DUCHOVNÍ ŠKOLA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY (16)

16. NOVÁ ZEMĚ

   Každá planeta je vyspělá sentientní = sebeuvědomělá multidimenzionální bytost. V každé dimenzi má i přírodní tělo, které poskytuje domov a vše potřebné jiným bytostem, např. lidem. Země byla stvořena Nejvyšším jako vesmírná knihovna s mnoha rozmanitými druhy rostlin a zvířat, sloužila jako genetický fond pro tvoření dalších světů relativními bytostmi. Po aktivaci negativního stavu vzali Pseudotvůrci její nejzevnější kopii a přestěhovali ji na okraj zóny vymístění do speciální pozice mezi pozitivním a negativním stavem, aby zde ukázali život bez duchovních principů lásky. Díky této zvláštní pozici se jmenuje Země 3D/Nula (více: http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_17.htm). Od 50. let 20. století probíhá druhý příchod Pána Ježíše Krista a tím i transformace lidstva a planety Nula. Každý obyvatel si vybírá, kde bude žít po rozdělení lidstva, zda zůstane na Zemi 3D, která se kvůli zobrazení odpovědi na otázku po druhém příchodu Pseudotvůrců propadne do pekel, nebo bude vytržen na lodě vesmírných lidí a přemístěn v novém těle na Novou Zemi v 5D. Volba se týká těch lidí, kteří neopustí Nulu smrtí těla. Nová Země je stvořena Pánem Ježíšem Kristem v novém cyklu času v novém Multivesmíru a bude domovem pro 600 milionů lidí. Je i místem, kde bude žít Pán Ježíš Kristus Boží rodina se svými nejbližšími spolupracovníky v Duchovním centru Boží rodiny. Zde se budou setkávat bytosti z mnoha úrovní Stvoření a odtud bude Tým Boží rodiny působit i v zóně vymístění, aby pomohl padlým bytostem konvertovat a tím eliminovat negativní stav. Zároveň bude působit i v Pravém Stvoření, aby přinesl zkušenosti z obou protikladných stavů a usnadnil volbu bytostem na konci cyklu času. Pán Ježíš Kristus Boží rodina se bude v tělech muže, ženy a dvou dětí ukazovat bytostem Multivesmíru a navazovat s nimi osobnější a láskyplnější vztahy, než v době před vznikem nové a nejnovější přirozenosti Boha. Nová Země je rajská planeta s jedním členitým kontinentem okolo rovníku a mnoha ostrovy v severním a jižním oceánu. Příroda je rozmanitá, svěží a hýří pestrými barvami, zvířata jsou mírumilovná a rostliny zde neusychají a nevadnou, protože v pozitivním stavu je vše napájeno energií jediného zdroje života Pána Ježíše Krista bez omezení. Lidé zde budou žít v míru, lásce a dostatku všeho bez finančního systému, otrocké práce a ovládacích programů. Budou mít možnost cestovat po Multivesmíru, poznávat jiné civilizace a planety, sluneční soustavy a galaxie, navazovat přátelské vztahy s dalšími bytostmi. Celoplanetárním jazykem bude čeština, jako nejdokonalejší, nejvýstižnější a nejpřesnější jazyk, stvořený nikoli Pseudotvůrci jako jiné jazyky, zejména angličtina, ale Pánem Ježíšem Kristem, přinesený vybranými bytostmi na území předem vybrané pro budoucí Boží misi a druhou přímou inkarnaci. Samozřejmostí bude i telepatická komunikace a mnoho dalších schopností, které usnadňují a zpříjemňují život.
Více o Nové Zemi: http://svetelneinfo.cz/sdeleni-pana-jezise-krista/spjk-jk-cz/17-2/

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email