují ho za skutečný vesmír.

Ve Stvoření existují 3 základní dimenze:

1. duchovní – Pán Ježíš Kristus je absolutní duch, který/á produkuje ideje a myšlenky a vyzařuje je do duchovní sféry, která je bezčasová, bezprostorová, věčná a nekonečná s nevyčerpatelnými variacemi úrovněmi a kvalitami duchovnosti. V duchovní dimenzi žijí sentientní duchovní bytosti, které tvoří další duchovní světy a bytosti.
2. intermediální = prostředkující – každou myšlenku je třeba prověřit a potvrdit její platnost a užitečnost, a proto existuje prostředkující dimenze, kde žijí duše sentientních bytostí, které pomáhají realizovat myšlenky a ideje pocházející z duchovní dimenze. I ony dále tvoří duševní světy s galaxiemi, slunečními soustavami atd.
3. fyzická = přírodní – zde dochází k manifestaci myšlenek a idejí z duchovního světa přinesených prostřednictvím intermediálního světa.

   Všechny tři dimenze se navzájem nekonečně odlišují, ale zároveň jsou spojeny tzv. singulárními objekty (zde známé pod pojmem černá/bílá díra) v každém vesmíru, galaxii, sluneční soustavě, planetě, sentientní bytosti.

   Každá ze 3 základních dimenzí obsahuje 12 vibračních pásem, které také nazýváme dimenzemi, 13. dimenze je sídlo Pána Ježíše Krista, který/která přesahuje veškeré Stvoření a z absolutní pozice řídí a udržuje v chodu veškerý život Multivesmíru. Ve 12D jsou nejvyspělejší nehmotné a věčné relativní bytosti, tzv. Prvorozenci, kteří se spolupodílejí na tvoření dalších vesmírů a bytostí. V 11D žijí civilizace archandělů, v 10. a 9. dimenzi žijí bytosti, které můžeme zjednodušeně nazvat mistry. V nižších dimenzích (5. až 8.) žije mnoho různých druhů sentientních bytostí, kterým říkáme andělé, vesmírní lidé. Většinou mají humanoidní podobu s mnoha variacemi, ale jsou i bytosti odlišné, pro vás těžko představitelné. Pozitivní stav začíná 5. dimenzí. Mezi 4. a 5. dimenzí je dočasně po aktivaci negativního stavu nepropustná membrána, která odděluje vesmír od antivesmíru. Z pohledu pravého Stvoření jsou 1. až 4. dimenze neobydlené sentientními bytostmi. Ve 3D jsou kromě planety Země/Nula, ukradené Pseudotvůrci kvůli zobrazení života bez Boha, jediného styčného místa obou stavů, ještě planety zóny vymístění, kde žijí vesměs primitivní bytosti, nebo civilizace, které svou negativitou zničily povrch válkami, nešetrným přístupem k přírodě atd. a žijí pod povrchem. Dimenze zóny vymístění označujeme -1 až -12. V novém cyklu času, kdy už nebude existovat negativní stav, se tato zóna deaktivuje a vypaří, všechny bytosti budou očištěny a na základě svobodné volby navráceny do pozitivního stavu, který je věčný. Pak už budou všechny dimenze propojeny a nebude žádné oddělení, dojde i k většímu sblížení základních 3 dimenzí: duchovní, intermediální a fyzické.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email