DUCHOVNÍ ŠKOLA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY (28)

28. DRUHÝ PŘÍCHOD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA

   Bez inkarnace Nejvyššího do lidského těla Ježíše Krista by nemohla být započata eliminace negativního stavu, který zamořoval Stvoření a ohrožoval jeho život. Ježíš Kristus byl až do splynutí s absolutním Nejvyšším (v roce 1987) relativním Bohem, který díky ukřižování mohl vstoupit do pekel, aniž by je vyhladil, zajal Pseudotvůrce, odebral jim některé schopnosti a izoloval je od ostatních. Pobýval dlouhou dobu v zóně vymístění, aby ho poznalo co nejvíce bytostí a ukazoval jim cestu do pozitivního stavu. Mezitím už probíhaly přípravy na Druhý příchod Pána Ježíše Krista, který má několik fází a ne všechny jsou viditelné na planetě Země 3D/Nula (nelze pojímat lineárně):

– odhalení původců negativního stavu Pseudotvůrců
– odhalení zrady křesťanství a jiných náboženství
– otevření přístupu do jiných dimenzí = duchovní, duševní i fyzický kontakt s mimozemskými bytostmi z obou protikladných stavů
– napsání a šíření knih Nového Zjevení, prvního Božího slova v doslovném jazyku bez použití zprostředkovatele v podobě andělské bytosti
– přijetí nové přirozenosti Boha Pána Ježíše Krista v nitru
– druhá přímá inkarnace Nejvyššího, nyní PJK do ženského těla (vyvážení mužského a ženského principu)
– otevření cesty na Novou Zemi v novém cyklu času převibrováním Bohyně Jany a týmu Boží rodiny prostřednictvím znovuaktivovaného Bifrostu
– působení Mise Boží rodiny na Nule, v zóně vymístění i Pravém Stvoření = urychlení transformace a vyprazdňování pekel
– Varování (http://svetelneinfo.cz/duchovni-skola-pjkbr/13-2/)
– rozdělení lidstva = převibrování (vytržení) připravených na život v pozitivním stavu a ponechání připoutaných k matrixu
– Druhý příchod Pseudotvůrců na Nulu = zavedení Nového světového řádu s čipy pod kůží (znamení šelmy)
– založení Boží rodiny narozením dvou přímých inkarnací PJK (dvojčat, chlapce a dívky)
– eliminace negativního stavu po jeho vítězství na Nule
– poslední soud ve stavu neutrality (limbu) a ukončení současného cyklu času, v němž je aktivní negativní stav
– splynutí relativních Božských inkarnací Jany a obou dětí s absolutním Pánem Ježíšem Kristem, vznik nejnovější přirozenosti Boha = Pán Ježíš Kristus Boží rodina

Tento stručný přehled přesahuje dosavadní informace o Druhém příchodu PJK z knih Nového Zjevení a bude dále upřesňován. Boží slovo je předáváno metodou opakování ve spirále a vždy je přidáno nové odhalení pravdy, která dříve nemohla být nejen z bezpečnostních důvodů zjevena.

Více:
http://www.andele-nebe.cz/…/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezi…
http://bozirodina.cz/NZ-32.htm

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email