DUCHOVNÍ ŠKOLA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY (12)

12. PROČ JE NEZBYTNÉ ROZDĚLENÍ LIDSTVA?

   Planeta Země 3D/Nula je jevištěm, kde se zobrazuje život bez Boha a zároveň jediným místem v Multivesmíru, kam se inkarnují bytosti z pozitivního i negativního stavu. Byla přemístěna v prostoru i čase Pseudotvůrci kvůli experimentu: Co by se stalo, kdyby se někdo pokusil vysvětlit vznik veškerého života přírodními procesy, aniž by bral v úvahu jakékoliv ne-přírodní nebo duchovní příčiny? Jaký by byl lidský život bez jakékoliv duchovnosti? Pseudotvůrci zfabrikovali nejen těla lidských tvorů zde žijících, ale i veškerou faunu a flóru použitím ukradeného materiálu z Pravého Stvoření Nejvyššího (nyní PJK), který zprznili a přidali k němu negativní prvky. Teprve v souvislosti s odhalením těchto skutečností v knihách Nového Zjevení je možné nastoupit cestu zpět a transformovat lidstvo, jinými slovy vrátit ho zpět, kam patří, k svému jedinému rodiči Pánu Ježíši Kristu. Protože nic z negativního stavu nemůže být přeneseno do stavu pozitivního, nemůžou vzestoupit hmotná těla lidí, zvířat, rostlin, ani planety Země 3D/Nuly do 5D nového Multivesmíru v novém cyklu času. Navíc je třeba dokončit experiment a na chvíli nechat zvítězit negativní stav, aby si ho v budoucnu už nikdo nezvolil. Už v Bibli se píše o rozdělení lidstva, pouze jinými slovy, nejčastěji v podobenstvích (Lukáš 17): „Pravím vám: Té noci budou dva na jednom loži, jeden bude přijat a druhý zanechán. Dvě budou mlít spolu obilí, jedna bude přijata, druhá zanechána. Dva budou na poli, jeden bude přijat a druhý zanechán. Když to slyšeli, otázali se ho: Kde to bude, Pane? Řekl jim: Kde bude tělo, tam se slétnou i supi.“ Kdo si volí svými myšlenkami a činy život v souladu s duchovními zákony lásky, bude vytržen z této reality Země 3D/Nuly nejčastěji za pomoci vesmírných lidí nejdříve na jejich lodě, po navýšení vibrací a seznámení se s pravdou mu bude vyměněno tělo za dokonalý duplikát od Pána Ježíše Krista a pak bude umístěn na Novou Zemi nebo jinou vhodnou planetu v 5D. Výjimečně dojde k převibrování těla přímo. I během tohoto procesu se hrubohmotné tělo od Pseudotvůrců rozpadne na atomy a bude nahrazeno duplikátem. Totéž se už děje s vybranou faunou a flórou. Nic nemůže být ztraceno, ani všechny pseudovýtvory ze zóny vymístění, pouze budou uloženy v jezeru ohně a síry (z Bible), dnešním jazykem vesmírné databance, aby měl každý možnost je poznat, aniž by sám na vlastní kůži prožil důsledky života v negativním stavu. Převibrování oběma způsoby není totéž jako smrt těla, protože jde o pokračování stejného života, pouze v kvalitativně jiných podmínkách, bez pobytu v intermediálním světě, kde se duše připravuje na další inkarnaci do těla. Po vytržení láskyplných lidí se na tuto planetu vrátí Pseudotvůrci, aby se přímo ujali vlády nad svým pseudostvořeným lidstvem a zobrazili odpověď na výše uvedenou otázku. Zavedou Nový světový řád a očipují lidi, čímž se zvýší míra ovládání z 95% na 99,99%. Mezitím bude žít vytržená část lidstva na Nové Zemi spolu s Pánem Ježíšem Kristem Boží rodinou v lásce, radosti, štěstí, dostatku všechno, co dělá život příjemným a naplněným. V pravý čas bude negativní stav na Zemi 3D i v celé zóně vymístění ukončen, protože všem zbývajícím nekonvertovaným bytostem bude otevřena paměť a budou mít dost informací, aby si vybraly život v novém Multivesmíru Pána Ježíše Krista Boží rodiny, kde už není žádný negativní stav a bytosti poprvé zažijí plnost života v pozitivním stavu bez omezení.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email