DUCHOVNÍ ŠKOLA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY (17)

17. SEXUALITA

   Sexualita je vodičem všech aspektů života z jeho původního zdroje Pána Ježíše Krista k rozmanitým nositelům života. Bez sexuální energie by nebylo možné tvořit další relativní bytosti a prostředí, sdílet a udržovat život v Multivesmíru. Aby Pseudotvůrci uspěli ve svém záměru zobrazit život bez Boha, museli co nejvíce omezit spojení s Nejvyšším prostřednictvím sexuality. Výsledkem jejich fabrikace je lidská sexualita, která má jen velmi málo společného s pravou sexualitou v pozitivním stavu. Zatímco milující se bytosti opačného pohlaví v pravém Stvoření sdílejí při sexuálním aktu duchovní, duševní i fyzické kvality své jedinečné osobnosti a zažívají nepředstavitelnou a dlouhotrvající rozkoš, lidé na Nule jsou omezeni pouze na fyzický styk pohlavních orgánů nevhodně umístěných u vylučovacích orgánů, k tomu jsou závislí na schopnosti erekce muže, která je z různých důvodů nejistá. Aby toho nebylo málo, jsou lidé prostřednictvím výchovy, náboženství, tzv. morálky a dalších systémů ovládání napájeni falešnými a zkreslenými informacemi o sexualitě, aby měli pocity studu, trapnosti, odporu, což vede k častým poruchám, nemocem, perverzím a jiným druhům utrpení. Lidské bytosti nejsou schopny se vzájemně sladit a prožít až na výjimky společně orgasmus, cítit to, co cítí jejich sexuální partner, a proto u nich často dochází k předstírání, pocitu nenaplnění a zklamání. Protože nic z negativního stavu nemůže být přeneseno do stavu pozitivního, dojde během transformace lidí k výměně těla od Pseudotvůrců za dokonalé krystalické tělo od Pána Ježíše Krista, které postrádá anomálie včetně penisu a vagíny. Kvalita sexuálního života v těchto nových tělech bude nesrovnatelně lepší, než si kdo umí představit. Dokonce i bytosti v současném cyklu času, kdy vedle sebe koexistují oba protikladné stavy, nemůžou prožívat tak úžasné sexuální spojení jako ty, které už jsou součástí nového Multivesmíru v novém cyklu času, protože se stále musejí zabývat odhazováním negativních myšlenek. Každý, kdo bude během rozdělení lidstva vytržen a přenesen na Novou Zemi, pozná zcela novou sexuální zkušenost, která souvisí s novou a nejnovější přirozeností Boha. Díky oběma inkarnacím Nejvyššího do těla muže Ježíše a ženy Jany na Zemi 3D/Nulu došlo a dochází k vpojení lidské sexuality, očištěné od všeho negativního, do absolutní sexuality Pána Ježíše Krista (PJKBR) a vzniku zcela nového druhu sexuality, jaký dosud nebyl možný. Pán Ježíš Kristus tím plní jeden z nejdůležitějších slibů, který dal/a před aktivací negativního stavu, že po jeho eliminaci nastanou změny i v oblasti sexuálních vztahů. Jak je psáno ve Zjevení Janově, kap. 21: „Hle, všecko tvořím nové.“
Více: http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_20.htm

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email