Děkuji ti Gábinko, Svetlo Hviezd za sdělení Pána Ježíše Krista

  MILOVANÍ, moje drahé deti, všetci tí, ktorí momentálne prežívate na pokraji zóny vymiestenia a čelíte 3D realite pod nadvládou negatívneho stavu, vidím, počujem a cítim vaše naliehavé prosby.
  Verte, že som stále s vami, som pri vás, som vo vás. Obráťte sa na mňa kedykoľvek, v akúkoľvek dennú či nočnú hodinu. Nehľadajte ma prosím niekde vonku, som vašou súčasťou, som vo vašich srdciach, ochotný/ná vypočuť všetky vaše prosby a modlitby. Pochopte, že ja nie som tým trestajúcim Bohom, o ktorom tak radi rozprávajú niektorí vaši duchovní v chrámoch. Som váš milujúci rodič, ktorý chápe všetky vaše bolesti, strasti a starosti a dokáže vám odpustiť aj vaše občasné zakopnutia. Ak ma sami, z vlastnej slobodnej vôle poprosíte o pomoc, prežiarim energiou čistej lásky vaše duchovné srdcia a rozžiarim tú malú iskierku vo vás vďaka ktorej ešte stále žijete. Naplním vás svetlom a novou nádejou. Verte, že nikoho z vás neodmietnem. Som Absolútna Láska. Či už žijete v súlade s božími zákonmi, alebo ste na svojej ceste pochybili, vaša úprimná prosba bude vždy vyslyšaná. Verte, že stav v ktorom sa momentálne nachádzate, je len dočasný. Každý z vás sa inkarnoval do tejto neľahkej doby dobrovoľne s tým, že postupne budete dostávať impulzy, ktoré vás budú prebúdzať z 3D sna a postupne, krok za krokom zistíte kto naozaj ste, aké silné a mocné bytosti ste, schopné zmeniť tento svet a túto realitu k lepšiemu. Pozitívne energie, ktoré dokážete vysielať sú v tejto dobe veľmi potrebné, ako pre vašu planétu, tak pre všetky bytosti žijúce na nej spolu s vami.
  Verte, že ste všetci pod mojou ochranou. Čakám na vás všetkých s láskou a otvorenou náručou.
Váš Pán Ježiš Kristus

Prijaté 04.03.2017 o 13:15 hod.

 

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email